İnsan Kalmak: Otomatik Saat

“Zor olan her gün insan kalmaktır” sözü ile Cengiz Aytmatov bir gerçeğe işaret eder.

“İnsan doğmak” bizim irademiz dışında Rabbimiz tarafından ihsan edilmiş olup; “insan kalmak” tamamen bize bırakılmıştır.

İnsanı ben otomatik saatlere benzetirim.

Hareket ettiğiniz sürece zenberiğini hareketle doldurur ve çalışmaya devam eder otomatik saatler. Yani enerjilerini sadece hareketten alırlar.

İnsan kalmak için de beşerin her an hareket halinde olması gerekiyor.

Üç okumalı, iki dinlemeli, bir yazmalı ve bazen konuşmalı ve bu eylemlerle öğrendiklerini aksiyona çevirmeli zenbereği doldurmak için…

Dolan zenberekle de Rabbine ve yaratılanlara karşı bütün vazifelerini eksiksiz yapmalı.

Bisiklet sürmeye benzettiğim hayat yolunda değişmeyen iki temel esas var:

  1. Daima pedal çevireceksin, pedala basmayı bırakırsan insanlıktan düşersin.
  2. Tekere (dünyaya) değil, ileriye (ahirete) bakacaksın, ileriye(ahirete) değil, tekere (dünyaya) bakarsın insanlıktan düşersin.

Bize verilen nimet, kâinatın en kıymetlisi.

O nimete sahip olmak, korumak, devam ettirmek emek, çaba ve sabır istiyor.

Ve yardımlaşmamız gerekiyor.

Şeytan ve nefislerimizin takım halindeki oyunlarına bizim de takım halinde karşılık vermemiz gerekiyor.

Birbirimizin kademesine girmez, arkasını kollamazsak golü yeriz.

Kur’an-ı Kerim’deki özellikle Peygamber kıssaları ve şeytan ve iblise dair uyarıları her daim hatırda tutmalı ve hayatımıza uygulamalıyız.

Çünkü şeytanların bütün iddiası ve çabası bizi kâinatın en yüce makamı insanlıktan, aşağıların aşağısına düşürmek…

Şu üç günlük dünyada iman ve takva zenberiğini her daim aktif bir ibadet hayatıyla dolu tutanlar ebedi hayatı kazanıyor dostlar.

“Mü’minlerden özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir değildir. Allah malları ve canları ile cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de (davalarında samimi oldukları için) güzellikler vaat etmiştir ama malları ve canları ile cihad edenleri oturanlara karşı büyük bir mükâfatla üstün tutmuştur.” Nisa, 4/95.

Kuran’da hep “koşan insanlardan” bahsedilir.

Ne mutlu o koşturanlara,

Yazıklar olsun boş duranlara!

Ufkumuza aldığımız, her adımda yaklaştığımız gerçek hayat burada kazanılıyor, sırat bu dünyada geçiliyor kardeşlerim.

Bu sebeple daimi ilişkiler ve dostluklara “ahiretlik” deniliyor.

Allah Teâla ahiretlik işlerimizi ve dostlarımızı çoğaltmamız hususunda yaptığımız çalışmalarımızı kolaylaştırsın, bereketlendirsin. Amin.

Staying Human : Automatic Clock

Cengiz Aytmatov points to a fact when he says “The hard thing is to stay human every day”.

“Being human” was bestowed upon us by our Lord, outside of our will; “Staying human” is left entirely to us.

I liken people to automatic watches.

As long as you move, the automatic watches fill your zenberik with movement and continue to work. So they get their energy only from movement.

In order to remain human, human beings need to be on the move at all times.

Three must read, two must listen, one must write and sometimes speak, and turn what they have learned into action with these actions to fill the whirlwind…

With a full-fledged zenberek, he must fulfill all his duties to his Lord and to the creatures.

There are two basic principles that do not change on the way of life, which I liken to riding a bicycle:

1. You will always pedal, if you stop pressing the pedal, you will fall from humanity.

2. You will not look at the wheel (the world), but ahead (the hereafter), if you look at the wheel (the world) not forward (the hereafter), you will fall from humanity.

The blessing given to us is the most precious of the universe.

It takes effort, effort and patience to have, protect and maintain that blessing.

And we need to help.

We need to respond as a team to the games of the devil and our souls as a team.

If we don’t get on each other’s level and watch our back, we will concede the goal.

We should always remember the stories of the Prophet and the warnings about the devil and the devil in the Qur’an and apply them to our lives.

Because all the claims and efforts of the devils are to bring us down from humanity, the highest position in the universe…

In this three-day world, those who keep their faith and piety filled with an active life of worship are gaining eternal life, my friends.

“Those of the believers who sit down without an excuse and those who struggle in the way of Allah with their wealth and lives are not equal. Allah has exalted those who strive with their wealth and lives above those who sit down in rank. Although Allah has promised good things to all of them (since they are sincere in their cause), He has given a great reward to those who strive with their wealth and lives over those who sit still.” Nisa, 4/95.

“Running people” are always mentioned in the Qur’an.

Blessed are those who run,

Woe to those who stand idle!

The real life that we have taken to our horizon and approached with every step is gained here, my brothers and sisters.

For this reason, permanent relationships and friendships are called “hereafter”.

May Allah Ta’ala facilitate and bless our efforts to increase our hereafter and our friends. Amen.

Yorum Ekle