SÖZÜN ÜRETİMİ VE BASIN,YAYIN ENFORMASYON

Söz sihirdir.

Söz insanoğlu yaratıldığından bu tarafa önemini artarak devam ettirmiştir.

İlk Peygamberler sözlerin yazılı olduğu sahifelerle, sonrakiler kitaplarla desteklenmiş, toplumun en iyi söz söyleyen insanları olarak sözün gerçek sahibince desteklenerek ön plana çıkmışlardır.

Peygamberimiz döneminde sözü etkin kullanan şairler toplumun önde gelen insanları olarak kabul ediliyorlardı.

Onların yazdığı şiirler Kabe’nin duvarına altın harflerle yazılmış ve bu şiirler muallakat-ı seb’a(yedi asılan) namıyla tarihe geçmişti.

Kabileler içlerinden çıkan şairlerin yazdıkları şiirlerle övünürler, birbirlerine onlarla üstünlük taslamaya çalışırlardı.

Ve Kuran-ı Kerim sözün revaçta olduğu topluma mucize olduğunu kanıtlamak için tam da söz üzerinden meydan okumuş ve tüm söz sahiplerini kıyamete kadar kendisine teslim olmaya mecbur etmişti.( Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın. Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kâfirler için hazırlanmıştır.Bakara,2/23,24)

Peygamberimizde Hasan bin Sabit, Kab bin Malik gibi şairleri övmüş be sözleriyle dine hizmetlerini takdirle yad etmişti.

‘Söyle ey Hasan senin sözlerin onları ok ve kılıçtan daha çok yaralıyor’ demişti.

İnsan aklının, beyninin, gönlünün dış dünyaya yansıma biçimidir söz.

Ve sözün içeriği kadar hatta daha önemlisi sözün söyleniş biçimi, yani usulüdür.

Her konuda büyükler ‘usul asıldan evladır’ derler.

Söz konusunda içerik insan vücudu gibidir.

Sözün söyleniş biçimi, üslubu ise insan vücuduna giydirdiğimiz elbisedir.

Sağlıklı, doğru ve zamanında bilgi üretimi basın, yayın ve enformasyonun en önemli görevidir.

İnsan vücudu için sağlıklı gıda ne kadar önemli ise , insan beyni ve toplum için sağlıklı ve doğru bilgi ondan daha önemlidir.

Rabbimiz bize ulaşan haberleri araştırma ve inceleme yapmadan kullanmamız konusunda uyarır.( Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.  Hucurat,49/6)

Yİne Peygamberimiz bize ulaşan haberi araştırmamızı ,araştırmadan o haberi kullanmamızın tehlikesine işaret etti.(Her duyduğunu söylemesi, nakletmesi, anlatması kişiye günah olarak yeter. Müslim , Mukaddime 5)

Bu gün ürün üretiminde kalite kadar söz üretiminde de kaliteden bahsedebiliriz.

Güvenilir söz üretenler ve ürettikleri sözün arkasında duranlar gerçek ve doğru enformasyonun temsilcileridir.

Bu alanda önemli bir konuda sözün yazıya aktarılması yani kayda geçirilmesi hususudur.

Tarihin derinliklerinden sözlü kültürle gelen bir milletiz.

Bu sözlü kültürü yazılı kültüre dönüştürme konusunda hala çok mesafe almamız gerekiyor.

Bu konuda aileler çocuklarını kalemli, defterli oyuncak alarak, onları günlük yazmaya teşvik ederek yetiştirmeliler.

Okullar sınıf gazetesi/dergisi, okul gazetesi/dergisi, duvar gazetesi, yıllık gibi matbuatlarla çocukları yazıya teşvik etmeliler.

Sınıflar arası gazete yarışmaları düzenlemeliler.

Söz uçar,yazı kalır.

Şikayet etmek en kolayı.

Başkalarının ürettiği içeriklerden şikayet edenler kendilerinin ne üretip üretmediklerine baksınlar.

Hayat mücadele meydanı ve boşluk kabul etmiyor.

İnsanların söze ihtiyacı var ve ondan hoşlanıyor ve etkileniyor.

Bu talebe siz doğru, sağlıklı, vaktinde üretilmiş bilgiyle etkili cevap veremezseniz başkalarının yaptığı yanlış, sağlıksız dezenformasyondan şikayet edemezseniz.

O halde ‘baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş’ ilkesinde herkes eline kalemi almalı .

Kendisinde geriye insanların faydalanacağı güzel sözler söylemeli/yazmalı.

En hayırlı insan insanlara en faydalı olandır.

Yorum Ekle