TARİH HERKESE ÇOK LAZIM

Tarih okumayı çok severim.

Herkese de tavsiye ederim.

Çünkü tarih adeta dönme dolap gibi dönüyor.

İbni Haldun ‘geçmiş geleceğe suyun suya benzemesi gibi benzer’ der.

Kuran-ı Kerim ve Hadislerde bol miktarda kıssalar vardır.

Kıssa hisse içindir.

Ahsan-ul Kasas Yusuf Suresi ne kadar çok şey anlatır kulak verene.

Hayatımızın tüm anlarında tarihin bizim kulağımıza fısıldayacağı mutlaka bir şeyler vardır.

Dünya hayatı sürekli hata yapacağımız ve o hataları telafi etmeye çalışacağımız kadar uzun değil.

Akıllı insan başkalarının başına gelenden ibret alandır.

Özellikle son gelişmelerle ilgili bu köşeden çok feryat ettim

Tarihten misaller verdim.

Yüksek lisans tezim ‘İslam Düşünce Tarihinde İlk Akılcılar Mutezile Fırkası’ nı anlattım.

Mutezile örneğiyle kendi fikrini ve düşüncesini devlet gücünü arkasına alarak başkalarına dikte etmenin zararlarını tarihten misallerle anlattım.

Yine aynı Mutezile örneğinde Müslümanlarda aklın,düşüncenin premature doğduğunu ve hala sıkıntılarımızın devam ettiğini, ‘dinde hassas muhakemey-i akliye’de zayıf’ Müslümanlar olarak çok kolay aldatıldığımızı yazdım.

‘Kurnazlıklar yordu bizi yarenler saf olalım’ der Cemil Meriç.

Tamam başkasını aldatmayacak kadar saf olalım ama başkasına aldanmayacak kadar da biraz kurnazlığım bulunsun.

‘Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz’ diyor bu dinin Peygamberi.

Ama tarihe bakıldığında aynı delikten belik onlarca ısırılıyoruz.

Lütfen çocuklarımız tarihe alıştıralım.

Hz. Adem’den günümüze tarih okuyalım okutalım.

Kıssalardan hisse almanın yollarını gösterelim.

Çocuklarımız kuzu olarak yetiştirmeyelim ki büyüyünce koyun olmasınlar.

Yorum Ekle