Evlilikte 9 S ten en önemlisi sabırla ilgili güzel bir hikaye / The most important of 9 S in marriage is a beautiful story about patience.

Ülkemizde boşanmaların %46 sının ilk 5 yılda , bu % 23 sinin de yarısının ilk 1 yılda gerçekleştiği ve boşananların %17 sinin aynı eşleriyle evlendikleri gerçeğinden dolayı evliliğin devamı konusunda  en önemli ihtiyacımız sabırdır.

Fakültenin bitişine doğru evlenmeyi planladığım zamanlarda Türkçe ,Arapça ve İngilizce bir çok makale okudum. Bunlardan arapça makalenin birisinden okuduğum bir hikaye (kıssa) beni çok etkilemişti.

Makale bir doktorun evliliğini anlatıyordu , doktorun ağzından:

Doktor anne babası çok geçimsiz , sürekli , tartışan insanlar olduğu için evlenmekten ve kendisinin de eşiyle anne-babası gibi olacağından dolayı sürekli kaçıyordu.

Fakat dindar bir genç olduğu için Kuran ve sünnetin evlenmeyi teşvik eden hükümlerinden etkileniyor, o emirlere de duyarsız kalamıyordu.

Bir gün muayenehanesinde radyo dinlerken ‘Evlilik benim sünnetimdir. Benin sünnetimden ayrılan benden değildir’ şeklindeki Peygamberin sözünü işitti. Bu söz üzerine evlenmeye karar verdi.

Etrafını araştırmaya başladı. Annesi sabırsız olduğu ve evde babasıyla kavgaların genelde annesinin bu sabırsız ve sert çıkışlarından kaynaklandığını bildiği için doktor müstakbel eşi için en çok sabır özelliğinin kuvvetli olması üzerinde duruyordu. Her şeyden önce eşi çok sabırlı bir insan olmalıydı.

İş yerinde tanıştığı bir esnaf beyefendinin davranışları çok hoşuna gitmişti. Asil bir adam  olduğu her halinden anlaşılıyordu. İşte benim aradığım huy, karakter , ağır başlılık bu demişti adamı tanıdıkça.

Adamın kızı olup olmadığını araştırdı. Doktorun yaşına uygun kızı olduğunu öğrendiğinde havalara uçmuştu.

Tüm araştırmaları sonucunda kızla evlenmeye karar verdi. İstemeye gittiklerinde kızın sabrını denemek için kahveyi üzerine kasten döktü ve yüzüne dikkatle baktı. Kızın yüzünde sabırsızlık ve kızgınlıktan eser yoktu. İşte benim istediğim insan dedi ve evlendi.

Yıllar birbirini kovaladı. Huzurlu ve mutlu bir evlilikleri vardı. Doktor eşinin özellikle sabrından , alttan almasından , yumuşak sözlerle konuşmasından çok memnundu.

Günlerden bir gün muayenehanesinden yorgun bir şekilde evine geldi. Hanımıyla konuşurken , hanımına yorgunluk ve stres sebebiyle sert bir şeklide hitap etti. Hanımı doktora daha önce hiç yapmadığı bir şekilde aynı sertlikte cevap verdi. Doktor şaşırdı ve hanımına:

-‘Nerde o engin , geniş sabrın ki ben seninle onun için evlenmiştim’ dedi.Hanımı;

-‘Sabır mı ? Ben sana göstereyim şimdi sabrı’ dedi.

Mutfağa giden eşi bir rahle(sehba) getirdi. Yumuşak bir ağaçtan yapılmış olan rahlenin her yeri diş iziydi

-‘İşte sabrım ve sonucu ‘ dedi. ‘Bu rahleyi ilk defa sen beni istemeye gelince kahveyi üzerime döktüğünde dişlemiştim. Ama artık rahlede dişlenecek yer kalmadı artı’ dedi.

Doktor gerçeği görmüştü. Sürekli karşı taraftan sabır ve anlayış beklemek doğru bir davranış değildi. Eşine şefkat ve muhabbetle dönerek;

-‘Haklısın. Evlilikte eşlerden birisi ateş olduğunda diğeri su gibi olmalıdır. Ben ateş olduğumda da sen su gibi sen ateş olduğunda ben su gibi olmalıyım. Aksi takdirde bu evliliği yürütemeyiz.’ dedi.

Kıssa (hikaye) burada bitiyor dostlar. Akıl sahibi insanlar olarak kıssadan hisse almak lazım değil mi ???

Ailede Huzur ve Mutluluk için gerekli 9 S ten Sabır diğer tüm 8 S içinde ihtiyaç. Ve sabır karşılıklı olmalı. Yani Sabır Birliği içerisinde sağlıklı bir aile hayatı sürdürülebilir. Tek tarafa yaslanan , sürekli bir taraftan beklenen fedakarlık ile istenen bir aile hayatı oluşturulamayacağını hikayemiz , kıssamız çok güzel ortaya koyuyor.

The most important of 9 S in marriage is a beautiful story about patience.

Due to the fact that 46% of divorces in our country occur in the first 5 years, and 23% of these in the first 1 year and 17% of divorces are married to their spouses, our most important need for patience is the continuation of marriage.

I read many articles in Turkish, Arabic and English when I planned to marry towards the end of my faculty. A story (parable) that I read from one of these arabic articles impressed me.

The article was about the marriage of a doctor, from the mouth of the doctor:

The doctor’s parents were constantly fleeing from getting married because they were very incompatible, constant, controversial people and that he would be like his parents with his wife.

But because he was a devout teenager, he was influenced by the Qur’an and the sunnah’s provisions that encouraged marriage, and he could not remain insensitive to those orders.

One day, while listening to the radio in his practice ‘Marriage is my sunnah. I have heard the word of the Prophet, “I am not leaving me.” Upon this promise, he decided to get married.

He started to investigate around him. Since the mother was impatient and knew that the fights with her father at home were often due to these impatient and harsh exits of the mother, the doctor emphasized that the most patience feature was strong for her future wife. First of all, his wife must have been a very patient person.

The behavior of an artisan gentleman whom he met at work liked very much. It was understood that he was a noble man. That is what I was looking for, the character, the heavy headedness, as he knew the man.

He investigated whether the man had a daughter. When he found out that the doctor had a daughter for his age, he was blown up.

As a result of all his research, he decided to marry the girl. When they went to ask, she deliberately poured the coffee over her to try the patience of the girl and looked carefully at her face. There was no sign of impatience and anger on her face. Here is the person I want said and married.

Years chased each other. They had a peaceful and happy marriage. The doctor was very pleased that his wife was especially patient, taken from the bottom and spoke softly.

One day, he came home from the practice tiredly. Speaking to his wife, he addressed his wife harshly due to fatigue and stress. His wife responded to the doctor with the same rigor in a way she had never done before. The doctor was surprised and told his wife:

-Where is that vast, wide patience that I was married to you for it, ‘he said.

His wife;

-Is patience? Let me show you now patience, “he said.

He brought his wife to the kitchen with a womb. Made up of a soft tree, the raft was everywhere a toothprint

“Here’s my patience and the result,” he said. ‘This was the first time I came to ask for me when I poured coffee on me. But there is no more room to hesitate in the rave, plus, “he said.

The doctor had seen the truth. Constantly waiting for patience and understanding from the other side was not the right behavior. Returning to his wife with compassion and affection;

-‘You are right. When there is a fire in the marriage, the other should be like water. When I am fire, you are like water. When you are fire, I must be like water. Otherwise, we cannot run this marriage. “

The story (story) ends here, folks. As intelligent people, you need to get shares from the story, right ???

Patience from 9 S required for Peace and Happiness in the family is needed in all 8 S.

And patience must be mutual. In other words, a healthy family life can be maintained within the Patience Union.

Our story reveals very nicely, that the family life that is leaned on one side and cannot be created with the sacrifice expected from a continuous side.

Yorum Ekle