Bir Gençlik…

Geçen hafta sonu iki gün Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği ‘Bölgesel Gençlik Çalıştayı’ na Bakanlığımı temsilen katıldım.

4 ana başlıkta konuyla ilgili tüm kesimler çözüm önerilerini sundular.T

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan bu çalıştaylardan çıkan sonuçlar Mayıs ta Ankara’da tekrar gözden geçirildikten sonra hükümetin gençlik politikasına yön verecek.

Nüfusun %50 den fazlasının 30 yaşın altında olduğu düşünüldüğünde Mayıs ayı çalışmasının sonuçlarının hükümet ve devletçe en önemli ve en acil yerine getirilmesi gereken işler olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor.

Dünya da çok ender olan bu taze , dinamik güç yer altı ve yer üstü madenlerden çok daha kıymetli.

Bu işe vaziyet etmesi için hükümet genç bir bakanını görevlendirdi.Temennimiz odur ki bu çalışmalar ciddi anlamda hayata yansır.

Bizlere düşen görev ise; özellikle STK’lar üzerinden bu sürecin takipçisi olmak ve gerekli desteği vermektir.
Çünkü gençlik bizim geleceğimizdir.

Yorum Ekle