AŞIRILIKLARIMIZ MÜSLÜMAN KİMLİĞİMİZİ GÖLGELİYOR MU ???

Cuma günleri dinlediğimiz Nahl suresi 90. Ayette Rabbimiz ‘’ Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Aşırılıktan,taşkınlıktan,haddi aşmaktan, fenalıklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size böyle öğüd veriyor ki, benimseyip tutasınız. (ADÂLET: Her şeyi yerli yerine koymak demektir. Zulmün zıddıdır. Her hakkın başı, Allah hakkı olduğundan ona ortak koşmamak, tevhide iman etmek esastır. Bundan sonra ilâhi ölçülere göre her şeyin hakkını vermek adalettir. İHSAN: Farzları yerine getirmek, Allah’ı görür gibi kendisine ibadet etmek, bir şeyi güzel ve iyi yapmak mânâlarına gelir.) ayetiyle İslam’ın genel resmini çiziyor.

Birçok alimin ifade ettiği üzere sadece bu ayet İslam’ı anlamamıza ve yaşamamıza yetebilir.

Adalet,ihsan ve akrabaya iyilik emredilirken,aşırılıktan,taşkınlıktan,Allah’ın çizdiği sınırları aşmaktan,fenalıktan,zulümden nehy ediliyor.

Fahşa; aslında ifrat ve tefrit anlamında Rabbimizin Kuran’la bize anlattığı,Resulünü uygulamalarla gösterdiği sıratı müstakimin dışına çıkma davranışını anlatıyor.

Peygamberimiz ‘hayrul umuru evsatuha=İşlerin hayırlısı (ifrat ve tefritten uzak) vasat olandır’ buyuruyor.

Bu gün İslam aleminin her tarafındaki aşırılıklarımız birileri tarafından derhal fark ediliyor,satın alınıyor ve Müslümanlar arasında Müslümanlara karşı kullanılıyor.

İslam’ı pak ,parlak,ak yüzünü gölgeleyen bu aşırılıklar en çok İslam ümmetine zarar veriyor.

Bu dinin sahibi Allah’tır.

O dilerse tüm insanlara diz çöktürür.

Ama o bizi gönderdiği Kuran ve Resulünde gösterdiği ölçülerle imtihan ediyor.

Hangimizin daha iyi amel edeceğini öğrenmek için ölümü ve hayatı,varlığı ve yokluğu,zaferi ve yenilgiyi yaratıyor.

Sabır ya da şükür arasındaki Müslümandan sonuca odaklı değil İslam’ın ölçülerine odaklı bir hayat istiyor.

Zira Cenabı Hak dilerse bu dini Fasık bir adamla da destekler.

Rolümüzü abartmayalım.

Bulunduğumuz şartlar içerisinde İslam’ın istediği doğruluk üzere Nahl suresi 90. Ayet çerçevesinde yaşayalım.

Lütfen aşırılılardan uzak duralım.

Önce kendimizi,sonra ailemizi,sonra çevremizi feth edelim Allah’ın izniyle;

İstanbul (her tür hedef ve ideal için kullanılmıştır) arkadan gelir.

Yorum Ekle