Çarşamba, Mart 20, 2019
Text Size

Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konulu panelde ''Kadın ve Medya Algısı''nı anlattım.

Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Katum) Müdürlüğünün düzenlediği “Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” k...

İkindi Sohbetlerinde ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

Konya Kültürünün işlendiği Koyunoğlu Müzesi İkindi Sohbetlerinde seçkin bir toplulukla "Mevlana ve İletişim" konusunu paylaştık. Gerçekten dinleyi...

Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

ASKON Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine ''İş Hayatında İletişim, Aile İçi Huzurun Dinamikleri, İş ve Aile Ahlakı'' konularında sunum yaptık.YK Baş...

Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

M. Hasan Sert İlkokulunda Velilerle 'İletişim' ve yardımcıları 'Sevgi ve Sabır' konusunu paylaştık...

 • Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konulu panelde ''Kadın ve Medya Algısı''nı anlattım.

  Çarşamba, 13 Mart 2019 12:05
 • İkindi Sohbetlerinde ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 05 Mart 2019 08:34
 • Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

  Pazartesi, 24 Aralık 2018 14:06
 • Muhabbethane'de Gençlerle ''Huzurun Anahtarı''nı konuştuk...

  Salı, 13 Kasım 2018 08:17
 • Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

  Perşembe, 25 Ekim 2018 09:01


Eski Türkler’de birçok kültler mevcuttu. Bunlardan birisi de su kültü idi. Hun Türkleri sulara ve ağaçlara kurban verirlerdi.160 Kutlu dağların tepesinde bazen bir volkanik göl bulunurdu. Bunlara eski Türkler “Gök Gölü” derlerdi ve kutlu sayarlar hürmet ederlerdi.

Edremit çevresi tahtacılarının çocuklarının karın ağrısının geçmesi için “ulu çaylara” dua ettikleri tespit edilmiştir. Onlara erkana girme töreninde su ile ilgili bir adet vardır. Bacılar yazmalarının ucu ile su alıp bunu musahip erkeklerin ayakları ucuna damlatırlar. Tokat İlinin Zile İlçesi Çeltek Köyünde mevcut bulunan Şeyh Mahmut (Çeltek Baba) türbesine ziyarete gelen Kızılbaş ve sıraçların türbenin yakınında olan Şifa suyu çeşmesinin küvetine yazmalarını , tülbentlerini sererek dilek tuttukları , yazma ve tülbentleri batarsa dileklerinin kabul edilmediği , batmazsa kabul edildiği inancını taşıdıklarını ben bizzat kendi köyümde defalarca müşahede ettim.

Aynı çeşmenin kubbesine elbiselerinden yırttıkları kumaş parçalarını ıslatıp dilek tutarak attıkları , kumaş parçası yapışırsa dileklerinin kabul edildiğine inanıyorlar. Yine aynı türbenin toprağını kutsayarak götürmeleri , elbiselerinden yırttıkları bez parçalarını türbenin demirine , taşına ağacına bağlamaları , türbenin kapısından itibaren taşını toprağını öpmeleri kutsamaları , kurbana çok önem vermeleri her ziyaretlerinde muhakkak kurban getirip kesmeleri sürekli gözlemlediğimiz Kızılbaş ve sıraç adetleridir.

Suyu kutlu sayıp , ona tapınma şeklinde beliren bu kült , aynı zamanda sudan korkma ve çekinme meydana getiriyordu.Göçebe Türk topluluklarının da bunun pek çok örneğini görebiliriz.İbni Fazlan’ın yazdığına göre : Oğuzlar büyük ve küçük abdestten sonra temizlenmezler , cenabetten ve diğer hususlardan dolayı yıkanmazlardı. Bilhassa kışın su ile hiçbir ilişkileri yoktu. Tüccarlar ve yabancılar onların yanında cünüplükten yıkanmazlar , sadece geceleyin onların gözünden uzak olarak yıkanabilirlerdi. Zira onlar böyle birini görürlerse kızarlar ve bu adam bize sihir yapmak istiyor çünkü suya giriyor derler , ondan bu hareketine karşılık tazminat alırlardı. Türkiye’de özellikle kırsal bölgelerdeki Kızılbaş ve sıraçlarda suya karşı mesafeli yaklaşımı görmek mümkündür.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ