“Rahmete vesile güzel hareketler…“ “Beautiful gestures conducive to mercy…”

İzmir’de yürürken seyyar ayakkabı boyacısı bir kardeşim dikkatimi çekti.

Tezgahı önünde pilav üzeri tavuk yiyordu.

Pilav üzeri tavuk yanında ayran ve sırasını bekleyen kocaman bir havuç dilimi baklava.

Sevindim, gerçekten sevindim.

İnsanın en büyük güzelliği burada.

Başkasının sevincine ya da üzüntüsüne ortak olmak/olabilmek.

Biraz daha yürüdükçe aynı yemek çeşitlerinin kağıt toplayıcısı, öğrenci, yaşlı v.b. her kesimden insanların istifadesinde olduğunu gördüm.

Veee…

Biraz daha ilerleyince bir kamyonetten bu ikramların ücretsiz, ismi yazılmış bir merhumeye rahmete vesile olsun düşüncesiyle dağıtıldığını gördüm.

Kaşık, çatal, ıslak mendile kadar düşünülmüş, hijyen ve düzene azami riayetle harika bir iş yapıyorlar ve sadece “fatiha” istiyorlardı.

Bu olaydan kısa bir süre sonra Cuma namazı için gittiğim camide hem pilav üzeri tavuk+ayran, hem de lokma dağıtıyorlardı.

Aynı camide yaz mevsiminde kıldığım cuma namazında irmik tatlısı+su ikramı vardı rahmete vesile.

İzmir’de okuyan oğlum söylemişti:

“Burada İzmir’de biraz yürü rahmet vesile bir ikramla mutlaka karşılaşırsın” demişti.

Gerçekten aynı gün içerisinde hakkal-yakin yaşadım.

Peygamberimiz en hayırlı yemek ikramının, garip-gureba, fakir-fukaranın çağrıldığı; en kötü yemek ikramının da, sadece zenginlerin çağrılıp, fakir-fukara, garip-gurebanın çağrılmadığı yemek olarak haber verir bize.

Her faaliyetimizde fakir-fukara, garip-gurebayı dahil etmemizi ister Allah elçisi.

Kendisi de hep öyle yaptı.

Gönlü hep onlarlaydı.

Ashab-ı suffe’nin ihtiyaçları kızı Fatıma (r.a)’nın ihtiyaçlarından öncelikliydi.

Bir keresinde kızı bir talepte bulunmuş, O’na şöyle cevap vermişti:

“Kızım! Ben daha asahbı suffenin ihtiyaçlarını gideremedim.”

İslam’da hasenat kişisel ibadetleri, salihat, ikinci, üçüncü kişilere temas eden toplumsal iyiliklere denir.

Hasenattan hedef salihate ulaşmaktır.

Namaz kötülükten engellemiyorsa vay o namaz kılanın haline.

Anadolu’nun her yöresinde rahmete vesile güzel hareketler var. Ama İzmir’deki daha organize, kurumsallaşmış ve çeşitli.

İzmir’de ki bu rahmete vesile güzel hareketleri başta Konyamız olmak üzere her yere taşıyalım ve yayalım.

Allah’ın kuru selamını esirgeme derler ya hani.

Allah’ın makbul olan selamı ıslak(ikramlı) olandır.

Haydi Konya!

Haydi Anadolu!

Haydi Türkiye!

Rahmete vesile olmanın tek yolu ve yöntemi; garip-gureba, öğrencinin, fakir-fukara nın gönlüne girmektir.

“Beautiful gestures conducive to mercy…”

While walking in Izmir, a mobile shoe shiner brother caught my attention.

He was eating chicken on rice in front of his counter.

Chicken on rice, buttermilk and a huge slice of carrot waiting for its turn to baklava.

I’m glad, I’m really glad.

The greatest beauty of man is here.

To be/to be a partner in the joy or sorrow of another.

As you walk a little more, paper collector of the same food types, students, elderly, etc. I saw that people from all walks of life benefited.

Veee…

When I went a little further, I saw that these treats were distributed free of charge from a pickup truck, with the thought of congratulating the deceased whose name was written.

Spoons, forks, wet wipes were thought through, they were doing a great job with the utmost respect for hygiene and order, and they just wanted “fatiha”.

Shortly after this incident, in the mosque I went to for Friday prayer, they were giving away chicken + ayran and bites on rice.

In the Friday prayer that I performed in the same mosque in the summer, semolina dessert + water was offered to mercy.

My son, who was studying in Izmir, said:

He said, “Walk a little here in Izmir, and you will definitely find a treat that is a means of mercy.”

I really lived in the same day Hakkal-Yakin.

Our Prophet, the best food offering, the strange-gureba, the poor-poor were called; He informs us that the worst food offering is the meal that only the rich are invited to, and the poor-poor, strange-gureban are not invited.

The Messenger of Allah wants us to include the poor, the poor and the strange-guys in our every activity.

He always did so.

His heart was always with them.

The needs of the Companions took priority over the needs of his daughter Fatima (r.a).

Once his daughter made a request, and she replied:

“Girl! I haven’t been able to meet the needs of the suffa yet.”

In Islam, hasenat is called personal worship, righteousness, social goodness that comes into contact with second and third persons.

The goal of hasenat is to reach righteousness.

If the prayer does not prevent evil, then woe to the one who prays.

There are good movements that are conducive to mercy in every region of Anatolia. But İzmir is more organized, institutionalized and diverse.

Let’s carry and spread the beautiful movements that are conducive to this mercy in İzmir, especially in our Konya.

You know, they say don’t spare Allah’s dry greetings.

The accepted greeting of Allah is the one that is wet (with treats).

Come on Konya!

Come on Anatolia!

Come on Turkey!

The only way and method to be instrumental in mercy; Strange-gureba is to enter the heart of the student, the poor-poor.

Comments 2

  • Abdülhamit Erdinç26 Ekim 2021 at 14:23

    Aynen yazdığınız gibidir İzmir…
    Otuz dokuz senedir İzmir’de yaşıyorum; bu anlattıklarınıza her dâim şahitim. İdeolojisi ve yaşam tarzı ne olursa olsun herkes tarafından sıkı sıkıya tatbik edilen ve asla terkedilmeyen bir âdet haline gelmiş (lokma ve pilav üstü tavuk) ikramı. Ve bu güzel âdeti yıl boyunca müşahede edebilirsiniz, muvakkat değildir.

  • Yorum Ekle