GÖNÜL ELÇİSİNDEN ‘GÖSTERİŞ ELÇİSİ’ ÇIKAR MI ?

Tarihin ilk zamanlarından bu güne iyilik ve kötülük hep birlikte at başı yürümüştür. Her zaman Habil’in hemen yanı başında bir Kabil belirmiş hatta babamız Hz. Adem yaratıldığı anda İblis ona muhalefetini ortaya koymuştur.

Aslında Yüce yaratıcı dünyanın yaratılışını böyle takdir etmiş siyahla beyaz , iyiyle kötü , güzelle çirkin , doğruyla yanlış iç içe var olagelmiştir. Yaratıcı akıl ve kalp sahibi insanı bu iki seçenekten doğru olanı seçme konusunda serbest bırakmıştır.

Şems suresinde (Şems,91,7,8) insanı bir bilgisayar örneğiyle anlatan yaratıcı , ona  iki farklı program (fücur-takva) yüklediğini seçimin kendisine ait olduğunu , seçimin sonuçlarıyla birlikte en açık şekliyle  ifade eder.

Peygamberin ölüm kalım savaşlarından olan Uhud’da savaş için yola çıkan 1000 kişiden 300 e yakını Peygambere ihanet ederek ve moral bozmak amacıyla Medine’de değil , yoldan geri dönmüştür.

Kısaca en iyi niyetli , en mükemmel olarak düşünülmüş , tasarlanmış hareketler içerisinde  dahi istismarcılar , art niyetliler bulunur. Tarlaya atılan her tohum yeşermez , bir kısmı çürür. Ama kalan tohum ürün almamız için yeter. Hangi ilaç var ki  yan etkisi bulunmasın. Ama biz yan etkisi var düşüncesiyle ilaç kullanmaktan vaz geçmeyiz.

‘Gönül Elçileri’ projesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 19 Aralık’ta duyuruldu. 17 Ocak 2013 tarihine kadar  tanıtım çalışmaları yapıldıktan sonra 17 Ocak’ta projeye start verildi. Konya’da Sayın Valimiz ve değerli eşleri Hatice Doğan Hanımefendi himayesinde etkili bir tanıtım kampanyası yürütüldü. Bu gün itibariyle 8.000 ne yakın Gönül Elçisi , 6.000 ne yakın ihtiyaç sahibi www.konyagonulelcileri.gov.tr adresine kayıt yaptırdı. 2 yıllık bir süre için düşünülen projede 30 ilimizde hiç olmadığı için ‘Koruyucu Aile’ başlığı düşünüldü. İlimizde 38 ailede 47 çocuğumuza bakılıyor ve 20 den fazla ailemiz sırada.

Gönül Elçileri projesinin Konya ayağını Valimiz ve Hanımefendinin himayesinde, Vali Yardımcımız başkanlığında çok farklı Kamu-Yerel Yönetim ve STK lardan katılan seçkin 20 kişilik bir komisyon yürütüyor.

Komisyon bu tarihten itibaren işin emniyet yönünü de dikkate alarak ‘Gönül Elçisi’ ve ‘İhtiyaç Sahibi’ eşleştirmesine başlayacak. Bu eşleştirmeler her kaymakamlık bünyesinde oluşturulacak komisyonlarla da desteklenecek ve hizmetin her aşaması kontrol edilecek.

Geçen hafta Birleşik Krallıkta Koruyucu Aile Uygulamalarını İngiliz ve İskoç meslektaşlarımdan dinledim. Orada Koruyucu Aile için başvuran 100 aileden ancak 2 aileye çocuk verilebiliyor. Kurum bakımı yok , tüm çocuklar Koruyucu Aile de ve yüz aileden 2 si. Bizim ülkemizde varmak istediğimiz hedefte en az bu. Tüm yatılı kurumları kapatıp (Çocuk Evleri dahil) çocuklarımızı Koruyucu Aile yanında bakmak.

Gönül Elçileri projesine baştan beri canı gönülden inandım ve destek için Yeni Konya Gazetesindeki köşemde ve farklı internet sitelerinde 2 makale yazdım.( Gönül Elçimiz Olmaya Ne Dersiniz? http://www.yenikonya.com.tr/koseyazisi-886-Gonul_Elcimiz_Olmaya_Ne_Dersiniz.html , Kim Daha Gönüllü??? http://www.yenikonya.com.tr/koseyazisi-941-Kim_Daha_Gonullu.html ) Gönül Elçiliğine İngiltere’den bir misal verdim. Ecdadımızın göçmen kuşlara kadar uzanan ‘gönüllülük’ anlayışından bahsettim.

Tarihte kamu ve yerel yönetimler eliyle yürütülen hizmetler ne kadar ayrıntılı ve mükemmel düşünülse ve planlansa dahi gönüllü eller tarafından desteklenmediği zaman daima eksik kalmıştır. Mükemmel , eksiksiz bir hizmet için kamu ve yerel yönetimler batılıların N.G.O. dedikleri Sivil , gönüllü ellere her kademede ihtiyaç duyar. Birleşik Krallıkta Koruyucu Ailelerin % 75 i yerel yönetim , %25 ise STK lar tarafından sevk ve idare edilmektedir. Devlet kaynak aktarmakta , denetleme ve rehberlik vazifesini yerine getirmektedir.

İstanbul’ da 50 den fazla Çocuk Evlerimizin 22 tanesini Prof. Dr. Nevzat Tarhan öncülüğünde kurulmuş olan ‘Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği’ üstlenmiş durumda. Biz tüm hizmetlerimizi gönüllü ellerle yürütmek istiyoruz. Çünkü siz çocuğun başını çalıştırdığınız personele mevzuata koyarak okşatamazsınız.

Peki ‘Gönül Elçisi’ nden ‘Gösteriş Elçisi’ çıkar mı ? Çıkabilir. Çıkar. Çıkması da son derece doğaldır. Eşyanın tabiatının gereğidir. Ama bu realite hesaba katılır , ihtimaller üzerinde kafa yorulur ama yola devam edilir. Büyük hayırlar yolunda küçük kayıpların hesabı yapılmaz. Eğer küçük kayıplar hesaba katılarak büyük hayır yapılmazsa daha büyük kayıplara yol açılır.

Tüm illerde coşkulu bir katılımın olduğu ‘Gönül Elçileri’ kervanına siz de katılın. Herkesin bir başkası için karşılıksız gönülden yapacağı mutlaka bir şeyler vardır.Evlat ve malın hiçbir işe yaramadığı , sadece selim bir gönül istendiği O büyük güne hazır olun. O gün, ne mal fayda verir, ne de evlat. Ancak Allah’a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur). (Eş-Şura – 87,88,89)

Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir ? Bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.” Hz. Mevlâna

Yorum Ekle