Ubasute20230505082614

Ubasute

Ubasute yaşlı ya da hasta yakınlarının ormanın ücra bir köşesinde ölüme bırakmak anlamına gelen eski bir Japon halk âdeti. Bu adet her ne kadar Japon ...