Buen Vivir

Dünya Sosyal Hizmetler günü her yıl mart ayının üçüncü Salı günü kutlanır.

Psikoloji bilimi bireyi yani orman içindeki ağacı incelerken;  sosyoloji bilimi ormanla yani toplumla ilgilenir.

Sosyal Hizmet bilimi ise birey ve toplumu birbirine bağlayan “kilit taşı” önemindeki aile ile ilgilenir.

Kilit taşı aile ile ilgilenirken psikoloji ve sosyolojinin verilerine başvurmakla birlikte aile odaklı onlardan daha kapsamlı ve derinlikli bir disiplin olmak zorundadır.

Bu sebeple her yönden sağlıklı bir birey ve huzurlu bir toplum oluşumu için mutlu bir aileye; o aile kurumunun tesisi için de iyi yetişmiş Sosyal Hizmet Uzmanlarına ihtiyacımız vardır.

Kısaca; bir millet için iyi yetişmiş Sosyal Hizmet Uzmanları bana göre en önemli ihtiyaçtır.

Sosyal Hizmet mesleğinin önemine kısaca değindikten sonra her yıl belirlenen Dünya Sosyal Hizmetler günü temasının bu yıl ki teması olan “Buen Vivir: Dönüştürücü Değişim İçin Ortak Gelecek” konusuna dikkat çekmek istiyorum.

“Buen Vivir/Sumak Kawsay/İyi Yaşam”ın bizdeki tam karşılığı “adanmışlık” diyebiliriz.

Yaratılanı yaratandan dolayı sevmek, ona onun hatırı için değer vermek ve korumak.

Üzerinde yaşadığımız ve istifade ettiğimiz her değerin bütün insanlığın ortak mirası ve Allah’ın bize emaneti nazarıyla onlara gözümüz gibi bakmak, onlara adanmak bize iyi bir yaşamın kapısını açacaktır.

Küresel ısınmanın, karbon ayak izinin, ozon tabakasının, müsilaj gibi olumsuzlukların sıklıkla konuşulduğu günümüz dünyasında “Bien Vivir/Sumak Kawsay/İyi Yaşam için Adanmışlık” çok değerli kavramlar.

Zaten Allah’a kullukta en yüksek makam olan “hamd” in manası kendi nefsimizde dâhil her şeyi yaratılış gayesi çerçevesinde değerlendirmek değil midir?

Ailede karı-kocanın birbiriyle ilişkisini Yüce Allah “kendinizi birbirinize adadınız” (Nisa, 4/21) cümlesiyle; ailede huzurun şifresinin de  “adanmışlık” olduğunu bildirir.

Anadolu Ümranı’nı mayalayan büyük zatlat “Bien Vivir” in şifrelerini verdiler.

Yeri geldi Yunus gibi “sordum sarı çiçeğe” diyerek çiçeği insan mertebesine çıkardılar.

Yeri geldi Mevlevilerin semada yaptığı şekilde kâinatın ortak yörüngesinde onlarla birlikte dönerek bütünleştiler.

Allah inananları “ıslah edici” olarak över, “ifsad etmeyi” ise küfrün en önde gelen vasfı olarak zikreder.

“İyi bir yaşam/bien vivir” için yaşadığımız dünyada yakın ve uzak çevremizi küçük/büyük demeden ıslah edici olmak zorundayız.

Sözü yine Anadolu Ümranı’nın üstatlarından Yunus Emre ile tamamlayalım:

Gelin tanış olalım

İşi kolay kılalım

Sevelim sevilelim

Dünya kimseye kalmaz.

Buen Vivir

World Social Services Day is celebrated every year on the third Tuesday of March.

While the science of psychology examines the individual, that is, the tree in the forest; The science of sociology deals with the forest, that is, society.

Social Work science, on the other hand, deals with the family, which is the “keystone” that connects the individual and society.

While the keystone deals with the family, it resorts to the data of psychology and sociology, but it has to be a family-focused discipline that is more comprehensive and in-depth than them.

For this reason, a happy family is needed for the formation of a healthy individual and a peaceful society in every aspect; We need well-trained Social Workers to establish that family institution.

Briefly; In my opinion, well-trained Social Workers are the most important need for a nation.

After briefly touching upon the importance of the Social Work profession, I would like to draw attention to the theme of this year’s World Social Work Day, which is determined every year, “Buen Vivir: A Shared Future for Transformative Change”.

We can say that the exact equivalent of “Buen Vivir/Sumak Kawsay/Good Life” is “dedication”.

To love the created for the sake of the Creator, to value and protect it for his sake.

Considering that every value we live by and benefit from is the common heritage of all humanity and God’s trust to us, looking after them and being devoted to them will open the door to a good life for us.

In today’s world, where negativities such as global warming, carbon footprint, ozone layer and mucilage are frequently talked about, “Bien Vivir/Sumak Kawsay/Dedication for a Good Life” are very valuable concepts.

Isn’t the meaning of “praise”, which is the highest position in worshiping Allah, to evaluate everything, including ourselves, within the framework of the purpose of creation?

The relationship between husband and wife in the family is stated by Almighty Allah with the sentence “you devoted yourselves to each other” (Nisa, 4/21); He states that the key to peace in the family is “dedication”.

They gave the passwords of “Bien Vivir”, the great person who fermented the Anatolian Umran.

At some point, they elevated the flower to human status by saying “I asked the yellow flower” like Yunus.

At times, they integrated with the Mevlevis by rotating with them in the common orbit of the universe, just as they did in the sky.

Allah praises believers as “correcters” and mentions “corrupting” as the most prominent characteristic of disbelief.

In order to have a “good life/bien vivir”, we have to improve our immediate and distant environment in the world we live in, no matter how big or small.

Let’s finish with Yunus Emre, one of the masters of Anatolian Ümran:

Let’s get to know each other

Let’s make it easy

Let’s love, let’s be loved

The world does not belong to anyone.

Comments 2

  • Saffet25 Mart 2024 at 17:08

    Gönlüne sağlık…

  • Yorum Ekle