Corona günlerini Tekasür suresi ile birlikte düşünmek…/ To think of Corona days with the time of Tekasur…

Rabbim “ben yeryüzünde halife yaratacağım” dediğinde melekler itiraz etmişti.

“Bir zamanlar Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde (hükümlerimi icra edecek) bir halife (etkili ve yetkili olmaya elverişli insan) yaratacağım” buyurmuştu. (Melekler de: Ya Rab!) “Seni övgüyle yüceltip takdis eden bizler dururken, orada bozgunculuğa ve yozlaşmaya yol açacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?” dediler. (Allah da) şöyle buyurdu: “Ben, sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.”(Bakara, 2/30)

İblis, insanın bozgunculuk ve yozlaşma yönünün ağır basacağına inananların başını çekmişti. Öyle ki, emre rağmen insanın secde edilecek bir halife olamayacağını kibirle ve böbürlenerek ifade etmiş, haddini aşmıştı.

“Dedi ki: “Kokuşmuş balçığın kurumuş çamurundan yarattığın bir insana secde edecek değilim.” (Hicr, 15/33)

Secde etmemesi üzerine huzurdan kovulan ve ebedi helakete yuvarlanan İblis bir iddiada bulundu.

“(Bunun üzerine İblis:) “Mademki beni (yaptıklarım yüzünden rahmetinden uzaklaştırarak) azgın bıraktın, o halde ben de, gidip senin doğru yolunun üzerinde onlar(ı saptırmak) için pusuya yatacağım. Sonra and olsun ki: “Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından gelip sokulacağım. Ve sen, onların çoğunu şükreder bulmayacaksın” dedi. (Allah) buyurdu ki: “Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! And olsun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım.” (A’raf, 7/16,17,18).

Yüce Allah insanın hayrının şerrinden daha fazla olacağı hikmetiyle insanı yarattı, cennetine koydu ve malum yasağın çiğnenmesiyle cennetten dünyaya inerek imtihan sürecimiz başladı. Ve Hz. Adem’den günümüze beşeriyet kah ahsen-i takvimde, kah esfeli safilinde bu günlere geldi. Bazen insanlık bozgunculuk ve zulümde çok ileri gitti. Hz. Nuh’un, Hz. Lut’un, Hz. Salih’in kavimlerinde olduğu gibi toplu helakler yaşadılar.

Hz. Peygamberimizden itibaren kıyamete kadar toplu helak olmayacağını Yüce Allah kutlu elçisine bildirdi.

Ama Hz. Peygamber’den sonra da ne zaman insanlık ekser olarak zulme ve bozgunculuğa dönse Allah’ta musibetler vererek kötü gidiş için acil frenler yaptı.

“(Tevbe ederseniz) umulur ki, Rabbiniz size merhamet eder, fakat siz (bozgunculuğa) dönerseniz biz de (sizi aşağılık kılmaya ve cezalandırmaya) döneriz. Biz, cehennemi inkârcılar için bir zindan (hapishane) kıldık.”(İsra, 17/8).

Hüküm çok açık, siz bozgunculuğa dönerseniz, biz de sizi cezalandırmaya döneriz.

Corona günlerinde tüm dünyada insanlığın düştüğü aşağılık durumları ve cezalandırılmanın en acı misallerini görüyoruz.

Peki, nasıl geldik buraya?

“Ve asla zulmedenlerden yana eğilim göstermeyin! Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz yoktur, sonra size yardım da edilmez.” (Hud, 11/113).

Dünyanın çoğunluğu zalim oldu veya zalimlere meyletti. En azından çoğunluğu imanın en zayıfı kalp ile dahi buğz etmedi. Ve dünyayı bugün kavuran corona ile cezalandırıldı.

Dünyanın bütün güçlerinin tepindiği Suriye’de ne zulümler işlendi.

Çin, Doğu Türkistan’da; Rusya Suriye ve Kırım’da; Abd, Afganistan, Irak ve Suriye’de; Fransa’nın Afrika’nın birçok ülkesinde; İsrail’in Filistin’de, İngiltere’nin görünmeden dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında işlediği ve insanlığın sessiz kaldığı zulümler bu günleri getirdi.

İslam Alemi’de; hakkın hakikatin savunmak ve zulmün karşısında dimdik karşı durmak yerine maalesef dünya sevgisi ve vehn(ölüm korkusu) ile seyirci kaldı.

Tekasür suresinde ısrarla uyarılmamıza rağmen biz sadece çoğaltmanın peşinden koştuk.

Parayı, makamı, şanı, şöhreti artırmanın şehvetine kapıldık.

Peygamberimizin ümmeti için en çok korktuğu ve İsrail Oğulları’nına zillet ve meskenet mührü vurulmasına neden olan dünya sevgisi ve vehn(ölüm korkusu) Müslümanlara da bulaştı ve ayetin muhatabı olduk.

“Onlar, dünya hayatını ahirete tercih ederler. (Başkalarını) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isterler. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler.” (İbrahim, 14/3).

27 Ocak’ta ki yazımda Corona’nın Allah’ın gönderdiği şefkatli ama ciddi bir müfettişi olduğunu ifade eden bir yazı yazmıştım.

Bugün bazı şeyler daha net ortaya çıktı.

Corona günleri Rabbimizin rahmetiyle bizi tövbeye, istiğfara, samimi pişmanlığa davet ediyor dostlar.

Aklı başında insanlar için o kadar çok ibretler var ki; say say bitmez.

Şunu unutmayın!

Bu corona günleri de geçecek, covid 19 gidecek ama başka bir müfettiş mutlaka gelecek.

Bu şefkatli ama ciddi müfettişler ortalama 7 yılda bir geliyorlar ve gelecekler…

Bizim eksikliğimiz, günahlarımız, zulümlerimiz oranında zarar veriyorlar, verecekler…

Rabbim ne buyurmuştu:

“(Tevbe ederseniz) umulur ki, Rabbiniz size merhamet eder, fakat siz (bozgunculuğa) dönerseniz biz de (sizi aşağılık kılmaya ve cezalandırmaya) döneriz. Biz, cehennemi inkârcılar için bir zindan (hapishane) kıldık.”(İsra, 17/8).

O halde haydi! Hep birlikte tövbe ve istiğfar zamanı, format zamanı.

Bütün hayatımızı Kur’an-ı Kerim tezgahında yeniden kurma zamanı.

Bu işleri yaptığımızda Rabbimizden dünya ve ahiret mutluluğu müjdesini alırız.

“Ancak, tevbe edip doğru yola dönen, iman edip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan kimseler bunun dışındadır. Allah, böylelerinin kötülüklerini güzelliğe dönüştürür. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(Furkan, 25/70).

To think of Corona days with the time of Tekasur…

When my Lord said, “I will create caliph on earth,” the angels objected.

“Once upon a time the Lord said to the angels:” I will create a caliph (an effective and competent person) on earth (who will execute my judgments) “.

(Angels too: O Lord!) “Are you going to create someone who will lead to corruption and corruption and shed blood, while we are standing there, praising and praising you with praise?” they said. (Allah also) said: “I know what you do not know.” (Baccarat, 2/30)

The demon had taken the lead of those who believed that the direction of human corruption and corruption would prevail. So much so that, in spite of the command, he stated that human beings could not be a prophet to be prostrated, proudly and boastily and exceeded his limit.

“He said:” I’m not going to prostrate to a person you have created from the dried mud of stinking slime. ” (Hijri, 15/33)

Demon, who was dismissed from peace and rolled into eternal disaster, made a claim.

“(Demon on top of it 🙂 You left me horny (away from your mercy for what I did) so I’ll go to ambush them on your right path. Then say: “I will come in and out of their front, back, providers and left. And you won’t find most of them thankful. ” (Allah) said: “Come on, get out of there, laid out and fired! And whoever fits you, I will make you all hell. ” (Araf, 7 / 16,17,18).

Allah Almighty created the human with the wisdom that man will be more than the good of the good, put it in his paradise, and with the violation of the ban, our trial process began by landing from heaven. And Hz. From Adam to the present day, he came to these days in his personal calendar, in coffee safil. Sometimes humanity has gone too far in corruption and persecution. Hz. Noah’s, Hz. Lot, Hz. As in the tribes of Salih, they had mass destructions.

Hz. Almighty Allah declared to the holy messenger that there will be no mass destruction from the Prophet until the Resurrection.

But Hz. After the Prophet, whenever mankind returned to persecution and corruption, he made emergency brakes for evil, giving misfortunes in Allah.

“(If you repent), it is hoped that your Lord will have mercy on you, but if you return to (defeatism) we will turn (to make you vile and punish you). We made hell a dungeon (prison) for deniers. ”(Isra, 17/8).

The verdict is very clear, if you turn to corruption, we will return to punishment.

During the Corona days, we see the vile situations of humanity in the world and the most painful examples of punishment.

So how did we get here?

“And never tend to favor persecution! Otherwise, the fire will touch you. You have no friends other than God, then you will not be helped. ” (Hud, 11/113).

The majority of the world was cruel or inclined. At least, the weakest of the faith did not sting even with the heart. And he was punished with the corona, which roasts the world today.

What cruelties were committed in Syria, where all the powers of the world were attacked.

China in East Turkestan; Russia in Syria and Crimea; In the USA, Afghanistan, Iraq and Syria; In many countries of Africa, France; The persecution that Israel committed in Palestine, in all the oppressed geographies of the world and the humanity remained silent.

In the Islamic world; Unfortunately, instead of defending the truth and standing up against the oppression, unfortunately, the audience has remained with the love of the world and vehn (fear of death).

Although we were persistently warned during the process of texting, we only pursued replication.

We have the lust to increase money, authority, glory and fame.

The world love and vehn (fear of death), which the Prophet feared most for his ummah and caused the sons of Israel to be hit and torn, were also transmitted to the Muslims and we became the addressee of the verse.

“They prefer world life to the hereafter. They want to turn (others) through the path of Allah and show him that he is skewed and contradictory. They are in deep perversion. ” (Ibrahim, 14/3).

In my article on January 27, I wrote an article stating that Corona was a caring but serious inspector sent by God.

Some things have become clearer today.

Corona days invite us to repentance, intimacy and sincere regret with the mercy of our Lord.

There are so many signs for sane people; say say never ends.

Remember this!

These corona days will pass, covid 19 will go, but another inspector will come.

These compassionate but serious investigators come and come on average every 7 years…

They do harm in the proportion of our deficiencies, sins, and cruelties …

What did my Lord say:

“(If you repent), it is hoped that your Lord will have mercy on you, but if you return to (defeatism) we will turn (to make you vile and punish you). We made hell a dungeon (prison) for deniers. ”(Isra, 17/8).

So come on! Together, the time of repentance and desire, the time of format.

It is time to re-establish our whole life in the Quran counter.

When we do these things, we receive the good news of world and hereafter happiness from our Lord.

“However, those who repent and return to the right path, believe in and demonstrate honest and virtuous behavior are excluded. Allah transforms the evil of such things into beauty. Allah is very forgiving, very merciful. ”(Furkan, 25/70).


Yorum Ekle