Süleymanlar Ayakta Ölür.20240705102210

Süleymanlar Ayakta Ölür.

Kur’an-ı Kerim’deki kıssalar insanlar ve cinler için sınırsız hisseler içermektedir. Hz. Süleyman (a.s.) kıssası özellikle devlet yönetimi, insanın gü...
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş ve Tarih Adaveti20240115092405

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş ve Tarih Adaveti

Cumhuriyet’in 100 yılı tamamlayıp ikinci asra geçtiği bu günlerde Osmanlı ve Cumhuriyet üzerine bina edilen tarih adaveti, bilgi sahibi olmadan fikir ...
İkindi Namazı ve Benî Kurayza Yahudileri20231222084658

İkindi Namazı ve Benî Kurayza Yahudileri

Benî Kaynuka ve Benî Nadîr kabilelerinin bizzat imzaladıkları Medine Vesikası’nda bulunan güvenliğe dair maddeleri açıkça ihmal etmeleri sebebiyle Med...
Acının Azgınlaştıran Tarafı: Ben-i İsrail20231215082509

Acının Azgınlaştıran Tarafı: Ben-i İsrail

Ben-i İsrail’in dünyaya olan aşırı düşkünlüğünün, hırsının onları nasıl zulme maruz bıraktığını ve intikam hissiyle onları nasıl zalim yaptığını tarih...
Çocuğa Sevgi, Gence Güven ve Yaşlıya Saygı20231103091202

Çocuğa Sevgi, Gence Güven ve Yaşlıya Saygı

100. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyet çocuğa sevgi, gence güven, yaşlıya saygı ve hürmet üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet, merkezinde cumhurun/halkın ...
M. Şerefeddin Yaltkaya, İslam Mecmuası ve Yeni Türkiye20231027091558

M. Şerefeddin Yaltkaya, İslam Mecmuası ve Yeni Türkiye

Doktora tezimin başlığı; “Kelam İlminde Yenilik Arayışları ve M. Şerefeddin Yaltkaya’nın İctimai Kelam Projesi” idi. Başlıkta yer alan “Kelam İlminde ...
Üç Farklı Rüzgârın Anaforundaki Ülke’m20230120081213

Üç Farklı Rüzgârın Anaforundaki Ülke’m

Biz Türkler, İslam ile Maveraünnehir bölgesinde Emevilerin tazyikiyle kuzeye doğru hareket etmek zorunda kalan ehli beyt ve ashabın çalışmaları sayesi...
Cönkteki Kitaplar20230111103300

Cönkteki Kitaplar

Allah tarafından Hz. Âdem (a.s.)’e esmanın (eşyanın mahiyeti) öğretilmesi (Bakara, 2/31) ile varlık (ontoloji), bilgi (epistemoloji) üzerine oturdu. B...
“Sema” bize ne anlatır?20221223095733

“Sema” bize ne anlatır?

Sema, Mevleviliğin en önemli ritüelidir. Mevlevilik ise teşekkül ettiği zamandan günümüze Anadolu ve Balkan coğrafyası üzerinde en çok tesiri olan tas...
Türk Kimliği ve İslamiyet20220704081042

Türk Kimliği ve İslamiyet

“Türkler, Arap ve İranlıların hiç yapmadıkları bir şeyi yaparak milli kimliklerini İslam’a gömdüler. Türkler’in İslam’a sadakatlerin...
Previous
12310
Next