İstihsân/Güzel Görmek/Güzeli Görmek20220530083324

İstihsân/Güzel Görmek/Güzeli Görmek

Sözlükte “güzellik, rağbet edilen ve sevilen şey” anlamındaki hüsn kelimesinden türeyen istihsân “bir şeyi iyi ve güzel bulmak”, “güzel görmek, güzeli...