Üç Farklı Rüzgârın Anaforundaki Ülke’m20230120081213

Üç Farklı Rüzgârın Anaforundaki Ülke’m

Biz Türkler, İslam ile Maveraünnehir bölgesinde Emevilerin tazyikiyle kuzeye doğru hareket etmek zorunda kalan ehli beyt ve ashabın çalışmaları sayesi...
Cönkteki Kitaplar20230111103300

Cönkteki Kitaplar

Allah tarafından Hz. Âdem (a.s.)’e esmanın (eşyanın mahiyeti) öğretilmesi (Bakara, 2/31) ile varlık (ontoloji), bilgi (epistemoloji) üzerine oturdu. B...
“Sema” bize ne anlatır?20221223095733

“Sema” bize ne anlatır?

Sema, Mevleviliğin en önemli ritüelidir. Mevlevilik ise teşekkül ettiği zamandan günümüze Anadolu ve Balkan coğrafyası üzerinde en çok tesiri olan tas...
Türk Kimliği ve İslamiyet20220704081042

Türk Kimliği ve İslamiyet

“Türkler, Arap ve İranlıların hiç yapmadıkları bir şeyi yaparak milli kimliklerini İslam’a gömdüler. Türkler’in İslam’a sadakatlerin...
Konya’nın Anahtarı Kim de?20220404082006

Konya’nın Anahtarı Kim de?

(Şehirlerin anahtarları) Şehirlerin manevi tapusuna sahip, anahtarlarının kendilerine teslim edildiği insanlar vardır. Şehirlerin anası Mekke, Kâbe va...
Kültür/İrfan/Umran&Culture/Irfan/Omran20210913082004

Kültür/İrfan/Umran&Culture/Irfan/Omran

Kültür bir milleti millet yapan aklı ile ürettiği unsurları temsil ederken; irfan kalbiyle ürettiği değerleri; umran ise, hem aklı hem de kalbi ile ür...
Mayacı şehir: Tokat; kurucu şehir: Amasya20210809080708

Mayacı şehir: Tokat; kurucu şehir: Amasya

Tyb Konya Şubesi’nin geleneksel “Yazılacak Çok Şeyimiz Var” gezileri kapsamında Amasya-Tokat gezisine katıldım. Yeşilırmağın kardeş kıldığı kurucu şeh...
İbn Haldun’un Gözüyle Tasavvuf20210726111026

İbn Haldun’un Gözüyle Tasavvuf

İbn Haldun’un düşüncesinin merkezinde Mukaddime’de ortaya koyduğu “umran ilmi” vardır. Sosyolojik bakışının yanında bir tarih felsefecisi olarak İbn H...
Adalet, Parlamento ve Protestanlık / Justice, Parliament and Protestantism20210712081432

Adalet, Parlamento ve Protestanlık / Justice, Parliament and Protestantism

John Locke (ö.1704) genelde Avrupa’nın özelde ise İngiltere’nin yönetim felsefesininteşekkülünde en önemli isimdir. Aslında hekim de olan Lucke, yoğun...
Umran Yolculuğumuz ve Aile Kurumu20210705082210

Umran Yolculuğumuz ve Aile Kurumu

Umran; aklın ve kalbin birlikte el ele yürüdüğü insandan beklenen gayenin tezahür ettiği, değerlerin menfaatlerin bir adım önde durduğu, temelini peyg...
Previous
12310
Next