2009 biterken hesap yapma kültürümüz üzerine…

Bu gün bir yıl daha bitti yeni bir yıl başlıyor. Zaman insanın en kıymetli hazinesi.

Büyük müfessir Fahrettin Razi insanın en mühim sermayesi olan zamanı anlatırken bir misal verir. Bağdat sokaklarında dağdan getirdiği kar’ı satan satıcının feryadını duymuştur. Satıcı şöyle bağırmaktadır: ”Sermayesi eriyen bu zavallıya yardım edin”.

Ömür sermayemiz olan zaman yani bize verilen ve bizim ne zaman sona ereceğini bilmediğimiz belirli, sınırlı olan mühlet hızla erimektedir.

Kuranı Kerim total zamanımız olan ömrü anlatırken “bir bulut gibi geçer” ifadesiyle zamanın ne kadar hızlı aktığını belirtir. Yine asr suresinde zamana yemin eden Kuranı Kerim zamanın önemine ısrarla vurgu yapar.

Yüce Allah insan ,alışkanlıkla bu sahip olduğu sermayeden gafil olmasın, onu heba etmesin istemektedir. Bu sebeple sürekli elindeki sermayeyi insana farklı sunar. Dün bu günün aynısı değildir, ya daha kısa ya daha uzundur, iklim şartları aynı değildir, insanın kendisi sürekli değişmektedir. Ve bu değişiklikler, bu tazelenmeler,bu farklı sunuşlar hep insanın sürekli azalan en kıymetli sermayesine dikkat çekmek içindir.

İki günü birbirine eşit olan zarardadır.(Hz. Muhammed)

Dün ve düne dair ne varsa dünde kaldı cancağızım. Bu gün yeni şeyler söylemek lazım.(Hz. Mevlana)

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Şu kısa dünya hayatında iki dünyaya lazım olan şeyleri kazanmakla mükelleftir. (Bediüzzaman Said Nursi).

Zamana dair çok şeyler söylenmiştir. Kuranı Kerimin bize takvim olarak bahsettiği ayın hali de bizim için ibrettir. Adeta gökyüzü bir ekran ay da  grafiklerle her gün bize zamandan, zamanın geçtiğinden haber veren bir haberci gibidir. Ümmi bir adam bile bu mükemmel grafikten dersini alır. Kamer  sürekli incelen, kalınlaşan, daire haline gelen bir yapıyla bize çok şeyler hatırlatmaktadır.

O halde yapılması gereken şey bir mali müşavir , muhasebeci titizliğiyle hesap yapmaktır. Günlük, haftalık, aylık, yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık gibi dönemsel hesaplar. Çocukluk, gençlik, orta yaş, yaşlılık, ihtiyarlık gibi mevsimsel hesaplar.

Kendimiz hesaba çekilmeden önce (prova yapar gibi) hesaba çekmeliyiz. Ve bu hesaplarımızı mutlaka iki dünyayı içine alacak şekilde yapmalıyız. Günümüz insanının problemi hesap yapmamak değil , yaptığı hesaba Allah’ı dahil etmemektir.(M. İslamoğlu) İki cihanı kapsayan hesaplamalarımız da Yüce Allah’ı “en belirleyici etken” olarak hesaba dahil etmeliyiz.

Mazi müstakbelin tarlası, müstakbel mazinin aynasıdır.2009 u ne kadar iyi etüt eder, eksik, noksan, pozitif , negatif taraflarımızı ortaya koyar ve önlemlerimizi alabilirsek, hazırlığımızı yapabilirsek 2010u o kadar (iki cihan adına) kaliteli geçecektir. İsraf haramdır. İsrafta hayır olmadığı gibi , hayırda da israf yoktur. Ve en kötü israf zaman israfıdır.

Tüm okurlarımın 2010 yılında her bir anının dolu dolu yaşandığı, değerlendirildiği sağlıklı bir ömür yaşamalarını  diliyorum.

Yorum Ekle