En Ulvi Kaçış Yöntemleri

En büyük düşmanımız en son bakacağımız yerdedir ve çoğu zaman oraya bakmayız.

Şeytan öyle ulvi değerlerin arkasına gizlenir ki; oraya bakmayı hiç hesaba katmayız.

Mutluluk anayasası ilk üç maddesine riayet etmeyen dünya/ahirette asla mutlu olamaz.

Bu maddeler hayatta önceliklerimizi belirler ve üçü de içeriği ve konumu itibariyle şifrelidir.

Bu şifrelerle oynayan hayatının fabrika ayarlarını bozar ve bir daha da aslına dönemez.

Nedir bu öncelikler:

1.Aşkın varlığımız Yaratıcımız Yüce Allah ile ilişkiler en birinci sırada,

2.İçkin varlığımız eşimiz ile ilişkiler ikinci sırada,

3.Taşkın varlıklarımız çocuklar ve taştığımız varlıklar anne/babamız ile ilişkiler üçüncü sırada

Bu üç madde de saydığımız önceliklerin hakkını vermek değerli olduğu kadar zordur da…

Bu sebepten insan nefis ve şeytanın da ısrarlı teşvik ve hilelerine mağlup olarak kırmızı çizgileri aşar ve minderin dışına kaçar.

Oysa imtihanın asıl yeri, minderin çizgilerle belirlenmiş kısmıdır ve minderin dışına çıkan dünyada ve ahirette diskalifiye edilir, puanlarına bakılmaz.

Çünkü minderin merkezinin hakkını veremeyen dışarının hakkını hiç veremez.

Peki, neden minderden kaçar insanlar?

Çünkü minderdeki mücadele gözünü korkutur.

Karanlıkta kaybettiği eşyayı aydınlık diye dışarıda aramak gibi nafile bir uğraşla ömrü geçer kaçakların.

Allah’a karşı, eşe karşı, çocuklarına karşı, anne/baba ve sıla-i rahim kapsamındaki akrabalarına karşı vazifelerini yerine getirmeden cihad/dava aşkıyla ülkeyi/kıtaları fethetmeye çalışmak bu kaçışa ulvi bir kılıf giydirmekten başka bir şey değildir.

Hz. Peygamber (s.a.v.), yok olmak riski içeren bir savaş için birlikte gelen baba oğula; kalabalık ailelerini gözetmek için sadece birisinin gelebileceğini; ikisinin asla gelemeyeceğini ifade etmiştir. İkisi de şehadet konusunda ısrarcı olunca aralarında kura çekmişler, kura oğula çıkmış ve savaşta şehit olmuştur.

Günümüzde ister dava/cihad//STK Gönüllüsü, ister akademik/bürokratik/ticari/siyasi gibi alanlarda kariyer için, başarı için mutluluk anayasası o kadar ihlal ediliyor ki…

Buradan tekrar uyarıyoruz, fabrika ayarlarıyla oynamayın!!!

Bir kez bozarsanız bir daha asla ve asla düzeltmezsiniz.

Her mutlu insan başarılı, ancak her başarılı insan mutlu değildir.

Mutluluk anayasası ilk üç maddeyi bozmak için kullandığınız “en ulvi kaçış yöntemleri” sizi kurtaramayacak, yaptığınız hayati ihmaller dünya/ahiret saadetinizi tuzla buz edecektir.

“Böylece Allah dileyeni sapıklıkta bırakır, dileyeni de doğru yola iletir. Rabbinin ordularının sayısını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir.” (Müddessir, 74/31)

Allah Elçisi (s.a.v.) Kuzman olayı üzerine Bilâl’e emretti de Bilâl insanlar içinde:

“Şu muhakkak ki cennete ancak Müslümân nefis girer. Ve muhakkak ki Allah bu İslâm Dîni’ni (dilerse) elbette fâcir kişi ile de te’yîd edip kuvvetlendirir.” sözlerini bağırıp ilân etti.

(Buharî, Cihad, 182; Müslim, İman, 178)

Birinci madde tamam da ikinci ve üçüncü madde beni zorlar diyen mücahid/mücahideler(!) hiç evlenmesin, kendini vakfetsin.

Müminseniz, evlendiyseniz, çocuklarınız olduysa mutluluk anayasası ilk ÜÇ maddeyi her gece yatarken ve sabah yataktan kalktığınızda hatırlayın.

Hatırlayın ki; hayatınızda anayasanın ilk üç maddesine aykırı dava/cihad//STK Gönüllüsü gibi çalışmalar, kariyer, yükselme, siyasette, ticarette yoğunluk gibi kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelikler olmasın.

Unutmayın dünyada ve ahirette bu öncelikli maddelerden kesinlikle kaçamazsınız.

Yaban eşeklerinin hayatına kasteden Arslan’dan kaçtığı gibi nefis ve şeytana uyanların kaçacağını ama hepsinin ensesinden yakalanacağını söylüyor Kur’an-ı Kerim:

“Hak ve hakikat böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar?” Müddessir, 74/49-51.

“Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan: “kaçacak yer nerede?” der. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur! O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.” Kıyame, 75/7-12.

Sakın hiçbir kimse bu mutluluk anayasasından bize bahsetmedi, “görmedik-duymadık-bilmiyoruz” demeyin, üç maymunu oynamayın haaa!

Ben üzerime düşen görevi yapmaya çalışıyorum ve tebliğ ediyorum, artık top sizde…

Şahid ol Ya Rab! Şahid ol Ya Rab! Şahid ol Ya Rab!

The Most Sacred Escape Methods

Our worst enemy is where we look last, and most of the time we don’t look there.

The devil hides behind such lofty values; We don’t even consider looking there.

Those who do not comply with the first three articles of the happiness constitution can never be happy in this world/hereafter.

These items determine our priorities in life, and all three are cryptic in content and location.

Playing with these passwords disrupts the factory settings of his life and can never return to its original form.

What are these priorities?

1. Relationship with Almighty Allah, our Creator, our transcendent existence, comes first.

2. Relationships with our immanent being, our spouse, are in the second place,

3. Our overflowing assets are children and our overflowing assets are in the third place with our parents.

It is as valuable as it is difficult to do justice to the priorities we have listed in these three articles…

For this reason, the human being, defeated by the persistent encouragement and tricks of the nafs and the devil, crosses the red lines and runs out of the mat.

However, the real place of the exam is the part of the mat determined by the lines, and whoever goes out of the mat will be disqualified in this world and in the hereafter, regardless of their scores.

Because those who cannot do justice to the center of the cushion can never do justice to the outside.

So, why do people run away from the mat?

Because the struggle on the mat is intimidating.

Fugitives pass their lives by trying in vain to look outside for the things they lost in the dark because of the light.

Trying to conquer the country/continents with the love of jihad/cause without fulfilling their duties towards Allah, their spouse, their children, their parents and their relatives in the family family is nothing but putting a sublime cover on this flight.

Hz. The Prophet (pbuh) said to the father and son who came together for a war that risked extinction; that only one could come to watch over their large family; He stated that the two of them would never come. When both of them insisted on martyrdom, they drew lots among themselves, the lot went out to the son and he was martyred in the war.

Today, the constitution of happiness for success is violated so much, whether for litigation/jihad//NGO Volunteer, or for careers in academic/bureaucratic/commercial/political fields…

Here we warn you again, do not play with the factory settings!!!

Once you break it, you will never, ever fix it again.

Every happy person is successful, but not every successful person is happy.

The “most sublime escape methods” you use to break the first three articles of the constitution of happiness will not save you, and your vital negligence will shatter your happiness in this world/hereafter.

“In this way, Allah leaves whoever wills astray and guides whomever he wills to the straight path. No one knows the number of the armies of your Lord except Himself. This is nothing but a warning to people.” (Muddessir, 74/31)

The Messenger of Allah (pbuh) ordered Bilal on the Kuzman incident, and Bilal among the people said:

“It is certain that only the Muslim soul will enter Paradise. And surely Allah will confirm and strengthen this religion of Islam (if He wishes) with a vicious person.” shouted his words.

(Bukhari, Jihad, 182; Muslim, Faith, 178)

Mujahideen/mujahideen (!) who say that the first item is ok, but the second and third items will force me should never get married and dedicate themselves.

If you are a believer, married, have children, remember the first THREE articles of the constitution of happiness every night when you go to bed and when you get out of bed in the morning.

Remember that; Let there be no laws, decrees, statutes and regulations in your life, such as lawsuits/jihad//NGO Volunteer studies, career, promotion, concentration in politics and trade, which are contrary to the first three articles of the constitution.

Remember, you cannot escape from these priority items in this world and in the hereafter.

The Qur’an says that those who follow the nafs and the devil will flee, but they will all be caught by the neck, just as they escaped from Arslan, who intended the lives of wild asses:

“What is the matter with them, when the truth and the truth are like this, that they (still) turn away from advice, almost like wild donkeys running away from a lion?” Müddessir, 74/49-51.

“When the eye is dazzled, the moon is eclipsed, the sun and the moon are brought together, on that day man will say: “Where is the place to flee?” says. No no! There is no place to (escape) shelter! The destination on that day is only the presence of your Lord.” Doomsday, 75/7-12.

No one ever told us about this constitution of happiness, don’t say “we haven’t seen-heard-we don’t know”, don’t play the three monkeys!

I am trying to do my duty and I am conveying it, now you have the ball…

Be witness, O Lord! Be witness, O Lord! Be witness, O Lord!

Yorum Ekle