Basın; aynadır, bağdır, oksijendir, en fazla akupunktur iğnesidir. / Press; it is a mirror, it is a bond, it is oxygen, it is the most acupuncture needle.20210531102616

Basın; aynadır, bağdır, oksijendir, en fazla akupunktur iğnesidir. / Press; it is a mirror, it is a bond, it is oxygen, it is the most acupuncture needle.

Kur’an-ı Kerim’in 78 suresinin adı Nebe: “Haber” demek. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bir ismi de Muhbir-i Sadık: “Hep doğru söyleyici, doğru haber verici”...