Son pişmanlık neye yarar?

“Bu dünyada bir nesneye

Yanar içim, göynür özüm

Yiğit iken ölenlere

Gök ekini biçmiş gibi” der ya Yunus Emre.

Enes Kara, Ahmet Çalık ve Dilara Yıldız gibi gençlerin vefatı hepimizin içini başka yakıyor.

En son Özgecan Aslan’ın ölümü üzerine bir şeyler yazmıştım çözümlere yönelik.

Her gencin ölümü ülkemiz açısından en önemli milli güvenlik problemi olarak ele alınmalı, konu bütün ayrıntılarıyla masaya yatırılmalı, kişi ve kurumlara düşen vazifelere yönelik yol haritası güncellenmeli ve sıkı bir şekilde uygulanmalı ve denetlenmelidir.

İnsan hayatının ve toplumların hayat damarı gençlik dönemidir.

Aslında alacağımız tedbirler açısından konuşacaksak futbolcu Ahmet Çalık ile Enes Kara’nın ölümleri arasında alınması gereken tedbirler açısından ortak noktalar bulunabilir.

İşin ilk ve genele yönelik kısmını yetkiliklere havale edip, belki de daha önemlisi özelde her insanın kendini koruyup kollayabileceği  etkili bir eğitimle hayata atılmasını sağlayabilmek.

İnsan olmak, her daim insan kalmak değerli olduğu kadar aynı zamanda çok zor bir iş aslında.

İnsan hata koduyla yaratılmıştır.

Bir yandan vahidiyyet sırrıyla genel itibariyle değişmeyen tabiat/sünnetullah kanunlarıyla, diğer taraftan ehadiyyet sırrıyla özelinde sürekli değişen bir imtihan dünyasında insan hayata karşı her an tetikte/stand up halinde olmalıdır.

İşin ciddiyetinde olan insanlar için dünyada kıyamete kadar devam edecek bir eser bırakmak istiyorlarsa temeli 6 maddeyle güçlendirilmiş bir zemin üzerine 3 ana kolon, 6 destek sütunu ile 9 direk üzerine kurulu 3+3’le güçlendirilmiş bir hayat modeli önerimizi paylaşıyoruz yıllardır her fırsatta.

İnsan ciddiyetle insan olduğunu, insan kalmaya devam edeceği ve insan öleceğine kararlılığında ise 6+9 formülünü kuşanmak, onu da 3+3’le de desteklemek zorundadır.

İnsanlığın temelinde bulunması gereken 6 vazgeçilmez esaslar şunlardır:

1.Ruhumuz için din(İslam): “İslam’da ‘ruhbaniyet/din adamları sınıfı’ olmadığı için her mümin kendine yetecek kadar dinine dair bilgiyi bizzat kendi çabasıyla öğrenmek zorundadır. İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin mesleğinin kumaş tüccarlığı olduğunu unutmayalım. 70 yıllık ömründe önce hocası Süleyman bin Hammad ve onlarca hocadan ders aldı, sonra da kendisi gönüllü ders verdi. Öğrencilerinin her ihtiyaçlarıyla bizzat ilgilendi. 4 bin öğrenci yetiştirdi, 40’ı %1’i müçtehid seviyesine ulaştı. Bu sayede her an yaşıyor ve kıyamete kadar hayırla anılacak.

2.Bedenimiz için sağlık: Ruhun bir ömür bineği olan bedenimizin sağlıklı ve güçlü olması için gerekli ve yeterli sağlık bilgisini edinmemiz gerekiyor.

3.Kendimizi tanımak için psikoloji: İnsan denen meçhulü daha yakından tanımamız için psikolojinin verilerine müracaat etmemiz gerekiyor. İlim kendin bilmektir.

4.Yaşadığımız toplumu tanımak için sosyoloji: Hayatın her aşamasında bizi etkileyen etrafımızı kuşatan toplumu her yönüyle tanımak için sosyolojiden haberimiz olması gerekiyor.

5.Kilit taşı ailemiz için sosyal hizmet: Sağlık birey(psikoloji) huzurlu toplum(sosyoloji) için “kilit taşı” önemindeki kurum aile için sosyal hizmet bilimi verilerinden haberdar olmamız zorunluluktur.

6.Kendimiz ve çevremizle doğru ilişkiler için iletişim: İnsan kendine ve çevresine nasıl davranacağını iletişim biliminin verileriyle öğrenir. İlişkilerin sağlıklı ve sürekli olması için iyi bir iletişimci olmamız olmazsa olmazdır.

Temeli 6 maddeyle güçlendirilmiş bir zemin üzerinde;

Sohbet, sevgi ve sabırla taşıyıcı kolon; sofra, seyahat, seccade, sayfa, samimiyet ve sistem sütunlarıyla diktiğimiz insanlık binası bizi kıyamete kadar yaşatacaktır.

6+9’a 3+3’de ilave etmemiz gerekiyor.

Mutluluk için 3 önceliğimiz:

Birinci önceliğimiz aşkın varlığımız Rabbimiz olmalı ve O’nunla her daim çevrimiçi kalmalıyız.

İkinci önceliğimiz içkin varlığımız eşimiz olmalı,

Üçüncü önceliğimiz taşkın ve taştığımız varlıklar çocuklarımız ve anne-babamız olmalı.

Başarı için 3 önceliğimiz:

1.Özgüven

2.Sosyal çevre

3.Zihni arka plan

Kardeşim sen de bir konuyu açıyor, bir sürü şeyler yazıyorsun diyen dostlarım olabilir.

Hayat sloganlarla, büyük laflarla, kesin inançlarla, keskin söylemlerle yürümüyor dostlar!

6+9 ve 3+3 formülünü öğrenmek ve yaşamak bir fazilet değil zorunluluktur.

Eğer beşerlikten kurtulup insan olmak ve her daim insan kalmak istiyorsak…

Aksi halde! Son pişmanlık hiçbir işe yaramıyor.

Yorum Ekle