SONSÖZ20100705114550

SONSÖZ

cemil5 Temmuz 20100 comments
Kelam ilmi hicri birinci asırda ortaya çıkan her biri kendi görüşlerinin doğru, gerçek olduğunu savunan ve bunu ayet ve hadislerle ispatlamaya çalışan...
Mutezile Fırkasının Günümüzdeki Uzantıları20100705114457

Mutezile Fırkasının Günümüzdeki Uzantıları

cemil5 Temmuz 20100 comments
Mutezile Fırkasının içinde yetişen , fırkanın tüm fikirlerini bilen Eş’ar’nin fırkadan ayrılarak , fırkanın temel tüm fikirlerini sağlam delillerle çü...
Mutezile Hareketinin Gerilemesi20100705114328

Mutezile Hareketinin Gerilemesi

cemil5 Temmuz 20100 comments
M.232/M.846 yılında Vasık’ın vefat edip yerine Mütevekkil’in (H.237-247/M.846-861) geçmesiyle Mutezile‘ nin altın çağı sona erdi. Altın çağlarında hal...
Mutezile’nin Farklı Ekolleri20100705114141

Mutezile’nin Farklı Ekolleri

cemil5 Temmuz 20100 comments
Fırka’nın “beş asl” ı dışındaki Allah’ın Kelamının, emir ve nehylerinin mahluk olduğu ve Allah’ın ahrette gözle görülemeyeceği konularda da ittifak iç...
Mutezile’nin Diğer Görüşleri20100705103451

Mutezile’nin Diğer Görüşleri

cemil5 Temmuz 20100 comments
1-Kur’ an’ın Kerim’in mahluk olup olmaması: Mutezile , Kur’an’ ın yaratılmış olduğunu iddia etmiştir. Bu iddiaya onları sevk eden temel sebep ise pren...
Mutezile’nin Temel Görüşleri20100705103220

Mutezile’nin Temel Görüşleri

cemil5 Temmuz 20100 comments
Mutezile Fırkası’nın mahiyetini ortaya koyan , tarif eden ve onların olmazsa-olmaz beş temel prensibi vardır. Bu prensipler şunlardır: 1-et-Tevhid 2.e...
Mutezile Fırkası’nın Gelişmesi20100705103047

Mutezile Fırkası’nın Gelişmesi

cemil5 Temmuz 20100 comments
Basra’da dini bir ekol olarak doğan ve hızla gelişen ve yayılan Mutezile Fırkası oldukça süratli gelişti. Emeviler devrinde bazı halifeleri dahi fikir...
Mutezile Fırkası’nın Çıkışı20100705102759

Mutezile Fırkası’nın Çıkışı

cemil5 Temmuz 20100 comments
Mutezile’nin dini manada bir ekol olarak çıkış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda kaynakların genel olarak ittifak ettiği tarih Basra’da V...
Mutezile Kelimesinin Tahlili20100705102312

Mutezile Kelimesinin Tahlili

cemil5 Temmuz 20100 comments
Lügatte; i’tizal eden , cemaatten ayrılıp bir tarafa çekilen ayrılan manalarına gelen Mutezile kelimesi ıstılahta  aşağıda inceleyeceğimiz gibi, Vasıl...
Felsefi Cereyanların Tesiri20100705102131

Felsefi Cereyanların Tesiri

cemil5 Temmuz 20100 comments
Daha önce ifade ettiğimiz gibi, İslam fütühatı gelişip bir çok ülke İslam devletinin bir parçası haline geldiğinde , Müslümanlar fethettikleri bu yerl...
Previous
12
Next