Cönkteki Kitaplar20230111103300

Cönkteki Kitaplar

Allah tarafından Hz. Âdem (a.s.)’e esmanın (eşyanın mahiyeti) öğretilmesi (Bakara, 2/31) ile varlık (ontoloji), bilgi (epistemoloji) üzerine oturdu. B...
“Sema” bize ne anlatır?20221223095733

“Sema” bize ne anlatır?

Sema, Mevleviliğin en önemli ritüelidir. Mevlevilik ise teşekkül ettiği zamandan günümüze Anadolu ve Balkan coğrafyası üzerinde en çok tesiri olan tas...