Güzel söz=İyi enformasyon demek.20160222142352

Güzel söz=İyi enformasyon demek.

Söz, iletişim temeli, Söz, enformasyonun esası, Söz, Peygamberimizin ifadesiyle sihir, Söz, algının, algı olgunun, olgu davranışın sebebi, Söz, Adem’e...