Alçak Gönüllü20240112103329

Alçak Gönüllü

İnsan, Rabbinin ona bahşettiği “halife” sıfatını üzerinde taşıdığı sürece saygındır ve değerlidir. Kısaca; insan ay, Rabbi ise Güneş gibidir. Yaratıcı...