Hayattan neler öğrendim?

1- Kendimi neşelendirmek istediğim zaman en iyi yolun başka birini neşelendirmeye çalışmak olduğunu öğrendim.
2 – Bir bebeğin evlilik sorunlarını çözemeyeceğini öğrendim.
3- Bir tartışmayı tatlıya bağlamadan yatağa gidilmemesi gerektiğini öğrendim.
4- İşyerinde romantik ilişkiler aranmaması gerektiğini öğrendim.
5- İnsanın kendisinden daha sorunlu birisiyle evlenmemesi gerektiğini öğrendim.
6- Çalıştırdığımız insanlara iyi davrandığımızda, onların da müşteriye iyi davrandıklarını öğrendim.
7- Bir toplantıda zekâmı ya da sohbetimi göstermek konusunda tercih yapmak gerektiğinde sohbeti seçmenin daha iyi olacağını
8- İnsanlara iyi davranmanın hiçbir maliyeti olmadığını öğrendim.
9-Gerçekten yaşamaya başlamak için emeklilik beklenirse, çok uzun bir süre beklenilmiş olunacağını öğrendim
10-İyi kalpli olmanın mükemmel olmaktan daha önemli olduğunu
11-Bir koyuna ve bir çocuğa istedikleri her şeyi verirseniz sonuçta çok iyi bir koyununuz ve çok kötü bir çocuğunuz olacağını öğrendim.
12-Kimle evleneceğin kararının hayatta verilen en önemli karar olduğunu öğrendim.

(Jackson Brown’ın “Şu Hayatta Neler Öğrendik Neler” adlı kitapçığından)

İnsan, emaneti yüklenebildiği kadarıyla yücelir

‘Nereye dönerseniz dönün orada Allah’ın yüzü vardır’. Bu ayet, içimi haşyetle dolduruyor

Varlığın işaret ettiği tek bir yön var ve bilen kalbler için Allah’tan gayrısı yoktur. Hak yüzümüzü döndüğümüz her anda, her oluşta, her varlıkta tecelli ediyor. İş, perdeleri sıyırıp bu sırra agâh olabilmekte. Bu açıdan bakıldığında her insanda bir Hızır potansiyeli var, şer gibi görünen her an hayra inkılab edebilir, kâinat her daim aslî var oluşuna doğru bir seyir halindedir. ‘Âlem, Hakk’ın tenezzülü ilahisiyle her mertebede zahire çıkmasıdır’ diyor İbn Arabi. Varlığın her mertebesinde Hakk’ı müşahede etmek insana bahşedilmiş büyük bir zenginlik. Ve ‘Âlemlerin Yaratıcısı’nın insanı yeryüzünde bir halife olarak seçmiş oluşu, insana ne büyük bir emanet tevdi edildiğinin işaretidir. Bu yönüyle bütün kâinat sadece O’dur ve insan, ‘O’nun zahire çıktığı bir varlık olarak’ emaneti yüklenebildiği kadarıyla yücelir. Din-i Mübin’in insan bakışında bütün psikoloji sistemlerini aşan bir güzellik vardır. O, insanın yücelişine sınır biçmez. Güzeli gören, güzel olur. (Psikiyatr Prof. Dr. Kemal Sayar)

Hayata Dair Güzel Nükteler

“Eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet edin, başarırsınız.” Konfüçyüs

“Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir.” Robert Louis Stevenson

*“İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur.” (J. Willard Marriot)

“Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız.”(Cenab Şahabeddin)

“Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin  karşındakinin anlayabileceği kadardır.” (Hz. Mevlâna)

*“Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur.” (N. F. Kısakürek)

*Başarının %5’i yapmayı bilmekten, %95’i yapabilmekten oluşur. (Fransız deyişi)

*Bir adamda azim olmazsa, bilgisi ölüdür. J.W.GOETHE

*Kışın sıcakta oturmak isteyen insanlar yazın terlemek zorundadır. JACBSEN

*Yarın, yorgun insanların değil rahatına kıyan insanlarındır. NURULLAH ATAÇ.

*Evlenmeden evvel gözlerinizi dört açın. Evlendikten sonra yarı yarıya kapayın.

*Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur. İki kez aldatırsa suç sizindir.

*Yeryüzünde güneş ışığına layık olmayan nice insan var. Ama güneş her gün doğar. Seneca

*Yüksek dağların tepelerinde hem kuşa hem de yılana rastlanır. Biri uçarak, diğeri sürünerek buraya gelmiştir.

*Yanlıştan dönmek, doğruyu bulmaktan zordur.

*Kitap insanı, insan dünyayı değiştirir. Hekimoğlu İsmail

*İyi geçinme, iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, karşılıklı birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur. Alexsandr Toqueville

*Kimseye baki değil mülk-ü devlet, sim-ü zer,

Bir harab olmuş gönül tamir etmektir hüner.

Durmak, devrilmenin bir öncesidir. Gürbüz Azak

*İçsiz cevizi hafifliği ele verir. Sadi

*Bazı eşyalar insandan, bazı insanlar da eşyalardan kıymet alır. Hekimoğlu İsmail

*Geçmişi hatırlamayanlar onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. George Santayana

*Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakkını ölünceye kadar desteklerim. Voltaire

*Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir. Bacon

*Öldükten sonra yaşamak istiyorsanız, ya okumaya değer şeyler yazın, ya da yazılmaya değer şeyler yaşayın. Franklin

*Yemine bakıp insana inanma; insana bakıp yemine inan. Deskhylos

*Kılıçlarıyla yaşamak isteyenler, kılıçlarıyla mahvolurlar.

Sağlık için atılan bir adım, tedavi için atılan yüz adımdan daha yararlıdır.

Dünyada birçok kabiliyetli kişi, küçük bir cesaret sahibi olmadıkları için kaybolur. Sydney SMITH

*Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. C. Şahabettin

Yorum Ekle