MADDİ İKTİDAR – MANEVİ OTORİTE

Maddi İktidar Manevi Otorite Rene Guenon’a ait bir kitabın ismi. Kitap geleneksel öğretilerde üzerinde ısrarla durulan dünyevî ve ilâhî düzlemlerin temsilcileri olarak kral-aziz yahut padişah-mürşid modelinin kökenlerini açıklıyor.

Günümüzde iktidar sahibi kişilerin -bu Başbakan, Genelkurmay Başkanı ya da holding patronu olabilir- oldukça sert açıklamalarına şahit oluyoruz. Peki bu iktidar sahiplerinin bu şekilde sert bir üslupla ve yüksek sesle konuşmaları sözlerinin etkisini artırır mı ? Tabii ki hayır.

İktidar ile otorite farklı şeylerdir. Rene Guenon’un ifade ettiği gibi iktidar maddi, otorite manevidir. İnsanların söz ve fiillerinin etkili olmasının temeli otoriter olmalarıdır. Otoriterlikte manevi güç sahibi olmakla alakalıdır.

Nedir manevi güç ? Manevi güç olmak için aşağıdaki özelliklere sahip olmak gerekir:

 • Bulunduğu konuma , yani maddi iktidara meşru bir şekilde sahip olmak
 • Görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde bilmek ve yerine getirmek
 • Ona iktidarı sağlayan ve iktidarını devam ettirmesinde yardımcı olan tüm unsurlarla çok yakın ve sıcak bir ilişki içerisinde olmak
 • Empati yapmak
 • Eleştiriye açık olmak, lehinde , aleyhinde tüm düşüncelere değer vermek
 • Herkese karşı adil olmak
 • Hesap verebilmek, şeffaf olmak
 • Gerektiğinde özür dileyebilmek
 • Gerektiğinde iktidarı bırakabilmek
 • Her işini istişare ile yapmak
 • Söz verdiği sözleri yerine getirmek, özü, sözü bir olmak
 • Milletine hizmeti en büyük amaç edinmek
 • Gurur, kibir gibi olumsuz sıfatlardan uzak durmak, mütevazi olmak

Bu sayılanlara yenileri eklenebilir. Ama maksat anlaşılmıştır. Dünya tarihinde buna dair çok fazla örnek vardır. Bu konuya en güzel örnek Peygamberimiz in hayatıdır. Tüm sahabeye ”Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Resulü” dedirten manevi otoritedir. Bir cümle ile hem kendi asrındaki hem de gelecek asırlardaki milyonları harekete geçiren insanlar manevi otorite sahibi insanlardır.

Maddi iktidara sahip insanlar, eğer iktidarlarını manevi otorite ile desteklemezlerse iktidarlarında kalıcı ve etkin olamazlar. İnsanın fiillerine ve sözlerine güç katan şey maddi otoritesi ya da bağırması, yüksek sesle konuşması değil ,sahip olduğu manevi otoritesidir.

Sözü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı
Söz ola agulu aşı, yağ ile bal ede bir söz

Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini, sekiz cennet ede bir söz
Yunus şimdi söz yatından, söyle sözü gayetinden
Pek sakın o şah katından, seni ırak ede bir söz

Yorum Ekle