BATIDA NELER OLUYOR?

Son günlerde ABD ve Avrupa’dan ekonomi ile başlayan ve diğer alanlara da yayılan birbiri ardına olumsuz haberler geliyor. Peki ne oldu da tüm dünyanın en mutlu, en gelişmiş, en müreffeh ülkelerinden bu haberler gelmeye başladı ?

Bana göre bunun 3 adet temel sebebi var:

1.Aşırı tüketim, yani israf: Yüce Allah yarattığı mahlukatla birlikte ona, ömrü boyunca yetecek rızkı da yaratıyor. Yaratılanların rızkının Yüce Allah tarafından teminat altına alınıp yaratıldığı Kuran-ı Kerim’in nassı ile sabit. Ancak hırsızlar ve müsrifler herkese yetecek olan bu rızkı çalarak ve israf ederek dünyanın bu günkü manzarasının ortaya çıkmasına neden oluyorlar. Özellikle yıllarca Ortadoğu, Doğu ve Afrika’yı sömüren, bu coğrafyanın tüm kaynaklarını yağmalayan Avrupa ve ABD bu gün kurdukları ekonomik düzene aynı oranda hammadde taşıyamamanın sıkıntısına girdiler.

İsraf kulluğa, Allah’a ibadet anlayışına aykırı bir eylemdir. Kulluk, ibadet; hukuku ibada (yaratılmışların haklarına)  tecavüz etmemekle birlikte hukukullahı bi hakkın yerine getirmek demektir. Yani Yüce Allah yaratılmışların haklarını ,kendi haklarının önüne koymuştur. Hırsızlık ve israf hukuku ibada (yaratılanların haklarına) tecavüzdür. Onun için Kuran-ı Kerim’de Yüce Allah “Yiyiniz içiniz ,israf etmeyiniz”, “İsraf edenler şeytanın kardeşleridir” ifadeleriyle israf konusunda insanlığı şiddetle men etmiştir.

Bu gün ekonomik krizin en çok vurduğu ABD, israfın ve tüketimin en fazla olduğu ülkedir. ABD’li bir araştırmacıya kulak verelim: Aldıklarımızın %90 ı 6 ayda çöp oluyor. Bu tespit dünyanın 270 ülkesinde 300 milyondan fazla kişinin izlediği “Şeylerin Hikayesi-The Story of Staff” belgeselinin yapımcısı Amerikalı çevreci aktivist Annie Leonard’a ait. Leonard acaip ve önemli şeyler söylüyor. Türkiye’yi ABD gibi olmaktan kaçınması gerektiği noktasında uyarıyor .Popüler kültürün sürekli yalan söylediğini ifade ediyor.

Dünyamızı tüketim çılgınlığı esir aldı. Dünya kaynaklarının 3/1 i son 30 yılda tüketildi. Dünya ormanlarının % 80 i yok oldu. Amazon ormanlarında dakikada 2.000 ağaç yok ediliyor. Bu 7 futbol sahası büyüklüğü demek. ABD de herkes günde 3.000 reklama maruz kalıyor,2 kilo çöp üretiyor. ABD nüfus olarak dünyanın % 5 ine sahip olmasına rağmen dünyadaki kaynakların %30 unu tüketiyor. Ama ABD dünya mutluluk endeksinde 150. sırada. İnsan tüketerek, tüketimi sürekli artırarak mutlu olamıyor.

Kainatın en üstün varlığı insan yıllarca ustaca yapılan manevralarla tam bir “tüketim makinesine” dönüştürüldü. Bu tüketim makinesi hem yaşadığı dünyayı hem de insanı insan yapan unsurları yok ediyor, yani tüketirken tükeniyor aslında.

Çözüm iktisatta, kanaatte. Çözüm yine insanlığın en akıllısının sözlerinde: ”Coşkun akan ırmaktan bile abdest alsanız suyu İSRAF etmeyin”. Yani  fazla kazanıyorum. Gelirim sürekli artıyor mantığıyla harcamanızı artırmayın. Geliriniz ne olursa olsun sadece ihtiyacınız kadar harcayın. Size verilen her şeyin “emanet” olduğu ve hesabını vereceğiniz bilincinden hiçbir zaman uzaklaşmayın.

Alman sosyolog Meinhard Miegel’in Almanya’da yaptığı çalışmalarda aynı şeyleri söylüyor. Yaptığı araştırmaya “Programlanmış Durgunluk: Almanların Ekonomik Büyümeye ve Maddi Refah Artışına Çelişkili Bakışı “ ismini vermiş ve Alman hükümetlerinin iktisadi yarışa odaklanmış politikalarını sorguluyor. Siyasette ve özel sektörde hep insanların refah düzeylerini  artırmak istedikleri varsayımının hakim olduğuna dikkat çeken araştırmacı ,hakikatin ise farklı olduğunu yaptığı araştırmaya dayanarak ileri sürüyor. Miegel , insanların prensipte refaha karşı olmadıklarını ,ancak bunu artırmak için çaba sarf etmeye de razı olmadıkları sonucuna varıyor. Birçok Alman’ın elde etmiş olduğu yaşam standardından memnun olduğu ,zengin ve stresli yaşamaktansa ,mütevazı hatta nispeten fakir ancak huzurlu bir hayata hasret kaldığı ortaya çıktı. Yaptığı 1823 kişi üzerinde yaptığı ankete katılanların % 78 inin “mütevazı bir refah” içinde “güvenli bir hayat” yaşamayı, maddi fırsat ve risklerle dolu bir yaşama tercih ediyor.

Yazılarımızda zaman zaman temas ettiğimiz bir hakikat var. ”Peygamberimizin sünnetinden en küçük bir ayrılık hayatı azaba çeviriyor. Peygamberimiz dünya hayatı için: ”Dünya yediğiniz , içtiğiniz, giydiğiniz; Allah için yedirdiğiniz, içirdiğiniz, giydirdiğinizdir. Gerisi size ait değildir” der.

ABD, Almanya gerçeği bize çok şey anlatıyor dostlar. Hep çokluk, hep artırma, hep harcama, aşırı hırs insanları mutlu etmiyor.(Tekasür suresi) Aksine daha fazla elem ve strese sokuyor. Bir vadi dolusu altın peşinde koşup onu elde edenler ,ikinci vadi için hırsla çalışmaya devam ediyorlar. Ve onların ortak feryadı: ”Huzur arıyorum huzur”.

Dolayısıyla mutluluk, saadet yine köklerimizde, kendi topraklarımızda, kanaatte, şükürde ,iktisatta, infakta, paylaşmakta, sadakayı cariye hükmünde eserler yapmakta, insana, eğitime yatırmakta… Başka yerlerde aramaya gerek yok. İnsan düştüğü yerden kalkar.

2.Batılıların sahip olduğu aşırı gurur ve kibir: Batılılar, kendilerince çağdaş bulmadıkları insanlar için: ‘Asyalı veya Asya tipi (Asian type)’ diye küçümseyici bir ifade kullanırlar. Bu söz, asırlardır Asyalıları sanayileşemeyen, kalkınamayan, hammadde kaynaklarının üzerinde oturmakta olan, parasız ve biraz da akılsız insanlar olarak görmenin Batı dillerine yansımasıdır.

Ne var ki, dünyanın bugünkü haliyle, Batı hızla bir enkaza dönüyor, tarihe mal ettikleri, Nobel ödülleriyle onore ettikleri iktisatçıların marifetiyle kurdukları ekonomik sistem tel tel dökülüyor. Çok güvenilen, yıkılmaz kale sanılan uluslar ötesi bankaların her gün biri devlet kontrolüne geçiyor. ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Batı dünyasını temsil eden ülkeler, krizle baş etme konusunda acz içinde kıvranıp duruyor. Eskiden neredeyse dünyalı bile saymadıkları Çin ise Batı’yla kıyaslanamayacak ölçüde rahat durumda. Hindistan’ın yıldızı yükseliyor. Türkiye, yatırım fonu yöneticilerinin yatırım için tavsiye ettiği ülkelerin başlarında yer alıyor. Batı’da merkez bankaları hazine yetkilileri ve hükümetlerin krizi dindirmeye yönelik her hamlesi boşa çıktı; herkes panik içinde. Süslü bir deyimle likidite krizi diye adlandırdıkları parasızlık, bankaların, sigorta şirketlerinin belini büktü. Parasız kuruluşları fonlayan devletin kendisi likidite sıkıntısı çekmeye başladı.

Şimdi para, Batı’da değil, Doğu’da (Asya’da). Çin, Japonya ve Güney Kore, kasalarında trilyonlarca dolarlık ABD Hazine bonosu tutuyor. Ortadoğu ülkeleri petro-dolarlarını nasıl yatırıma dönüştüreceklerinin hesabını yapıyor. Bir zamanların devi olan uluslararası yatırım bankaları Arap ülkelerindeki fonlardan medet umuyor. Artık parasızlık ve umutsuzluk Batı’da. Batı, gırtlağa kadar borçlu, alacaklıları ise Doğu’da.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasını liberal sistemin zaferi olarak ilan edenler eziklik içinde. Halbuki, kapitalizm karşıtları muzaffer bir eda sergiliyor ve kapitalist sistemi aşağılamak için ellerine geçen fırsatı zevkle değerlendiriyor. Evvelce, harika adam rolünü oynayan CEO’ların çoğu parası bol ama haysiyeti sıfırlanmış kimseler olarak yaşamak zorunda. Şirketine ekmek teknesi gözüyle bakan, emanet edilen görevi amatör bir heyecanla yerine getiren her kademedeki işçi, memur ve yönetici ‘nihayet hak yerini buldu’ diyor.

Dün kral geçinenler bugün soytarı muamelesi görüyor. ABD Başkanı’ndan başlayıp, Hazine bakanı, Merkez Bankası başkanı hep basının alay malzemesi oldu. Ciddi bir analist, “Başkan Bush’a krizle ilgili konuşma ve eylem yapma yasağı getirilerek, ülkeye bir daha zarar vermesi engellenmelidir.” diyebiliyor. Merkez Bankası Başkanı Bernanke ile şimdiye kadar bir tek isabetli karar alamadığı için dalga geçiliyor. Başka bir analist, 700 milyar dolarlık paketten bir doların bile, batan, kokuşmuş, beceriksiz şirketlere verilmemesini, onun yerine bu paranın borçlu mortgage müşterilerine aktarılmasını öneriyor. Bir başka tanınmış yazar ise, ‘bankalarını, şirketlerini batıran üst yöneticilere devletin parasını emanet etmek kuzuyu kurda emanet etmekten farksızdır;’ ifadelerini kullanıyor. Altın adam zannedilen CEO’ların lakabı ‘şişman fareler’ oldu. İşinde, gücünde, devlete ve yasalara bağlı ortalama adam, üstün zekalı, mükemmel eğitimli diye başına yönetici kesilenlerin zillet içine düşmelerinden gizleyemedikleri bir hınç duyuyor. Ortalama adam, ‘en büyük benim’ diyor, kamuda ve özel sektörde yaldızlı unvan taşıyanlara tepeden bakıyor.

Batı dünyasında son yüzyılda değer verilmeyen, eğitim kurumlarında bilimin karşıtı olarak tanımlanan dini-manevi değerlerin tekrar yükselişe geçmesi kaçınılmaz görülüyor. “Bu felaket başımıza dinin ihmal edilmesi yüzünden geldi.” diyen Papa, kendi üslubuyla maneviyatın bir kenara itildiği yılların acısını çıkarıyor. Sözün özü, bu gün bütün dengeler altüst oluyor.

3.İslamifobia: Özellikle 11 Eylülle başlayan İslamifobia asıl büyük zararı Batıya verdi. Müslümanları ötekileştireyim derken Batının kendisi “öteki”leşti. 11 Eylülden bu güne sadece ABD bankalarından ayrılıp Doğuya yönelen İslami sermaye tutarı 800 trilyon Abd Doları. Ne kadar ilginç değil mi ? ABD başkanı Bush’un Kongre’den ABD ekonomisini kurtarmak için talep ettiği para 850 trilyon ABD Doları.

Aynı kaçış Avrupa bankaları içinde geçerli. Bu gün Müslümanlar ve Doğulu toplumlar daha çok üretiyor, daha az tüketiyor. Tükettikleri maddeler arasındaki Batı imalatı malları azaltmak için özel bir çaba harcıyorlar.

Bu ötekileştirme Müslümanlarda bulunan ve tüm insanlığın ihtiyacı olan iman, sabır, kardeşlik, paylaşma, tevekkül, kanaat gibi faziletlerden de Batılıların mahrum kalmasına yol açtı. Oysa bu faziletlere ekmek ve su kadar ihtiyaçları vardı. Onlar bu faziletlerin yerini alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerle doldurmaya çalıştılar.

Kısaca Batı bu gün ektiğini biçiyor, Sömürerek,tüketerek,tepeden bakarak, gurur ve kibirle ,insanları ötekileştirerek, İslamifobia oluşturarak çizdiği “Yeni Dünya Düzeni” nin bedelini ödüyor. Çözüm tüm insanlığı kapsayan ve hepsinin mutluğunu hedefleyen yaklaşımlarda. Medeniyetlerin ittifakında, buluşmasında. Dünya’da hepimize yetecek kadar, hava, su, toprak var.

IN WHAT is in the West?

In the last few days, starting with the U.S. and Europe and other areas from the economy to increase the spread between what happened to the negative news all the world’s most happily geliyor.Peki, most advanced, most prosperous countries, began to come to this news?

For me it has 3 main reasons:

1.Aşırı consumption, the waste: mahlukat with Supreme Allah has created him, life is also created during the Rızkı enough. Created by guaranteed of rızkının Yüce Allah Kuran-ı Kerim’s are created and how the stable. But thieves and wasteful and yet everyone who played this Rızkı and waste in today’s world view that the emergence of oluyorlar.Özellikle years, causing the Middle East, East, and the exploitation of Africa, this part of the plunder all the resources that Europe and the U.S. have established this day to the economic order at the same rate of raw material taşıyayamamanın entered hardship.

Waste to serve, to worship God contrary to the understanding of a eylemdir.Kulluk, worship; law Ibadan (create rights) hukukullahı does not violate the right to meet bi demektir.Yani Yüce Allah created rights, their rights and prevent waste law koymuştur.Hırsızlık Ibadan (of creating rights) tecavüzdür.Onun in the Holy Kuran-ı Kerim Allah “Ye have the inside, do not waste,” Waste of the brothers who are evil “statement about the waste of humanity was sorely men.

These days most of the economic crisis hit the United States, and consumption of waste as the most ülkedir.ABD ‘Let’s listen to a researcher li: Al we have 90% of garbage is 6 months. The world’s 270 countries, it has been found more than 300 million people watch the “Story of Stuff-The Story of Staff” of documentary makers belong to the American environmental activist Annie Leonard. Leonard acaip and important things söylüyor.Türkiye ‘t be like the U.S. needs to avoid the point expressed in uyarıyor.Popüler culture is constantly lying.

Our world was captive consumption madness. World of resources 3 / 1 in the last 30 years has been consumed. 80% of the world forests have disappeared. Amazon forest trees in 2000 no minutes ediliyor.Bu size of 7 football fields a day demek.ABD de everyone is exposed to 3000 ads, 2 pounds of garbage üretiyor.ABD population in the world with 5%, although 30% of world resources are consumed flour. But the U.S. 150th in the world happiness index at. Human consumption, the increase in consumption can not be happy.

Kainat people at the top of the assets for years to maneuver skillfully in a “consumption machine” has been transformed. The world consumption of the machine and the living and the people are people who have no elements, ie is exhausted, while in fact consumed.

Solution in economics, in the opinion. In the words of the humanity’s most intelligent solution: “Coşkun flowing river water to the dogs if you do not even get abdest”. That would earn more. My income is constantly increasing spending increase in that logic. No matter what your income is just what you need until harcayın.Size “trust” and that your account will not aware of any time off.

In Germany, the German sociologist Miegel’in work Meinhard says the same thing. His research into the “Program on Depression: German Economic Growth and Financial Welfare Growth contradictory to the overview of the” name was given, and the German government of the economic race-focused policies and sorguluyor.Siyasette in the private sector always human welfare levels, want to raise the hypothesis of the judges that draws attention from researchers, the truth is different that the research is based on forward. Miegel, people’s welfare in principle that they are not against, but to increase it efforts to have the assent of the results of the German varıyor.Birçok acquired standard of living that is satisfied with the rich and stressful than living, a relatively modest or even poor, but a peaceful life long appeared to . I do on the 1823 people who participated in the survey in 78% of “a modest prosperity” in “a life” to live, a life full of financial opportunities and risks are preferred.

We have been in contact from time to time in our article a reality. “Prophet, the smallest differences in the circumcision of our life is turning to the punishment. Peygamberimiz world to life: “Eat the World, and you, you wear; Allah ye have, that you drink, wear. The rest do not belong to you “der.

USA, Germany truth tells us a lot of friends. Hep abundance, always increasing, always spending, over-ambition is not happy people. (Tekasür suresi) contrary puts more pain and stress. Get him a valley full of gold fish from the second valley continue to work with the ambition of the clamor ediyorlar.Ve their partners: “I’m looking for peace peace”.

Thus happiness, happiness in the roots, on its own soil, in our opinion, the glorification, the economy, the infak that is shared, the concubine of charity to make the work, people, to invest in education … in other places do not need to call. People are falling out of the place.

Excessive pride and arrogance have 2.Batılıların: Western and contemporary kendilerince for people they do not find: ‘Asian or Asian type (Asian type) are used as an expression of wry. This question, are the Asian century industry, development can not, to sit on raw material resources, which are free and some mindless people see as a reflection of the Western languages.

However, the current state of the world, the West is a quick return to the wreck, on the goods, the Nobel prize economist with onore have established economic system of marifetiyle fibriform is poured. Very reliable, will not be destroyed citadel suppositional transnational nation state control of banks is taking place every day. USA, UK, Germany and the Western world, representing countries such as France, to deal with the crisis, and wriggling on the acz duruyor. China is not even counting the past, almost earthling extent that can not be compared with the comfortable situation in the West. India’s star rising. Turkey, investment fund managers for investment advice is the beginning of the country. Treasury officials and central banks in the West and to ease the crisis of government moves to disengage the output here, everyone in a panic. The so-called liquidity crisis with a statement Süslü poverty, banks, insurance companies Belin was a twist. Broke his state institutions fonlayan began to withdraw liquidity shortage.

Now money is not in the West, East (Asia). China, Japan and South Korea, by trillions of dollars in cash are holding U.S. Treasury bonds. Middle East petro-dollars into how investments are made account. Once we have the giant international investment banks in the Arab countries, expects funds mpg. Now, poverty and despair in the West. West, the pharyngeal debtor, creditors, in the East.

The Soviet Union’s disintegration as to proclaim that the victory of the liberal system in eziklik. However, the victorious anti-capitalism and the capitalist system exhibits an expression of humiliation to evaluate the opportunity with relish. Previously, great man who played the role of CEO is zero most benefit rich people, but dignity as I have to live. The company considered the bread boat ministers, entrusted with the task of fulfilling the excitement of amateur workers on all levels, civil servants and managers’ finally found the right place ‘he says.

I treated the king clown today is the go. Starting from the U.S. President, the Treasury minister, the Central Bank president is always material ridicule of the press. Serious analysts, “President Bush talk about the crisis and action to bring the ban, the country should prevent any more damage.” Can you also. Chairman of the Central Bank so far and Bernanke can not decide a single point is kidding. Another analyst, even one dollar from the 700 billion dollar package, which sunk, rotten, incompetent be given to the company, you owe this money transfer mortgage offers to customers. Another prominent author, the ‘banks, the companies of the state sinking funds entrusted to the top managers to resign in exchange for the lamb is undistinguished;’ statements are used. Gold man thought CEO of the epithet ‘fat rats’ Was. Work in power, the government and law based on the average guy, top-witted, perfectly trained that the manager can not hide from falling into ignominy was interrupted hear a grudge. The average man, ‘my biggest’ he says, the public and private sectors to look down on those who carry the gilded names.

In the Western world for the last century that are not educational institutions of science are defined as anti-religious-moral values to rise again, the inevitable can be seen. “This disaster came to us because of the neglect of religion.” said the Pope, the morale of your own style of revenge for years has been marginalized. The point, that day has upset all balances.

3.İslamifobia: September 11, especially starting with the fact that great harm to the West İslamifobia then West verdi.Müslümanları ötekileştireyim itself the “other” was carrion. From September 11 to this day the only U.S. bank separated from the East towards the Islamic capital amount of 800 trillion U.S. Doları.Ne not so interesting? U.S. President Bush’s request for Congress to save the U.S. economy, the money of U.S. $ 850 trillion.

The same applies to banks escape Europe. These days more Muslims and Eastern societies produce, less the West tüketiyor.Tükettikleri substances to reduce manufacturing cost is a special effort.

The Others are Muslims and all humanity in need faith, patience, brotherhood, sharing, resignation, conviction of virtue as well be deprived of the West led to the merit of this açtı.Oysa bread and water until it needs vardı.Onlar merit position of alcohol, drugs and harmful substances, such as filling tried.

In short, the appraisal included the West these days, and exploitation, the consumption by looking at the top, with pride and arrogance, people ötekileştirerek, drawn İslamifobia creating the “New World Order” of ödüyor.Çözüm price includes all humanity and all of them in mutluğ targeting approach. The alliance of civilizations, to meet. Enough to all of us in the world, air, water, soil exists.

Specialist. Cemil PASLI

Yorum Ekle