“Öteki elini de siz tutun” Gelin Birlikte Çalışalım.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu denildiğinde daha çok aklımıza Çocuk Yuvaları ve Huzurevleri gelir. Toplum bu isimler konusunda hassastır, duygusaldır. Ama ekseriyetle çok fazla ,derinlemesine bilgisi de yoktur. Ülkemizde Shçek ile ilgili 5 dakika konuşabilecek çok az insan vardır.

Bizler bu hakikatin bilincin de olarak kurumumuzun tanıtımına özel bir önem veriyoruz. Konya Sosyal hizmetlerle ilgili gelişmeler www.konyashcek.gov.tr , Türkiye de ki Sosyal Hizmetlerle ilgili gelişmeler www.shcek.gov.tr internet adresinden takip edilebilir.

Shçek özellikle son yıllarda çok güzel hizmetler ortaya koyuyor. Ağır özürlüsü olan ve ekonomik açıdan yoksunluğu bulunan ailelere “Evde Bakım Ücreti” ismiyle aylık net bir asgari ücret miktarı (435 YTL) ödeme yapıyor. Konya da 3200 müracaat oldu. Şu anda 2000 civarında özürlü ailemize “Evde Bakım Maaşı” ödüyoruz.

Yuva ve yurtlarımızda ki bir çok çocuk ve gencimizi çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla ailelerinin yanına döndürdük. Böylelikle Çocuk Yuvamızın kapasitesini 180 den 110 indirdik. Erkek ve Kız Yurdumuzda da kapasitelerin 80 den 60’a düşürülmesi çalışması son aşamaya geldi.

Öteki elini de sen tut (koruyucu aile ol)

Konyamız çocuklarımızın evlatlık verilmesi konusunda iyi bir durumda 45 ailemiz sırada. Koruyucu Aile sayımız ise 31. Ve biz bu sayının 100 lere çıkabileceğine inanıyoruz. Çocuklarımızın kurum bakımında alınıp “aile sıcaklığı” içerisinde büyümeleri için  Koruyucu Ailelere ihtiyacımız var.

Koruyucu aile hizmeti; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilerin yanında, devlet denetiminde yetiştirilmeleri olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren aile ya da kişilere KORUYUCU AİLE denilmektedir.

Bir çok araştırma şu gerçeği ortaya koymuştur: Fiziki şartlar açısından 5 yıldızlı otel konforuna sahip olsa dahi kuruluş bakımı “aile” sıcaklığını asla veremez.02 Eylül 1990 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesinde; çocuğun öncelikle ailesi yanında, bu mümkün olmadığı takdirde ise uygun bir aile ortamı içinde yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi hakkına özel bir yer verilmektedir. Ülkemizin de imzalamış olduğu bu sözleşme ile Koruyucu Aile Hizmeti daha da önem kazanmaktadır.

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karışlayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünülenler gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunları veya  boşanma, ölüm, hükümlülük gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremez ve çocuklarının gereksinimlerini karşılayamaz hale gelmektedirler.

Böyle durumlarda çocuklara yardım etmenin en iyi yolu öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması amacıyla Koruyucu Aile hizmetinden yararlandırılmasıdır.

Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Kurum bakımının çocuk üzerindeki etkilerine yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde de bu bakım türünün sadece pahalı olmadığı, çocuğun gelişimini bazı yönlerden eksik tamamlamasına da yol açtığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tüm dünya da korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli Koruyucu Aile bakımıdır.

Koruyucu aile hizmetinde amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır.

Koruyucu aile çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur. Böylece koruyucu aileler sadece çocuğa yardım etmekle kalmayıp, desteğe gereksinimi olan güç durumdaki aileye de yardım etmiş olmaktadırlar.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bir elinden tuttuğu ve tutmaya devam edeceği çocukların öteki elinin koruyucu aileler ve toplum tarafından tutulmasını istemektedir. İster koruyucu aile olarak, ister koruyucu aile hizmetini tanıtarak, ister koruyucu ailelere özel indirimler, destekler, teşvikler sağlayarak daha çok çocuğun koruyucu aileler yanında yetişmesine ortam yaratılması olanaklıdır.

Bu çok anlamlı ve toplumsal geleceğimiz açısından hayati değere sahip alanda Devlet olarak her türlü olanağı sağlamaya çalıştığımız korunmaya muhtaç çocuklarımızın aile sıcaklığını yeterince yaşayabilmeleri için Koruyucu Aile Hizmetinin toplumun gereksinimleri doğrultusunda geliştirilerek yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yılda ortalama 100 çocuk  Koruyucu Aileler yanına yerleştirilmektedir.

Koruyucu aile yanına yerleştirilebilen, korunan, tehlikeli ortamlardan uzak tutulan her çocuk sorumluluğu paylaşan herkesin sevinci, hepimizin başarısı olacaktır.

Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak sizleri Koruyucu Aile Hizmetini desteklemeye davet ediyoruz. Gelin görüşelim. Sizlerin de destekleriyle çocuklarımız için büyük ve anlamlı bir adım atacağımıza yürekten inanıyoruz.

Ve diyoruz ki : “Biz sosyal hizmetler çalışanları bir ellerini tutuyoruz. Lütfen diğer ellerini de siz tutun.

Yorum Ekle