KONYA KAMUOYU VE OLUMLU DİL ÜZERİNE…

Peygamberimiz ‘Kim insanlar helak oldu , helak oldu derse en evvel helak olan kendisi olur’ sözüyle olumsuz bakışın insan ve toplum üzerine zararına dikkat çekmiştir.

Bizim ailelerle çalışırken kullandığımız çok önemli bir çözüm materyalimiz var. Bu metodu herkes her bir birimde uygulayabilir. Kişi kendi alemine , ailesine , şirketine  , kurumuna , partisine , derneğine , belediyesine rahatlıkla tatbik edebilir.

Materyalimiz bir A 4 sayfası. A 4 sayfasını dikine tam ortadan 2 ye bir çizgi ile bölüyoruz. Çizginin sol tarafına ‘Neler iyi gidiyor’ sorusunu yazıyoruz. Çizginin sağına ise neler kötü gidiyor yerine ‘Neler daha iyi olabilir’ başlığını yazıyoruz.

Çizginin solundaki ‘Neler iyi gidiyor’ başlığı altına şahsi alemimizde , ailemizde iş yerimiz de ya da şirketimizde her neyse iyi giden her şeyi yazıyoruz.

Çizginin sağındaki ‘Neler daha iyi olabilir’ başlığı altına ise sadece en önemli gördüğümüz 2 maddeyi yazıyoruz. O 2 maddeyi çizginin soluna yazdıktan sonra tekrar önem sırasına göre 2 madde daha yazıyoruz ve çizginin sağını tamamen sol tarafa taşıyana kadar bu iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz.

Peki neden çizginin soluna iyi giden tüm şeyleri yazıyoruz da  , çizginin sağına ‘daha iyi olabilir’ dediğimiz şeylerin hepsini değil sadece en önemli gördüğümüz 2 tanesini yazıyoruz ???

İşte burada insan psikolojisi devreye giriyor. Eğer çizginin sağına da tüm ‘daha iyi olabilir’ leri yazarsak insan ciddi anlamda yılgınlığa ve ümitsizliğe düşüyor. Problemler gözünde büyüyor. Motivasyonu azalıyor. Çünkü ‘daha iyi olabilir’ dediğimiz şeyler dünden bu güne oluşmuş ve hemencecik çizginin soluna taşınabilecek şeyler olmuyor çoğu zaman.

Peygamberimizin ‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır , ibadetin az da olsa devamlı olanı hayırlıdır’ , Hz. Mevlana’nın ‘Her gün bir yerden göçmek ne iyi , Her gün bir yere konmak ne güzel , bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait . Şimdi yeni şeyler söylemek lazım’ , Japonların kazien=adım adım markalaşma sözüyle ifade ettikleri gibi , tüm gelişme  , iyileşme metotlarında ortak nokta ‘tedricilik ve sabır.

Bu güzel gerçekleri zikrettikten sonra yaşadığımız şehir Konya’ya sözü getirmek istiyorum. Konya’da yaşayan herkesin bu şehri daha ileri götürmek konusunda samimi olduğuna can-ı gönülden inanıyorum. Herkes yaşadığı şehrin her açıdan daha iyi olması için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Bu topraklar İslam Ümranı’nın zirveye çıktığı 13. Yüzyılda Doğu’da Semerkant, Batı’da Kurtuba ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olarak dünyanın en parlak üç şehrinden biri olarak tarihi misyonunu ortaya koymuş ve “bir başkent daima başkenttir” ilkesi gereği aynı görevine devam etmektedir.

Bu şehrin topraklarının bereketinde; Bahaddin Veled (v.1228), Necmeddin Kübra (v.1221), Necmeddin Razi (Daye) (v.1256), Şihabeddin Sühreverdi (v.1234), Şihabeddin Sühreverdi-i Maktul) v.1191), Muhyiddin-i Arabi (v.1241), Şems-i Tebriz-i (v.1247), Evhadeddin Kirmani (v.1237), Fahreddin Iraki (v.1289), Mevlana Celaleddin Rumi (v.1273), Sadreddin-i Konevi (v.1274) Şiraceddin Urmevi (v.1283) gibi her biri kendi alanında uzman/yed-i tula sahibi, hezarfen/allame/polimat ilim insanlarının emeği, akıl ve gönül teri vardır.

Siyasette , sanayide , kültür ve sanatta , sporda bu şehrin daha ileri gitmesi için samimi anlamda çalışan tüm insanlar lütfen yukarıda zikrettiğim metot üzerine düşünsünler ve üsluplarını gözden geçirsinler.

Olumlu dilin yapıcılığını , eleştiri ve tenkit dilinin yıkıcılığını unutmasınlar. ‘Bir adama 40 gün delisin delisin denilirse delileşmesi , 40 gün iyisin iyisin dersen iyileşmesi ‘ bir hakikattir.

Dostlar ! Eğitim insanı değiştiren en etkili güçtür. Mutlak anlamda iyi ya da kötü insan yoktur. ’Söz sihirdir ’. Her sarf ettiğimiz sözün , yazdığımızın her cümlenin muhatabında olumlu ya da olumsuz bir etki bıraktığını ve o söz ve cümleden de hesaba çekileceğimizi unutmayalım.

Yorum Ekle