Evceğizim evceğizim, saklar benim halceğizim/ Health and family are more important than anything.

18-24 Mayıs tarihleri ülkemizde aile haftası olarak idrak ediliyor.

Koronavirüs (covid 19) nedeniyle ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi süreci “her işin başı sağlık ve aile” olduğunu tüm dünyaya ilan etti.

Sağlıklı birey ve huzurlu toplum için mutlu ailenin kilit taşı olduğunu, insan için her açıdan en güvenli mekânın aile ve ev olduğu artık herkesin ortak kabulü.

Evi yaşanılır kılmanın esası olan mutlu aile için; sohbet, sofra, seyahat, seccade, sevgi, sayfa, samimiyet, sistem ve sabır birliğine ihtiyaç olduğu yaşanan süreçte açıkça ortaya çıkmıştır.

Pandemi süreci dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterdi.

Yeni dönemin şartlarını esas alarak aile kurumuzu daha da güçlü kılacak adımları hızla atmalıyız.

Aile yapımızı güçlendirirken, toplumda herkesin en güvenli sosyal kurum olan aile de, evde yaşaması için gerekli çalışmalara ara vermeden devam etmeliyiz.

Çocuk hakları evrensel beyannamesinde vurgulandığı üzere; her çocuğun aile yanında büyüme hakkı vardır.

Bu anlamda 2007-2012 yılları arasında “Aileye Aileye Yardım Projesi’ ile kurumda kalan çocukların öncelikle Sosyal Ekonomik Destekle (SED) kendi aileleri ve akrabalarına, bu mümkün değilse Evlat Edinme ve Koruyucu Aile modelleriyle uygun ailelerin yanına yerleştirilerek devasa bir adım atılmış, yurt ve yuvalar kapatılmış, kurum olarak ta sevgi ve çocuk evi modellerine geçiş sağlanmıştı.

2020-2023 yılları arası yeni bir seferberlikle çocuk ve sevgi evlerindeki bütün çocuklarımızın yukarıda saydığımız modeller yeni imkan ve şartlara göre geliştirilip, daha da güçlendirilerek aile yanına yerleştirilmeleri ve kurumların tamamen kapatılması hedeflenmelidir.

Bu aileye dönüş modellerini kurum bakımındaki yaşlı ve engellilerimiz için de uygulamak mümkündür.

3 çocuğa (Zeyd b. Harise, Ali b. Ebu Talip, Enes b. Malik) koruyucu aile olan ve kendisi de anne babasını kaybedince dedesi ve amcasının yanında koruyucu aile modeliyle büyüyen Peygamberimizin, “ben yetime sahip çıkanla cennette şöyle olacağım diyerek işaret ve orta parmağını göstermesi” İslam’ında bu güzelliğe ne kadar değer verdiğinin göstergesidir.

Ramazan ayının manevi atmosferde bu hayırlı seferberliğin başlatılması bereketini artıracaktır.

18-24 Mayıs aile haftasında bütün sosyal politikalarımızı “her işin başı sağlık ve aile” ilkesine göre yeniden gözden geçirelim; 21. Yüzyılın sağlıklı birey ve huzurlu toplum için mutlu aile kurumuna dayanan milletlerin yüzyılı olacağını unutmayalım.

Health and family are more important than anything.

May 18-24 is celebrated as a family week in our country.

Due to the coronavirus (covid 19), the pandemic process in our country and in the world has been declared to the world that “every job is health and family”.

It is now a common acceptance that everyone is the keystone of a happy family for a healthy individual and a peaceful society, and the safest place for people in all respects is family and home.

For the happy family, which is the basis of making the house livable; There was a clear need for conversation, table, travel, prayer rug, love, pages, sincerity, system and patience.

The pandemic process has shown that nothing will be the same in the world.

Based on the conditions of the new era, we must take steps to make our family institution even stronger.

While strengthening our family structure, the family, which is the safest social institution for everyone in the society, should continue without interruption to work at home.

As emphasized in the universal declaration of children’s rights; every child has the right to grow by the family.

In this sense, with the “Family-to-Family Assistance Project” between 2007 and 2012, the children staying in the institution were taken with their families and relatives with Social Economic Support (SED), and if this is not possible, a huge step was taken by appropriate families with the adoption and foster family models. the nests were closed, and the transition to love and children’s house models was provided as an institution.

With a new mobilization between 2020 and 2023, all of our children in the child and love houses should be developed according to the new possibilities and conditions, and placed further in the family, and the institutions should be closed completely.

It is also possible to apply this family return models for the elderly and disabled in institutional care.

The Prophet, who was a foster family for 3 children (Zeyd b. Harise, Ali b. Abu Talip, Enes b. Malik) and who grew up with his foster family next to his grandfather and uncle when he lost his parents, said: showing his finger ”is an indication of how much he values ​​this beauty in Islam.

The initiation of this auspicious mobilization in the spiritual atmosphere of Ramadan will increase its fertility.

Let’s review all our social policies according to the principle of “health and family at the beginning of every job” during the family week of May 18-24; Let’s not forget that the 21st century will be the century of nations based on a happy family institution for a healthy individual and peaceful society.

Yorum Ekle