Sosyal Riskleri Azaltmada Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemi

Sosyal hizmet sunumunun basamakları vardır:

1.İyileştirici,geliştirici

2.Koruyucu ,önleyici

3.Tedavi ve rehabilite edici

Bu basamakların tümünde sağlıklı bir sosyal hizmet sunumunda da koordinasyona ihtiyaç , olmazsa-olmazdır. Kamu-Yerel Yönetimler-STK işbirliği olmadan sağlıklı, dört başı mamur sosyal hizmet sunulamaz. Sosyal hizmetin tüm aşamalarında önemli ve gerekli olan bu birliktelik ,özellikle 1 ve 2 . maddeler de daha da önem kazanır.

Kentler insan vücudu gibidir. İnsan vücudunun herhangi bir bölgesindeki ,organındaki hastalık tüm vücudu etkiler.O rahatsızlık giderilmeden insanın rahata, huzura ermesi mümkün değildir.Vücudun 500 de 1’i büyüklüğündeki bir dişteki rahatsızlık tüm vücudun rahatını kaçırır. Orada oluşmuş olan diş çürüğünde üreyen mikroplar vücudun tüm organlarına yayılarak kocaman vücudu hasta ederler.Ve o dişi tedavi ettirmek rahata kavuşmak isteyen insanın

Şehirlerde böyledir. Kentin herhangi bir bölgesindeki rahatsızlık tüm şehri etkiler, rahatsız eder.O bölgedeki rahatsızlığı gidermek en başta Şehremin’ lerin Yerel Yöneticilerin işidir.Bu problemli bölgelerden arındırılmış şehirler sosyal riski en düşük ve en huzurlu şehirlerdir.

Bu konuya örnek bir çalışma: Odunpazarı Evleri Sosyal Restorasyon Projesi

24-25 Mayısta Yazarlar Birliği Konya üyelerinden bir grup yazarla Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulduk. Odunpazarı Belediye başkanı Burhan Sakallı Bey geçen yıl Konya Yazarlar Birliği bahçesinde anlattığı SRAP kapsamındaki çalışmalarını bu kez bizzat kendisi, bizzat hizmetin mahallinde anlattı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı’nın sosyal riskleri azaltma konusunda 2 projeyle muhteşem bir başarı yakaladığını yerinde gördük.

Odunpazarı Eskişehir’in 1074’ten itibaren Alperenler tarafından Türkleştirilmeye ve İslamlaştırılmaya başladığı önemli mekânlardan biri.300 binin üzerinde nüfusa sahip bu bölgede Başkan değil Türkiye, Dünya’ya örnek teşkil edecek sosyal bir projenin altına imza atmış.

Eskişehir’in sosyal risk açısından en yüksek iki bölgesine el atmış başkan. Kendi ifadeleriyle tüm olumsuzlukların rahatlıkla icra edildiği ,ayyaşların mekânı haline gelen ve gündüzleri dahi kimsenin geçmeye cesaret edemediği bir bölgeyi, yani Odunpazarı’nın yıkılmaya yüz tutmuş o güzelim virane evlerinin olduğu bölgede mükemmel çalışmalar yapmış. O gündüzleri dahi insanların geçmeye cesaret edemediği bölge 4 yıl içerisinde  bambaşka bir kimliğe bürünmüş.

Ben burayı yüz binlerce turistin geleceği bir semt yapacağım dediğimde herkes bana güldü diyor başkan. Osmanlı’nın son dönemlerinde  burada ikamet eden varlıklı aileler tarafından Osmanlı kültürünü mükemmel yansıtan Odunpazarı Evleri yaptırılmış, zaman içerisinde ihmal ve bakımsızlık yüzünden yok olmaya başlayan ve 8 mahallede bulunan 500’e yakın tarihi Osmanlı evi, Burhan Bey’in başlattığı “Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi” ile hayat bulmaya başlamış, şimdiye kadar evlerin yüzde 20’sinin onarılarak eski ihtişamına kavuşturulduğunu ifade eden Burhan Bey, evlerin restorasyonunu sahipleri tarafından , yap-işlet-devret sistemiyle Stk veya özel şirketler ya da sponsor firmalar tarafından gerçekleştirildiğini, belediyenin sadece sokak ve alt yapıya para harcadığını ifade ediyor.

Odunpazarı Evleri’nin başladığı noktada yolun sağ tarafında cumartesi günleri açılan ve satıcıları ev kadınları olan Açık Pazar sergileri dikkatimizi çekiyor. Bu pazarda  oya ve çeyiz işlemelerinden tutun organik kuru gıda ve yiyeceğe kadar tamamı el emeği (hand-made) ürünler satılıyor. İmalat ürününün satışı yasak ve satıcılardan yer kirası ve vergi alınmıyor. Tüm alt yapı çadırlar belediye tarafından kurulup kaldırılıyor. 200 kadın bu satışlardan ayda 400-500 YTL arasında gelir sağlıyor. Belediye Başkanı Sakallı, her uğradığı sergideki kadın girişimci ve işletmeciye selam vererek “nasılsınız”, “hayırlı işler”,”eş ve çocuklarınıza selam söyleyin” diyerek adeta onlarla bir yakını akrabası gibi iletişim kuruyor. Ve kendi el emeği ürünlerini satıp kazanan kadınların mutlulukları yüzlerinden okunuyor.

Odunpazarı’nın tarihi Osmanlı kültürünü yansıtan evlerinde, hanlarında, külliyelerinde bu gün artık, lületaşı ve gümüş işlemeciliği, çömlek satıcıları, lokantalar, kafeteryalar, parklar, çay bahçeleri, dernek ve vakıflar, nikah salonları, el işlemeleri, kısaca çok farklı sanatların icra edildiği mekanlar bulunuyor.

Ayrıca Aktüel dergisinin Türkiye fuhuş haritasında 4. sırada gösterdiği ve gündüzleri dahi tüm olumsuz davranışların işlendiği Alaaddin Parkını da aynı Odunpazarı evleri gibi sosyal ve kültürel bir restorasyonla kurtarmış ve halka açmış çalışkan başkan.

Belediyenin Mikro kredi uygulaması ile 300 kişiye iş ve istihdam sağlandığını ,verilen kredilerin haftalık ödemelerle geri dönüşümüne başlandığını ve geri ödemelerde %100 lük bir gerçekleşme olduğunu ifade etti başkan.

Kültürel alanda da kurduğu Yunus Emre Kültür ve Sanat merkezinde tiyatro ve müzik dallarında kurduğu  11 grupla muhteşem eserlere imza atmış ve bir çok ödül almış, bunlardan birisi 2 yıl içerisinde bastırdığı 18 eserle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından verilen  “2006 kamu yayıncılığı ödülü”.

Odunpazarı evleri ve Alaaddin park bence Safranbolu ve Beypazarı evlerinden daha anlamlı ve daha zengin bir içeriğe sahip.

Odunpazarı sosyal ve kültürel dönüşüm projesi ,mikro kredi uygulaması, el işleri pazarı yerel yönetimlerin Sosyal Riski azaltma alanında yapabilecekleri muhteşem bir örnekler. Eskişehir’in sosyal problem ve riskler açısından en sıkıntılı bölgesi bu gün ekonomik, kültürel ,sanatsal ve sosyal açıdan sadece Eskişehir’e değil tüm dünyaya güzellikler sunan bir hale getirilmiş durumda. Başkan sineği öldürmekle uğraşmak yerine bataklığı kuruttuğunu ve orada her çeşit çiçekleri yetiştirdiğini bize gösterdi. Zarar görmüş çok kıymetli tarihi bir eseri aslına uygun tamir eden usta dikkati, itinası, hassasiyeti ile çalışıyor başkan.

Halkla da mükemmel bütünleşmiş Başkan Burhan Sakallı Beyin faaliyetlerini bizzat yerinde görmelerini herkese , özellikle yerel yönetim yöneticilerine öneriyorum. Gezdiklerinde şunu görecekler: Odunpazarı Belediyesi faaliyetlerinde bir kitaba konu olacak kadar zenginlik var. Başkana ve tüm ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Role of Local Governments to reduce social risks.

Social services are the steps:

1.İyileştirici, developers

2.Koruyucu, preventive

And rehabilitate 3.Tedavi User

In all this a healthy step in the coordination of social services needs, if-not is not. Public-Local Government-NGO cooperation with their healthy, flourishing social services be available in four starts. Important and necessary social services at all stages of this cooperation, especially 1 and 2. substances are also more important.

The city is like the human body. In any region of the human body, organs of the body the disease is resolved etkiler.O human disturbance to the comfort, peace can not terminate in a tooth discomfort değildir.Vücudun 500 1 large whole body is out of the comfortable. There have been created tooth decay produced in the body of the germs spread to all organs of the giant body to treat female patients ederler.Ve that people who want to become comfortable

Is the case in cities. All cities in any region of the city is affected by the discomfort, discomfort in the region to resolve the disturbing eder.O first Şehremin ‘s free from your local Board of işidir.Bu problematic regions and cities in the lowest social risks are the most peaceful cities.

A working example of this issue: ODUNPAZARI Home Social Restoration Project

May 24-25 at the Writers Union members, a group Konyalı authors work closely with the Council’s Eskişehir ODUNPAZARI had the opportunity to review. Last year Mayor Burhan Bey ODUNPAZARI beard in the garden of Konya Writers Union told this time to work within the scope of the SRAP in the flesh, the flesh has been described in the service area.

Mayor Burhan social risks ODUNPAZARI beard reduction of 2 projects on the spot to catch a great success we have seen.

By Alperen of Eskişehir 1074’ten ODUNPAZARI from the start to the Turkish important places and İslamlaş population of over biri.300 bin Turkey in this region is not President, would constitute a social world examples to the project was signed in gold.

The two highest in the region of Eskişehir in terms of social risk is the president’s hand. All with their own expressions of negativity with the exercise, the drunkard into place and the day nobody even dare to move a region can not, so Odunpazarı’nın dilapidated wrecks that beautiful house in the region that work perfectly even day yapmış.O people dare to cross the region can not be within 4 years was a far cry impersonation.

I am the future of this neighborhood, hundreds of thousands of tourists going to make everyone laugh at me when I was the president says. Osmanlı’nın here in the last period of residence of a wealthy family by the Ottoman culture perfectly reflects ODUNPAZARI Houses was built, over time because of neglect and squalor to be no, and 8 in the neighborhood close to 500 historical Ottoman house, Burhan Bey’s launched “ODUNPAZARI home to live in Project “and life began to find, so far 20 percent of houses were restored to former magnificence has been able to express the Burhan Bey, the restoration of homes by owners, build-operate-transfer system, NGOs or private companies or the sponsor companies have been made by the municipality and the only street infrastructure that means spending money.

Right side of the road at the point home ODUNPAZARI start Saturday drop-in and vendor exhibitions housewives to our attention that is open Sunday. Hold in this market potter and the organic portion of the dry food and food processing to complete manual labor (hand-made) products are sold. Prohibited the sale and manufacturing products of vendors rent space and not be taxed. All sub-structure is established by the municipality is removed tents. 200 women between YTL 400-500 per month income from this sale offers. Mayor beard, has been exhibited all women entrepreneurs and operators in the salute to the “how are you”, “better jobs”, “Say hello to your wife and your children” she is in fact a close relative of them, such as communication is established. And the products sell themselves and hand the winner read from their faces with women’s happiness.

Ottoman Odunpazarının history reflects the culture at home, in Khan, Külliye these days now, meerschaum and silver processing, pot sellers, restaurants, cafeterias, parks, tea gardens, associations and foundations, wedding halls, handicrafts and arts short of a very different rendition of the space is available.

Also in the News Magazine 4th Turkey prostitution map Even during the show in and day work of all the negative behavior, such as Aladdin Park also houses the same social and cultural restoration ODUNPAZARI were recovered with the president and the public has labored.

Micro-credit application to municipal employment and employment is provided by 300 people, the weekly payments of loans and repayments are recycled to start the realization of a luxury 100% said the president.

In the cultural field kurduğu Yunus Emre Culture and Art in the center of the theater and music major in 11 groups kurduğu great work was signed and many have received awards, one of them within 2 years is pushing the 18 works by Turkey’s Union by the “2006 public broadcasting award.

Safranbolu Houses and Alaaddin park I Beypazarı ODUNPAZARI and more meaningful and more at home with a rich content.

ODUNPAZARI social and cultural transformation project, micro-credit application, hand jobs market in the area of local government can do to reduce social risks and a great example. Eskişehir’s social problems and risks in terms of the troubled region these days of economic, cultural, artistic and social terms is not only to Eskişehir to the world that offers beauty and make it fly is durumda.Başkan trying to kill instead of the swamp, and it has established all kinds of flowers are grown has shown us . Zarar saw a very valuable piece of history to repair the master letter-perfect attention, attention, the precision is working with the president.

The people with the brain activity itself perfectly integrated Chairman Burhan beard in place to see everyone, especially local government managers is recommended. Tour, they will see it: a book about ODUNPAZARI Municipality activities will have much wealth. President and I want to thank all the team because of labor.

Yorum Ekle