‘BİRLİKTE KONYAYIZ’ YAKIN TARİHİN EN BÜYÜK ADIMI OLDU.

19 Mayıs Salı günü Konya’da ‘Birlikte Konya yız’ toplantısı gerçekleştirildi.

O gün orada tüm Konya’yı birlik ve beraberlik içerisinde gördüm.

Ve bana göre Konya’nın yakın tarihinin en önemli hareketi oldu.

Başbakanımızda telefonla katılımcılara hitap ederek memnuniyetini ve teşekkürlerini paylaştı.

Bu birlik ve beraberlik, bu sinerji, Başbakanımızın liderliğinde Konya ve bölgeyi uçurur inşaallah.

STK ve Yerel Yönetimlere bu birliktelik yeni bir aşk, şevk ve heyecan katacaktır.

Bu işler inanıldığı, mücadele edildiği zaman gerçekleşiyor dostlar.

07 Ekim 2010 bu konuda bir yazı yazmıştım köşemde.

Konum Konya’nın gelişmesi, kalkınması, birlik ve beraberliği noktasında STK’ların pozisyonuyla ilgiliydi.

Yazıyı siz değerli okurlarıma hatırlatıyor ve Konya’nın 19 Mayıs tarihli birlik ve beraberliğine hamd ediyorum.

‘Eski Konya Valilerinden Ahmet Kayhan’ın girişimleri ile kurulan ve şehrin tanınmış isimlerinin başkanlık ettiği Konya Platformu Derneği’nde yapılan genel kurulda tüzük değişikliğine gidilerek yeni yönetim iş adamı Mehmet Ali Çelik başkanlığında oluştu.

Konya Platformu Dernek Başkanı Mehmet Ali Çelik, 25 kişilik yönetim kurulu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konya’ya ve ülke meselelerine duyarlı kişilerden oluşan yönetimlerinin sorunların çözümü noktasında öneriler sunacağını aktaran Çelik, “Görevimiz, Konya için sinerji doğuran birlik ve beraberliği sağlamak, şehrimizin maddi ve manevi değerlerine sahip çıkmak, ortak hareket edilmesi gereken konularda birleştirici ve siyaset üstü rol oynamak, şehrin hafızasını oluşturmak, yeni ve uzun dönemli projelerin takipçisi olmak” dedi.

Çelik, öncelikli olarak, KOP idaresinin Konya’ya kurulması, Konya Havaalanı’nın terminal binasının genişletilmesi, sivil havaalanı yapılması, Konya sanayicisinin ürünlerini en kısa yoldan limana ulaştırması, sanayide ara eleman sıkıntısının giderilmesi konularında alanında uzman kişilerce hazırlanacak raporların kamuoyu desteği alarak yatırım planında yer verilmesini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Konya ve ülke adına ortak bir akıl ile sivil toplum hareketleri oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.’ Konya ve ülkem adına şu fikirlerim var’ diyen tüm insanlarla çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Çelik, ‘Derneğimiz, Konyamızın ve ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacak tüm fikirlere ve önerilere açık. Konya platformu olarak görevlerimiz, Konya için sinerji doğuran birlik ve beraberliği sağlamak, şehrimizin maddi ve manevi değerlerine sahip çıkmak, ortak hareket edilmesi gereken konularda birleştirici ve siyaset üstü rol oynamak, şehrin hafızasını oluşturmak, yeni ve uzun dönemli projelerin takipçisi olmak, kamuoyu oluşturmaktır’ dedi. 

Akademisyen ve profesyonel elemanlardan oluşan bir ekip kurduklarını ifade eden Çelik, Konya ile ilgili çeşitli çalışmalarının olduğunu söyledi. Çelik, Konya Platformu’nun, demokrasinin temel ilkeleri zemininde kalkınan ve dünyada söz sahibi bir Türkiye oluşturmak, Mevlana’nın hoşgörü ve sevgi anlayışı çerçevesinde toplumsal birlik ve beraberlik ile sosyal ve ekonomik sürdürülebilir, değerler ortaya çıkaran insanları bir arada toplamayı hedeflediklerini belirterek, Konya’yı Türkiye’nin örnek toplumsal hareketlerinin doğduğu bir il haline getirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Bana göre; KPD vücuttaki beyin görevini üstlenmeli. Beyin Parlemento gibidir. Bir çok süzgeçten geçirerek kristalize ettiği kararları alır ve Bakanlar Kurulu hükmündeki Beyinciğe bildirir. Beynin aldığı kararları uygulama işi beyinciğin görevidir. Bizzat icraata girmesi beynin işi değildir ve kuvvetler ayrılığı ilkesine zıttır. Bu anlamda KPD icraattan uzak durmalı think-tank faaliyetleriyle ilgili resmi. Yerel yönetim ve STK lara yapılması gereken icraatları rapor etmelidir.

Konya Platformu; kıymetli başkanında açıklamalarından anlaşıldığı üzere önemli bir misyona ve vizyona sahip. Bu durumda beraberinde ciddi beklentileri getiriyor. KPD Batı da ki örnekleri gibi çok yukarıda durarak tam bir think-tank kuruluşu olarak çalışmalıdır. İlimizdeki tüm resmi-yerel yönetim-stk-ticari tüm organizasyonların üzerinde onlara fikir veren, proje üreten, yol gösteren, daha iyi olabilirleri cesurca söyleyen, iyi giden yönleri konusunda yüksek sesle onları cesaretlendiren ve teşvik eden, koordinasyonu sağlayan, küs kişi ve kurumları barıştıran, birbirine uzak duran mahalleleri yakınlaştıran bir aktivite ve ağırlıkta olmalıdır.

Futbol hakemi gibi olayların içine girmeden dışarıdan bir gözle bakarak net teşhisler koymalı ve tedavi yollarını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Özellikle ilk somut icraatını merakla bekliyoruz. Bu faaliyet büyüyen beklentiye uygun, zihinlerde KPD yi resmedecek önemde olmalıdır.

Kısaca, İlimizi bir mahalle olarak kabul edersek KPD mahallenin “ağır abisi” olmalıdır.

Böyle bir STK ya Konya da çok büyük bir ihtiyaç vardı. Ve KPD gibi STK ların mutlaka 81 ilde toplayıcı bir çatı kuruluş olarak açılması gerekiyor. Derneğin kurulmasında ve bu güne gelmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum, nice kalıcı hizmetlerle dolu yıllar diliyorum.’

Bu birlik be beraberlik mayası tuttu dostlar,

Sadece Konya Platformu Derneği değil Konya’da ki tüm STK’lar büyük düşünüyor artık.

Konya Başbakan önderliğinde kabuklarını parçalayarak bir başkentin olması gereken yere, tarihinin ona çizdiği misyona doğru hızla yükseliyor hamd olsun.

Bize düşen ise bu kutlu yürüyüşe karınca kararınca katkı vermek…

Yorum Ekle