Sultan Mehmet’i “Fatih” yapan cönkündeki başucu kitapları neydi?

1299 da Selçuklunun devamı olarak kurulan beyliklerden Osmanlı Beyliği 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ile cihan devleti haline gelmiştir.

Orta Asya’dan yürüyüp gelen bir millet Anadolu İrfanı ile tanışıp Selçukilerle gelişip, Fatih Sultan Mehmet’le zirveyi yakalamış, II. Beyazıt ile kemale ulaşmış ve kurumsallaşmıştır.

Ebu Eyyüp el- Ensari’nin evinde Medine’ye ilk adımını atan İman ve İslam; Konstantinopolis’e gelerek İslambol yapmış ve Fatih Sultan Mehmet’le zirveye çıkmıştır.

Peki bir milleti tarihin en büyük seviyesine çıkaran, çağ açıp, çağ kapatan bir devletin ve devlet başkanının temel özellikleri nelerdi?

Bugün biz gençliğimize Fatih Sultan Mehmet’in doğumundan son nefesine bütün hayatını en ayrıntısına kadar tanıtmak zorundayız.

“Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın” söyleminin içini doldurmak gerekiyor.

Bunun temel şartı ise; Fatih Sultan Mehmet’in içinde yaşadığı toplumun ve başına geçtiği devletin dayandığı temel ilke ve özelliklere bugüne taşımamız.

Bu sorunun cevabı bu yazının hacmini aşan tek başına bir kitap ister.

Ben o günü en iyi anlatan ve günümüze yansıtan bir bilgiyi paylaşarak işi uzmanlarını harekete geçirmek istiyorum.

Fatih Sultan Mehmet’in idareye geçmeden önce doğunun ve batının bütün tecrübesini okudu.

Arapça, Farsça, İbranice, İtalyanca, Yunanca ve Latince dillerini o dile ait eserlerden Türkçeye tercüme yapacak kadar iyi biliyordu. O zaman ki dünyada geçerli diller bunlardı.

İstanbul’u fethettiğinde Bizans kralı olan Konstantin’in oğlu yoktu. Abisi Teodor’un 3 oğlu vardı. Fatih bunlardan Müslüman olan 2 sine Has Murat Paşa ve Mesih Paşa’ya devlette önemli görevler verdi. Bizans tecrübesini yanında tutmayı başarmış, aleyhinde kullanmayı engellemiş bir aktif aklın yanında devlet idaresindeki 30 yıl boyunca 25 sefere çıkacak kadar hareketli bir insandı. Bu 25 seferde 2 imparatorluk, 4 krallık, 11 prensliği devletine katmıştır. Misaller çoğaltılabilir.

Fatih Sultan Mehmet sürekli yanında taşıdığı cönkünde(el çantası) sürekli başvurduğu ve her daim istifade ettiği 4 kitabı bir ömür yanında taşıdı. Bu kitaplar orijinal halleriyle Nur-u Osmaniyye Kütüphanesinde bulunuyor.

  1. İbn-i Sina – el- İşarat = Nazar yönteminin kurucu ve zirve metni.
  2. Gazzali – Tehafüt-ü Felasife = Nazar yöntemine güçlü Eş’ari eleştiri metni.
  3. Sühreverdi – Hikmet-i İşrak = Müşahede ve nazari geleneğin birleştirilmesini öneren İşrakiyye geleneğinin anlatıldığı Hikmet-i İşrak.
  4. Konevi – Miftah’ul Gayb = Müşahede geleneğini merkezi alarak nazari geleneği yeniden yorumlayan ekberi geleneğin zirve metni Miftah’ul Gayb.

Konya’nın gönlünü Mevlana, aklını Urmevi, vicdanını Konevi temsil eder.

Buradan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Bey’e ve ekibine bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Tarihimizin zirve ve örnek şahsiyeti Fatih Sultan Mehmet’in cönkünü sadece Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle değil, tarih sahnesine çıktığımız günden bugüne bütün değerlerimizi yansıtacak motiflerle bezenmiş bir sanat eseri olarak en kaliteli deriden yapalım.

İçerisine bu 4 eseri koyalım ve Konya’nın kültür ve turizm tarihine altın bir halka ekleyelim.

Türkçe dışında Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Latince, İtalyanca, Yunanca, İbranice ve Çince gibi dillere tercüme edip her dilde Fatih Sultan Mehmet Cönkü hazırlayalım. Kültür A.Ş. bu işi yapsın ve ücretle dünyanın istifadesine sunsun.

Zira bu kitaplar “aklı etkin kullanma kılavuzu” özelliği taşıyan kitaplar.

Ve her biri derinlik itibariyle dünyanın bir düşünce havzasını temsil ediyor. Onların değeri ve önemini anlatmaya kitaplar yetmez. Böylece Anadolu Selçuklu Başkentinde o ruhun zirve noktasından günümüze bir hat çekip çalışmaya buradan devam edeceğiz.

Aklı etkin kullanma kılavuzlarına milletimizin ve dünya milletlerinin her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğu şu zamanda gelin şu hayırlı işi gerçekleştirelim.

Yorum Ekle