Nasreddin Hoca’nın Fıkrasına Pozitif Yaklaşım20220124083423

Nasreddin Hoca’nın Fıkrasına Pozitif Yaklaşım

Allah’ın Kâinatı yönettiği şifreleri içeren esma kendisine öğretildiği için melekleri geride bırakan insan yeryüzünde  “halife” oldu. Melekler Hz...