DEPO VE MESANE MESELESİ (AİLE DE CİNSEL İHTİYAÇLAR ÜZERİNE )

Mesane; karaciğer ve böbrekler vasıtasıyla vücuttaki zararlı ve fazla olan kimyasalların süzülüp toplandığı yerdir.Bu sebeple çok zorlamadan,sıkışmadan mesanenin boşaltılması gerekir.Özellikle trafiğe çıkarken mesanenin dolu olmamasına azami dikkat gösterilmelidir.Zira Allah korusun oluşacak bir trafik kazasında dolu mesanenin patlama ve vücudu zehirleme ihtimali çok yüksektir.

Dolayısıyla dolu bir mesane başta prostat olmak üzere hem fiziki olarak hem de psikolojik olarak büyük riskler barındırmaktadır.

Mesaneden sonra dolu olması durumunda daha büyük risk taşıyan depo yani meni keselerinin dolu olmasıdır.Meni kanalları iki ince, aşağı yukarı 4,5 cm uzunluğunda borucuktur. Bunlar sağ ve sol epididymisden yukarı doğru, karın boşluğuna çıkarlar. Meni kanallarının iç duvarları halka şeklinde kaslarla donatılmıştır; bunlar aşağıdan yukarıya doğru kasılabilir ve bir emme-basma tulumba gibi iş görür.

Meni kanalının kendisi de tohum sıvısına depo görevi görür. Meni kanallarının uç kısımları geniştir. Doldukları zaman tohum sıvısı (spermler) ek depoya (meni kesecikleri) dökülür. Bunlar meni kanallarının iki yanına yerleşmiştir. Meni keseciklerinin esas faaliyetleri, spermlerin hareket yeteneklerini artıran sarımsı kaygan bir sıvı salgılamaktan ibarettir.

Meni kesecikleri sidik torbasının arka alt kutbuna rastlayan bölgede bulunur. Bunların çıkış yolları, meni kanallarının uç kısımlarıyla birlikte, prostat bezinin ortasından geçer ve sidik borusuna açılır.

Benim burada üzerinde duracağım konu meşru yoldan dolu olması durumunda mesaneden daha tehlikeli olan deponun boşaltılması meselesidir.

Depo; hormonlarla yönetilen insan vücudunun tahliye edilmesi gereken unsurların toplandığı doluluğu ya da boşluğu direk insan psikolojisini etkileyen bir organdır.

Ülkemiz insanlarında yanlış bir mahremiyet algısıyla özellikle aile ve toplum sağlığı açısından hayati olan cinsellik konusu konuşulamamaktadır.

Cinsel ihtiyaçları meşru yoldan zamanında giderme Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde hem en alttaki fiziksel ihtiyaçlar ile hem de en üstteki kendini gerçekleştirme ve özsaygı ile ilgilidir.Bu yüzden kişi ve toplum sağlığı için çok ama çok önemlidir.

Peygamberimiz en mahrem meseleleri dahi sorarak öğrendikleri için ensar kadınlarını ‘dinlerini öğrenme noktasında utanmalarının bir engel teşkil etmemesini övmesi’ önemlidir.

Bu gün aile de ve toplumda yaşanan birçok problemin altında cinsel problemler yatmaktadır.Özellikle ailede şiddetli geçimsizlik kavramının  altını kazdığınızda bu problemler çıkmaktadır.

Her önemli konunun eğitimle aşılması gibi bu konuda da eğitim şarttır.Bu gün erkek ve kadınlar mahremiyetin kendilerini sınırladığı zannıyla birbirlerini daha tanımıyorlar.

Toplumda son model en lüks araba özelliklerinden daha fazla özelliğe sahip erkek ve kadın birbirini sadece direksiyon,debriyaj,gaz ve frenden zannediyor.

Peygamberimiz ‘nefsiniz arzu ettiği zaman eşinize gidin aynısı onda vardır’ sözüyle Müslüman erkek ve kadınlara çağın tüm güzellikleriyle bezenmesini,temizliği,hijyeni,kokusu,süslenmesi gibi tavsiyeleri hatırlatıyor.

Örneğin beyne en hızlı intikale eden kokudur.Koku çok önemlidir.

İkinci hızlı intikal ses,sonra dil,dokunma ve görmedir.

Müslüman erkek eşinin beş duyusuna da hitap etmelidir.

Eşlerden birisinin cinsel birleşme talebini iletmesi durumunda diğeri geçerli bir mazeret olmaksızın reddederse hadislerde büyük tehditler var.

Bu gün birbirlerinin burnunu sürtmek için cinselliği olumsuz kullanan sürekli mazeret üreten eşler var.

Ben ikinci evlilik yapan bir abiye nedenini sormuştum.O, eşinin evlendikten kısa bir süre sonra eşinin başını sıkıca bağlamaya başladığını ve sürekli hasta olduğunu ifade ettiğini söylemişti.İşin garip olanı ikinciyle evlendikten sonra o baş bağlamayı bir daha görmediğini anlattı.

İnsan her organ beynin emrindedir. Her organ çalıştıkça gelişir.Kas gibidir.Kas çalıştıkça gelişir çalışmazsa erir.

Ey Müslüman erkek ve kadınlar !

Cinsellik hava gibi ,ekmek gibi,su gibi ihtiyaçtır.

Lütfen şeytanın tavsiyeleriyle birbirinize sürekli perhiz yaptırmayın.

Eşlerinizin deposu olarak sosyal hayata salmayın.

Bu hem sizin için, hem çocuklarınız için ,hem insanlar için çok ama çok büyük risktir.

Çoğu zaman öfkenin, şiddetin, cinnetin altında dolu bir depo vardır.

Rabbim bizleri/sizleri birbirimizde huzur ve sükun bulalım diye eşler halinde yarattı.

Eşlerin huzur ve sükun içerisinde sosyal hayata girmesi boş bir depo ve mesane ile direk ilgili bir husustur.

Bizden hatırlatması.

Sakın ha sakın !!!

Mesane dolu iken trafiğe,depo dolu iken sosyal hayata çıkmayın.

Yorum Ekle