Sürekli gelişme nasıl sağlanır?20210802135628

Sürekli gelişme nasıl sağlanır?

Gelişme ve olumlu değişimin değişmez parametreleri şunlardır: 1.Yönetimin (erk/mülk) gücü ancak hukuku etkili ve yaygın kullanmasıyla doğru orantılıdı...