İletişim, sevgi ve sabır.

Durgun bir suya taş attığınızda etrafında daireler oluşur.

Bu dairelerin sonsuza kadar büyüdüğünü düşünebiliriz.

Bizim ’’Ailede Huzur İçin 9 S’’ çalışmamız bütün bu daireler için huzur formülüdür.

En dar dairede kişinin kendi ruh ve bedeniyle ilişkisi ile başlayan, aile, sülale, cemaat, cemiyet, millet, ümmet ve beşeriyet şeklinde genişleyerek devam eden toplumsal gruplar için de huzur için 9 S formülü geçerlidir.

Bizim ‘’Ailede Huzur İçin 9 S’’ başlığını kullanmamızın sebebi kişi ile toplumu bağlayan ‘’kilit taşı’’ olan ailenin önemini vurgulamaktır.

9 S: Sohbet(iletişim), Sofra, Seyahat, Seccade, Sevgi, Sayfa, Samimiyet, Sistem ve Sabırdır.

Bireyin kendi ruh ve beden ilişkisinden en geniş daireye kadar bütün dairelerde 9 S etkilidir.

9 S içerisinde 3 S diğerlerinden daha önemlidir.

Birey, aile ve toplumu bir bina gibi düşünürsek 3 S taşıyıcı kolonları oluşturmaktadır.

Bunlar 1.S: Sohbet birliği(İletişim), 2. Sevgi birliği, 3. Sabır birliğidir.

Bu 3 S dinimiz, örfümüz, gelenek ve kültürümüzle desteklenmiştir.

Dinimiz sohbet ve iletişimin besmelesi olan selamı imana bağlamıştır.

‘’İman etmedikçe cennete gidemezsiniz.

Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız.

Yapacağınız zaman birbiriniz seveceğiniz ameli söyleyeyim mi?

Aranızda selamı yayınız.’’  Hz. Muhammed (s.a.v.)

3 günden fazla iletişimi kesmek, sohbeti terk etmek İslam’da haram kılınmıştır.

İman edenler için müminlerle iletişim, onları sevmek, sohbet ve sevgide sabırla bir ömür boyu süreklilik bir fazilet değil bir vazifedir, farzdır.

Bu gün ‘’ben filanı sevmiyorum, ben falanla konuşmuyorum’’ tarzında yaklaşımlara rastlıyoruz. Bu sözü söyleyen mümin derhal tövbe istiğfar edip hatasından vazgeçmelidir.

Arası bozuk olan müminleri arasını bulmak, uzlaştırmakta diğer müminlerin üzerinde bir vecibedir.

‘’Mü´minler ancak kardeştirler. O halde iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah´tan korkun ki merhamete lâyık görülesiniz.’’ Hucurat, 49/10

Bu yolculuğun ilk adımı gülümsemektir.

Gülümsemek insanları iletişime çağıran en büyük davetçidir.

Gülümsemeyle başlayan iletişimde garipleri öncelemek ve önemsemek.

Kimsenin gitmediğine gitmek, yetimi bulmak, kimsesizin kimsesizi olmak, garibana vatan olmak…

Kişisel hasenattan ziyade toplumsal karşılığı olan salihatı çoğaltmak.

Çünkü kişisel ibadetlerin neticesi olan hasenat için belirli rakamlar telaffuz edilirken Yüce Allah toplumsal iyiliğin karşılığı olan salihatın karşılığını kendisinin değerlendireceğini ifade ediyor.

Günümüzde çok örneğini görüyor ki;

Bir yetimin başını okşamayan,

Bir fakiri doyurmayan,

Bir garibanın elinden tutmayan,

Hatta gülümsemeyi dahi bilmeyen çatık kaşlı adamlar insanları cennete çağırıyorlar.

Kardeşim!

Sen önce iyilik cennetindeki huzuru gülümsemeyle yüzünde göster, sonra insanları o cennete davet et!

O halde sohbet, sevgi ve sabırla kuşanıp dünyada numunesi, ahirette gerçeği olan cennete hep birlikte koşma zamanı.


Yorum Ekle