Yolumuz kaç şerit olmalı? / How many lanes should our road have?

Yaşamak, belirlediğiniz hedefe doğru trafikte yol almak gibidir.

Sağlığımız, arabamızın kalitesini; ruhumuzun zenginliği yakıtın performansını belirler.

Hayat yolumuzun dizaynı ise tam anlamıyla bizim çabamıza bağlı.

5 şeritli otoban gibi olmalı hayat yolumuz!

Bir şeritte tıkanma, yavaşlama olduğunda sinyalimizi verip diğer şeritten yol alabilmeliyiz.

Öncelikle ruhumuzu önceleyerek Rabbimizle inanç/iman boyutunda ilişkilerimiz için en öncelikli bir şerit,

Kendi sağlık, akıl ve kalbimize yatırımlar için ibadetlerin salihat/hasenatların olduğu diğer şerit,

Eşimiz, çocuklarımız, anne/babamız, akraba ve arkadaşlarımızla yol alacağımız öteki şerit,

İşimiz, ekmek parasını kazandığımız, kariyer yaptığımız faaliyetler için farklı bir şerit,

Gönüllü, gönülden çalışmalarımız; 3 okuduğumuz 1 yazdığımız, bilim, kültür ve sanata dair çalışmalarımız ortadaki sürekli kullanacağımız şerit.

İnsan dengeli bir hayat için; ruhunun zenginliği ve bedenin sağlığının sunduğu konforla bu beş şeridin de hakkını verdiğin de otobanda yaptığı imtihan yolculuğunu keyifle tamamlayacak ve makam-ı mahmud’a ulaşana kadar performansını artırarak süreci tamamlayacaktır.

Hayat yolculuğunda rastladığımız çabuk öfkelenen ve karamsar tipler hayat yolunu tek veya iki şeritle yol almaya çalışanlardır.

Bir de bu tiplerin kullandığı şeritler aşırı kalabalık.

Dar yol stres yapar.

Az şerit yolculuğun keyfini kaçırır.

Dünyadan nasibimizi unutmadan, ahiret azığını da bolca kazanmak istiyorsak hayat yolumuzun genişliği, konforu önemli.

Yorulmadan, stres yapmadan, takılmadan sürekli bir saadet yolculuğu için;

Bize beş şeritli bir yol lazım…

How many lanes should our road have?

Living is like driving through traffic towards your destination.

Our health, the quality of our car; The richness of our soul determines the performance of the fuel.

The design of our life path fully depends on our effort.

Our life path should be like a 5 lane highway!

When there is a blockage or slowdown in one lane, we should be able to give our signal and move on from the other lane.

First of all, by prioritizing our soul, it is a top priority for our relationship with our Lord in the dimension of faith/belief,

The other lane where worships are good / good deeds for investments in our own health, mind and heart,

The other lane where we will travel with our spouse, children, parents, relatives and friends,

Our job is a different lane for the activities where we earn our living, make a career,

Our voluntary, heartfelt work; The strip in the middle is the strip in the middle that we read and write 3, and our works on science, culture and art.

For a human balanced life; When he gives all these five strips their due with the comfort of his soul and the health of his body, he will complete his test journey on the highway with pleasure and will complete the process by increasing his performance until he reaches the makam-ı mahmud.

The quick-tempered and pessimistic types we come across in our life journey are those who try to take the road of life with one or two lanes.

And the lanes used by these types are overcrowded.

The narrow road is stressful.

Few lanes spoil the fun of the journey.

The breadth and comfort of our life path is important if we want to earn plenty of the hereafter without forgetting our share of the world.

For a continuous journey of bliss without getting tired, stressed or stuck;

We need a five-lane road…

Yorum Ekle