Konya’nın Anahtarı Kim de?20220404082006

Konya’nın Anahtarı Kim de?

(Şehirlerin anahtarları) Şehirlerin manevi tapusuna sahip, anahtarlarının kendilerine teslim edildiği insanlar vardır. Şehirlerin anası Mekke, Kâbe va...