YETİŞTİRME YURDU GENÇLİĞİ VE DİN EĞİTİMİ ( 2 )

III. Din Eğitiminin İnsan Üzerindeki Etkisi

Eğitim ;en genel anlamıyla ,insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir.[1] Yetişmekte olan gençler  birçok eğitim sürecinden geçerek hayata hazırlanırlar. Dolayısıyla eğitim bireyin bütün hayatı boyunca devam eder.[2] Kişi yaşadığı sürece çevresiyle etkileşim içindedir. Çevresindeki değişiklikler kişiyi doğrudan etkiler. Bu değişikliklere karşı tepkisiz kalmak mümkün olmadığı için değişen durumlara göre insan davranış şekli geliştirebilmelidir. İşte eğitim ,değişen  şartlarda  problemleri artan insanın yardımına koşar.[3]

İnsan doğumundan itibaren biyolojik ,psikolojik ve sosyolojik yönden gelişme içine girer  ve böylece onun bu yeni oluşumlar karşısında bazı problemleri ortaya çıkar. Özellikle gençlik çağında bu problemlerin daha da yoğunlaştığı görülür.[4] Gençlik çağındaki problemlere ilaveten Yetiştirme Yurdu gençliğinin başka problemleri olduğu da bir gerçektir. Bu gençlerin maddi ve manevi problemlerine çözüm aranmalıdır. Onların genel eğitimleri  yanında  yeterli ve doğru bir din eğitimi almaları ,bazı sorunların giderilmesinde etkili olabilir. Yetiştirme yurtlarında verilecek din eğitimi onların yaşantılarına olumlu yönde etki edebilecektir. [5]

VI. YETİŞTİRME YURTLARINDA GENÇLERE KAZANDIRILMAK İSTENEN DEĞERLER

2828 sayılı Shçek temel kanununda ,yetiştirme yurtlarındaki gençlerin nasıl yetiştirilmesi ve ne şekilde eğitim verilmesi gerektiği şöyle açıklanmıştır: “Korunmaya muhtaç çocukların Türk örf, adet, inanç ve milli ahlakına sahip ,kendisine güvenen ,insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak yetiştirilmeleri ,bir iş ve meslek sahibi yapılmaları ,koruma kararı kalktıktan sonra da toplum içinde izlenmeleri ve imkanlar ölçüsünde desteklenmeleri esastır.”[6]

Dr. Orhan Demir Yetiştirme Yurdu Gençliği ve Din Eğitimi isimli  kitabında  yetiştirme yurtlarında yaptığı araştırma sonuçlarını vermiştir. Demir , 640 yetiştirme yurdu çocuğunun katıldığı  anket sonuçlarını kitabında belirtmiştir. Konumuzla ilgili olanları aktarıyorum.

Din eğitimi alınan kişi veya kurumlar

Seçenekler Sayı %
Kuran kursuna gittim 121 20.8
Din görevlisinden ders aldım 111 19.1
İmam Hatip Lisesine gittim 25 4.3
İlk,orta veya lisede okutulan Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinden başka din eğitimi görmedim 296 50.9
Başka 29 4.9
Katılan 582 100,0
Cevapsız 58
Toplam 640

Din eğitimi ile ilgili tespitler

Seçenekler Gerekli görüyorum Gerekli görmüyorum
Din eğitim ve öğretiminin verilmesinin gerekliliği 86.7 13.3
Din eğitim ve öğretiminin insanın mutluluğu için gerekliliği 92.2 7.8

Gençlerin İnanç bakımından durumları

Seçenekler Sayı %
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, yani imanın şartlarına ve inanılması gerekenlerin tümüne inanıyorum 574 92.3
İmanın şartlarına inanıyorum. Ama bazılarını pek anlamıyorum 16 2.6
İmanın şartlarından bazılarına inanıyor, bazılarına inanmıyorum 20 3.2
Bazılarında şüphe duyuyorum 2 0.3
İnanmıyorum 10 1.6
Katılan 622 100.0
Cevapsız 18
Toplam 640

Gençlerin dini yaşantı yönünden durumları

Seçenekler Sayı %
Dini görevlerimin tamamını yerine getiririm 159 25.7
Dini görevlerimin bazılarını yapar, bazılarını yapamam 332 53.7
Her zaman değil de canım istediği zaman dini görevlerimi yaparım 67 10.9
Dini görevlerimi yapmam 40 6.5
Dine karşı olan bir kişiyim 20 3.2
Katılan 618 100.0
Cevapsız 22
Toplam 640

Namaz kılma sıklığı

Seçenekler Sayı %
Beş vakit namazımı, cuma ve bayram namazlarını kılarım. Vakit bulamazsam sonra kaza olarak borcumu öderim 128 20.8
Farz ve vacip namazların yanında, bazen nafile namaz da kılarım 23 3.7

Yorum Ekle