BİZ (KONYA) USTALIK ESERİNİN NERESİNDEYİZ ?

Devletlerin milletlerin tarihine göz attığımızda sürekli yükselişler , zirveler ve inişleri görürüz. Bunlar İbn Haldun’a göre mukadder olaylardır.

Devletler insan gibidir. Çocukluk , gençlik , olgunluk (ustalık) ve yaşlılık ve ölüm. Bediüzzaman Said Nursi İbn Haldun’un bu nazariyesine istisna getirir. Tamamen ilme dayalı , dünyada müspet tüm gelişmeleri yakından izleyen , o gelişmeleri derhal yapısına uygun hale getirerek uygulayan , kendini sürekli yenileyen ve geliştiren devletlerin bu kuraldan istisna olacağını ifade eder. İskandinav ülkeleri bu misale örnek olabilir.

16 bayraklı devlet tecrübesine sahip bir milletin çocukları şu an yükseliş şeridinde yol alıyorlar. Bu tespiti içeriden ve dışarıdan çok farklı kesimden insanlar dile getiriyorlar bu gün. Başbakanın ustalık eserimiz olacak iddiasına ve 2023 vizyonuna halk % 50 bir oyla karşılık verdi. Bu şu anlama geliyordu.’ Görelim bakalım ustalık eserini , hatta ustaya yakışır adımlarla –biraz zor olacak ama – anayasayı dahi değiştirebilirsin , buyur yetki senin’ dedi halk.

Demokrasi: Halkın vekilleri vasıtasıyla kendini yönetmesi. Burada vekillerden kasıt asla  sadece milletvekilleri değildir. STK , Yerel Yönetim , Üniversiteler ve  medya v.b. diğer unsurlar bana göre meclis kadar önemlidir. Milletin kendini yönetmesi demek , sadece 4 yılda bir sandığa gidip oy vermek değil, sürekli ve etkin bir şeklide uygun kanalları işleterek kendi kaderine yön vermesi demektir.

Şu halde % 70 yakın bir oyla ustalık eseri iddiasındaki iktidar partisini destekleyen Konya ne yapmalıdır ?

Yukarıda ifade ettiğim ölçüler çerçevesinde Konya STK ,Yerel Yönetim , Üniversiteler ve medyasıyla kenetlenerek öncelikle ‘ustalık eseri’ için oluşturulacak ekibe verebileceği en yüksek rakamda katkıyı vermek için işbirliği yapmalıdır. İmkanlar Ankara’dan taksim edildiğine göre , bir ilin başkentteki ağırlığı kendisine gelecek hizmet çeşitliliğini, hızını, yoğunluğunu etkileyecektir.

Özellikle iktidar partisinin İl yönetimi bu konularda başat rol oynamalı Konya da bulunan ve İlimize ve ülkeye hizmet edebilecek insanlar için uygun kanallar açmalı, onları tespit etmeli ve merkeze taşımalıdır.

Başbakan parti merkezini bu iş için hazırladı Partisinin merkezinde 19 Genel Başkan Danışmanı için oda hazırlattı. Bu danışmanlar ve bakan yardımları vasıtasıyla hizmetleri sürekli yakından izlemeyecek. KHK yetkisi kullanıldı,  birçok bakanlıkta yeni kadrolar ihdas edildi ve eski kadroların birçoğu  boşaltıldı.

Yıllardır aynı iddiayı dile getiriyorum ve yazıyorum. Onca güzel hizmetlere rağmen kamu da taş bitmişti dostlar. Taşların tekrar dökülüp dizilmesi gerekiyordu. Kamuya mutlaka format atmak gerekiyordu. Kamunun kendini restorasyonu bir zorunluluk halini almıştı.

Sosyal hizmetler için bu iddiayı 2005 yılında dile getirmiş ve önerdiğim icracı 12 Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu bir bakanlıkla ‘şu an sunulan hizmetten 100 kat daha hızlı ve etkin bir hizmet sunulacağını’ ifade etmiştim.

Bu diğer birçok bakanlık içinde geçerliydi. Ama bu restorasyonlar için çıkarılan engellerin ve duvarlarında farkındayım. Ülkenin öncelikleri ve restorasyon için öncelikle atılması gereken adımlar gerekliydi.’1400 yıldan sonra  ilk defa’ (https://www.cemilpasli.com/siyaset/1400-yildan-sonra-ilk-defa ) başlığıyla yazdığım 12 Eylül 2010 referandum olmasa bu gün bunları konuşamazdık.

Artık engeller aşıldı. Kanallar sonuna kadar açıldı. Seçim sona erdi. Tarafgirliği bir tarafa atıp biri bakan 14 milletvekili, STK lar , Yerel Yönetimler , Medya ve Üniversiteler elbirliğiyle Konya’yı tam anlamıyla bir dünya şehri yapmak hususunda özellikle ilk altı ay gece-gündüz çalışmalılar. Sonrası zaten gelir.

Eskilerin güzel bir sözü var. ’Mevcuda iktifa dun-himmetliktir.’ (sahip olduğunu yeterli görmek himmetsizliktir) Bir başkentin daima başkent olduğuna inanan bu coğrafyanın sahiplerine durmak yakışmaz.

Yüksel ey Konya , yüksel ki , yerin bu yer değildir.

Yorum Ekle