Konya-Ankara-Karaman Bölgesi Aile Çalıştayı yapıldı.

Türkiye genelinde tüm illeri kapsayan ve 12 ilde planlanan Aile çalıştaylarının 11. si 26 Nisan Pazartesi günü Konya-Ankara-Karaman Bölge Aile Çalıştayı olarak  Konya Polisevinde gerçekleştirildi.

100 yakın aile ile ilgili konularda çalışma yapan akademisyen ,kamu ve STK temsilcisi çalıştaya iştirak etti.

Ön hazırlık kapsamında katılımcılar 4 grup olarak 3 farklı oturumla çalıştaya hazırlandılar. Sosyo-ekonomik ve nüfus grubu, eğitim grubu, sağlık ve hukuk gruplarının 3 toplantı sonucunda yaptıkları çalışmaların rapor ve çözüm önerilerini sözcüleri çalıştayda sundu.

Raporlar ve çözüm önerileri üzerinde müzakereler yapıldı ,yeni çözüm önerileri dile getirildi. 12. İzmir’de yapılacak çalıştayların 14-15 Mayıs tarihinde Ankara’da genel bir değerlendirme toplantısı yapılacak.

Bu çalışmalardan çıkan sonuçlar aile yapımızın resmini çizecek ve bu resim ilgili kurumlarla paylaşılacak. Sonuçta kamu , üniversite ve STK lar elde ettikleri verilerle çalışmalarına yön verecekler.

Çalışmayı Aile Sosyal Araştırmalar Kurumu Genel Müdürlüğü , SHÇEK Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütüyor.

Bölge çalıştayımızda çok güzel teşhisler yapıldı , öneriler ortaya konuldu. İlgilenenler bana maille ulaşırsa çıktıları kendileri ile paylaşırım.

Aile en önemli kurum dostlar. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. İnsanı şu dünyada her şeyden ziyade muhabbetini aile efradına verir.(B. Said Nursi)

Biz Aile Danışma Merkezi çalışanları olarak ,”aileye aile içinde yardım” ismini verdiğimiz paket bir program uygularız. Bu uygulamanın en önemli esaslarından birisi şudur.

Aile , kadın, çocuk ya da genç müracaatçımız ile çalışırken  bir A4 kağıdını alır ve ortadan dikine bir çizgiyle sayfayı ikiye böleriz. Sol tarafa görüşmelerimiz sonucu elde ettiğimiz “neler iyi gidiyor” ları ne kadar varsa yazarız. Sağ tarafa ise “neler daha iyi olabilir “  bölümünde bize 15 madde söylense bile , sadece en önemli olan 2 tanesini yazarız . Solda olumlu , ”iyi giden” maddelerden aldığımız motivasyonla öncelikle önemli olan 2 maddeyi çözer, tekrar 2 madde daha yazarız sağ tarafa. Böylece tüm 15  madde de belirtilen “neler daha iyi olabilir” bölümünü bitirene kadar devam ederiz.

Bu pratiği hayatın tüm alanlarında herkes uygulayabilir. İnsanı yaşatan ümit , öldüren yeistir , ümitsizliktir. Peygamberimiz “kim insanlar helak oldu, helak oldu derse , en evvel (bu sözü söyleyen ) kendisi helak olmuştur” diyerek bir Müslümanın hayatında ümitsizliğin olmayacağını  , olmaması gerektiğini ifade etmiştir.

Aile konusunda rakamlarında işaretiyle dünyanın en iyi milletlerindeniz. Sahip olduğumuz güzelliklerin kıymetini bilelim. Bilelim ki daha güzel işler yapmak için moral ve motivasyonumuz olsun. Şükredelim ki Allah bize verdiği nimetleri artırsın. Şu gerçeği inanarak haykırmak istiyorum: Şu anda gözde ve göz önündesiniz. Batıdan ve Doğudan insanlar şu anda kafaları ,gözlerini  bu topraklara çevirmiş durumdalar. Yapacağınız güzelliklerde, çirkinliklerde onlarca taklit edilecek. Bir sevabınız bir değil milyonlar olacak, bir günahınız bir değil milyonlar olacak. Çünkü “sebep olan yapan gibidir.”

Yorum Ekle