Anne+Terbiye+Teeddüp=Eğitim20201026082053

Anne+Terbiye+Teeddüp=Eğitim

Kur’an-ı Kerim’de  “Allah” lafzından sonra en çok “Rab” kelimesi geçer. Rab, Allah’ın bütün alemlere hayat veren, öldüren, çekip, çeviren v.b. kı...