DAĞ VE TEPE KÜLTÜ

Dağlar ve Tepeler tarihin bilinen en eski devirlerinden beri yükseklikleri ve gökyüzüne yakınlıkları dolaylısıyla insanların gözünde ululuk ,yücelik ve ilahilik timsali kabul edilmiştir; bu yüzden de insan üstü varlıkların ve ilahların mekanı olarak düşünülmüşlerdir. Buralar genelde ilahlarla temasa geçilen yerlerdir. Putperest dini merasimler hemen hemen dünyanın her devir ve yerinde dağlarda ve yüksek tepelerde kutlanmışlardır. Bu ve benzeri telakkilerle dünya tarihinde hemen her ülke ve milletin mukaddes dağı veya tepesi olduğu görülür. Türklerin Ötüken’i , Altay’ı , Yunanlıların Olimpos’u , Müslümanların Arafat, Cebeli Nur , Uhut dağı gibi.

Orta Asya’ da eski Türklerin yaşadıkları çeşitli bölgelerde dağ kültüne muhakkak rastlanır.

Yorum Ekle