Hezarfen/Yed-i tûla/ Polimat/Allame20220425082445

Hezarfen/Yed-i tûla/ Polimat/Allame

Hezarfen/Yed-i tûla/ Polimat/Allame tabirleri; farklı alanlarda geniş bir ilim sahasına dair vukufu olan, oldukça geniş bir alanda ilmi kavrayışı ve e...