TV PROGRAMI – TÜRK ALEVİLİĞİ20110114200042

TV PROGRAMI – TÜRK ALEVİLİĞİ

cemil14 Ocak 20110 comments
Kon Tv de Duran ÇETİN’nin hazırlayıp sunduğu “Kültür Dünyamız” isimli programda “Türk Aleviliği” isimli kitabım etrafınd...
SONSÖZ20100523224302

SONSÖZ

cemil23 Mayıs 20100 comments
Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önceki devirlerde girdikleri dinlerden ve bunlar çerçevesinde yaşadıkları dini hayatın izlerinden bir kısmını Bektaş...
PİR SULTAN ABDAL20100523224233

PİR SULTAN ABDAL

cemil23 Mayıs 20100 comments
Pir Sultan Abdal Pir Sultan Abdal’ın yaşamı üzerine, yazılı kaynaklarda pek bilgi yoktur. Doğum ölüm yılları bile bilinmiyor. Yaşamı üzerine bil...
HACI BEKTAS VELI20100523224200

HACI BEKTAS VELI

cemil23 Mayıs 20100 comments
13. yy. da yetişmiş ünlü bir düşünür ve gönül adamıdır. Horasan’ın Nişabur kentinde doğmuştur. Annesi Hatem Hatun, babası Seyyit İbrahim. Hacı B...
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI20100523224115

ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI

cemil23 Mayıs 20100 comments
Aleviliğin ilk izleri Anadolu’da “Abdalan veya Dervişan” dediğimiz ve Anadolu’nun İslamlaşmasında ikinci derecede etkili olan zümrelerden olan Abdalla...
YAHUDİLİK20100523224055

YAHUDİLİK

cemil23 Mayıs 20100 comments
Eldeki tarihi kayıtlara göre , Yahudiliği resmi din olarak kabul eden Türk Devleti, Hazar Türk Devleti’dir. 7. ve 9. yüzyıllarda Doğu Avrupa sahsında ...
HRISTİYANLIK20100523223921

HRISTİYANLIK

cemil23 Mayıs 20100 comments
Aslında pek yekun tutmayan ve tek tek rivayetler halinde rastlanan kayıtlar , azda olsa muhtelif devirlerde Orta Asya’da bazı küçük Türk toplulukların...
b.Maniheizm20100523223853

b.Maniheizm

cemil23 Mayıs 20100 comments
10. yüzyıl İslam coğrafyacılarının haberleri , Uygurlar içinde Maniheizm’in oldukça yayıldığını göstermektedir.8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ...
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm:20100523223801

a.Zerdüştlük ve Mazdeizm:

cemil23 Mayıs 20100 comments
Gerek Zerdüştlük gerekse Mazdeizm, Türkler içinde geniş taraftar kitlesi elde edebilmişti. Biraz mübalağalı olmakla birlikte, Üstad-ı Sis’in etrafında...
TAOİZM20100523223537

TAOİZM

cemil23 Mayıs 20100 comments
Daha ziyade felsefi bir sistem arz eden bu Çin dininin , Müslümanlıktan evvel Türkler arasında kabul edildiği ve bazı tesirler bıraktığı , ipuçlarında...
Previous
1237
Next