Kadın Cinayetleri

Emine Bulut’un çocuğunun gözü önünde hunharca öldürülmesi kadın cinayetleri konusunu bir kez daha gündemin üst sırasına taşıdı.

30 yılık sivil toplum 19 yıllık sosyal hizmet tecrübem dolayısıyla aile, çocuk ve kadın konularında çok yazılar yazdım, onlarca projede bulundum.

Tabii ki biz yazmaya çizmeye, çözüm aramaya devam edeceğiz.

Ülkemizde geldiğimiz nokta itibariyle ‘”Aile Eğitim Seferberliği” ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Seferberliğe tüm Kamu kurumları, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları katılmalılar.

Verem hastalığı ile savaşırken, Verem Savaş Dispanserlerinden, BCG Aşısına, her vatandaşın röntgeninin taranmasından okullar, askeri birlikler, camiler ve tüm toplantı yapılabilecek alanlarda eğitimlere kadar nasıl ciddi bir seferberlikle verem yok edildiyse;

Aynı şekilde “Aile Bütünlüğünü, Huzurunu Koruma ve Kadına, Erkeğe, Çocuğa Karşı Sevgiyi Yaygınlaştırma Seferberliği” ilan edilmeli.

Peki bu seferberliğin anahtar kelimeleri neler olmalı:
Şiddetle mücadele için 180 derece politika değişikliği:

Kadın değil aile,

Çocuk değil aile,

Erkek değil aile,

Engelli değil aile,

Yaşlı değil aile,

Şiddet değil sevgi,

Kötülük değil iyilik,

Karanlık değil aydınlık…

Boşanma olayı bu kadar kötü olarak değerlendirilmemeli. Aile yürümüyor ise eşler boşanmanın bir çözüm yolu olduğunu bilmeli, kabul etmeli ve diğer çözüm yolları tükendiğinde iletişi koparmadan, özellikle çocuklar varsa barış içerisinde uygulamalı.

Peygamberimiz döneminde de yürümeyen evliliklerin boşanma ile sonuçlandırıldığını, hatta bir evliliğin Rabbimiz tarafından sonlandırıldığının unutulmaması. (Zeyd b. Harise/Zeynep binti Cahş—Berire /Mugis bin Cahş “Hani hem Allah’ın nimet ve ihsanına, hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da hanımını boşamaya karar vermiş olarak sana danışmaya gelmiş olan kişiye sen: “Eşini yanında tut Allah’tan kork!” demiştin. Allah’ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın, çünkü insanlardan çekinmiştin. Halbuki asıl Allah’tan çekinmen gerekirdi. Neticede, Zeyd eşini boşayıp onunla ilişkisini kestikten sonra, Biz onu sana nikâhladık ki, bundan böyle evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri, onları boşadıkları zaman, o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah’ın emri her zaman gerçekleşir.” Ahzab Suresi, 34/33-37)

Aile eğitimleri çocukluktan itibaren 12 yıllık eğitimin her tarafında çocukların seviyesine göre aile huzur ve mutluluğu için gereken bütün bilgilerle beraber, ailede bir problem olduğunda çözüme dair bütün yöntemler öğretilmeli.

–Kamu-Yerel Yönetim-Stk işbirliği ile yaygın aile eğitim seferberliği ile en az 180 saatlik sertifikalı ücretsiz aile eğitimi almalarının sağlanması. Nikah için de bu aile eğitim sertifikasının zorunlu hale getirilmesi.

İnsani gerçek unutulmamalı:

Ne kadar çaba sarf edersek edelim insanın “yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak” yönünü unutmamalı, her şeye rağmen yaşadığımız olaylardan karamsarlığı kapılmadan yeryüzüne dökülecek kanı azaltmaya, fesadı asgariye indirme gayretimize ara vermeden devam etmeliyiz.

“Yeryüzünde bütün yaratıklar arasında şeytanla hemen uyuşan, anlaşan yaratık insan idi.

Bu uyuşma sonunda, yüzyıllar, bin yıllar boyunca kötülük ekti, kötülük biçti ve kötüye zafer kazandırdı. Evet, kötülük yapma ve yayma konusunda insanla yarışabilecek yoktu…”

Cengiz Aytmatov

Ümit temel referansımız olmalı:

Kim ne yapar ve be derse desin tek başımıza kalsak insanın eşrefi mahlukat tarafına inanıp, iyiye, hayra, nura, sevgiye, ışığa inanıp onların galibiyeti için çalışmak ve çalışanlara destek vermek.

“Biz istiyorduk ki, yeryüzünde zaif bırakılmış kimselere/ mustazaflara iyilik edelim, onları varisler kılalım. Onları yeryüzünde iktidara getirelim. Firavun’a, Haman’a ve onların ordularına onlardan sakındıkları şeyi gösterelim. Kasas, 28/5–6

Yorum Ekle