Çocuk Yetiştirmede “Baracuda, Atlantisia ve Sisal” Örnekleri

Amerikalı muzip bir balıkçı, arkadaşlarına bir şaka yapıyor.

Balıkçı arkadaşlarının avladıkları balıkları depoladıkları su tankına onlardan habersiz gece vakti Baracuda isimli balıkla beslenen canavar balığı atıyor.

Normal şartlarda akşama su tankına konan balıkların %90’nı ertesi sabah ölüyor.

Şakacı balıkçının attığı Baracuda balığının atıldığı gecenin sabahında su tankındaki balıkların %90’nın yaşadığı görülüyor.

Balık yiyen canavar balık Baracuda’nın su tankında dolaşıp gezmesi bütün balıklarda stres oluşturmuş ve onların yaşama gücünü artırmıştı.

“Baracuda” örneğinin tam tersi “Atlantisia” kuşu için gerçekleşmişti.

İsveçli uzmanlar Atlantik Okyanusu’nun en ücra noktası “Ulaşılmaz Ada”da yaşayan dünyanın en küçük uçamayan kuş türü Atlantisia’nın uçamayışının gizemini araştırdı.

Araştırmaya göre Atlantisia türü, adaya Güney Amerika’dan 1.5 milyon yıl önce ulaşmış ve burada kendisini avlayacak bir düşman olmadığını anlayınca uçmaya gerek duymamıştı. Uçma yeteneklerini bu yüzden 1.5 milyon yıl içinde yavaş yavaş kaybettiler.

Sisal bitkisi Abd’de sert ve verimsiz topakta; soğuk, rüzgar ve sıcak güneş altında yetişen bir bitki. Yaprakları çok elyaflı, dokumada kullanılıyor. Elyafın kıymeti nedeniyle, bu bitkiyi daha verimli topraklarda, daha iyi iklim şartlarında yetiştirmeyi deniyorlar. Bitki yetişiyor ve daha çok, daha büyükçe yaprakları çıkıyor, fakat bakıyorlar içinde elyaf yok. Sonra anlaşılıyor ki bitkinin kötü toprak, soğuk rüzgar ve sıcak güneşle mücadelesi, onun lifli yapısını meydan getiriyormuş; yani içindeki cevheri geliştiriyormuş.

İşte insan içindeki cevher de zorluklara katlanma ve mücadele ile gelişmektedir.

İyi yönetildiğinde hayatın akışı içerisinde stres yapan zorluklar bir tutam tuz/biber gibidir. Gönlünüz bir su bardağı gibi dar ve küçük ise tadınızı bozar, sizi alt üst eder; yüreğiniz bir göl gibi genişse size sadece değer ve zenginlik katar.

Özellikle anne/babalara bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Çocuklarınızın hayatın tuzu/biberi zorluk ve stresle erken dönemden itibaren muhatap olmasına müsaade edin.

Bırakın düşsün, kalksın, acısın, kanasın; ama kendi tecrübe etsin ve öğrensin.

Başa çıkma kabiliyeti ancak kendileri hayatı deneyimlediklerinde gelişebilir.

Süreli koruyup kollama, olur olmaz destekleme onları güneşten uzak gölgede çürüyen ürünler gibi, ruhen ve fiziken hastalıklı, içi-dışı çürük, özgüvensiz, zavallı, yarı-felç bir birey haline getirecektir.

Allah şeytan ve nefsi bizim kabiliyetlerimizi ortaya koyabilmemiz için bize musallat etti.

“Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir” der Hz. Ömer(r.a.)

Ne kadar erken mücadele sahasına tek başlarına çıkarsa çocuklar, o kadar sağlam yetişirler.

Çocuklarımız ömür boyu başarıları için gerekli özgüven, zihni arka plan ve sosyal çevre bizden bağımsız hareketleriyle, deneyimleriyle edinebilirler.

 “İnsanın ihtiyacı olan gerilimsiz bir hayat değil, kendisine yakışır bir amaç için çabalamak ve mücadele etmektir” der Viktor Frankl.

Bağımlılığın temeli ailede anne babanın çocuklarıyla ilişkileriyle atılır, orada başlar ve gelişir.

Onlara vereceğinizi bir an evvel verin, doyurun ve çekilin, çekilmelerine izin verin, cesaretlendirin.

En iyi anne-baba, en iyi eğitimci, köprü olup kendini en kısa sürede geçersiz hale getirendir.

Examples of “Baracuda, Atlantisia and Sisal” in Child Rearing

A mischievous American fisherman is playing a prank on his friends.

Unbeknownst to them, he throws a fish-feeding monster fish named Baracuda into the water tank where his fisherman friends store the fish they catch.

Under normal conditions, 90% of the fish put into the water tank in the evening die the next morning.

It is seen that 90% of the fish in the water tank are alive in the morning of the night the Baracuda fish, which was thrown by the playful fisherman, was thrown.

The wandering of the fish-eating monster, Baracuda, in the water tank had stressed all the fish and increased their viability.

The opposite of the “Baracuda” example was true for the “Atlantisia” bird.

Swedish experts investigated the mystery of the flightlessness of Atlantisia, the world’s smallest flightless bird species living on the “Inaccessible Island”, the most remote point of the Atlantic Ocean.

According to the research, the Atlantisia species reached the island from South America 1.5 million years ago and did not need to fly when it realized that there was no enemy to hunt it. This is why they gradually lost their ability to fly over 1.5 million years.

The sisal plant is in a hard and unproductive lump in the USA; a plant that grows under cold, wind and hot sun. Its leaves are very fibrous, used in weaving. Because of the value of fiber, they try to grow this plant in more fertile soils and in better climatic conditions. The plant grows and has more, larger leaves coming out, but they look lacking in fiber. Then it turns out that the plant’s struggle with bad soil, cold wind and hot sun creates its fibrous structure; that is, he was developing the ore in him.

Here, the essence in man develops by enduring difficulties and struggling.

Difficulties that cause stress in the flow of life when well managed are like a pinch of salt/pepper. If your heart is narrow and small like a glass of water, it spoils your taste and turns you upside down; If your heart is as wide as a lake, they will only add value and wealth to you.

I would like to make a special call to parents.

Allow your children to deal with the salt and pepper of life, difficulties and stress from an early age.

Let it fall, get up, hurt, bleed; but let him experience and learn on his own.

Coping ability can only develop when they experience life themselves.

Protecting them for a long time, supporting them as soon as possible will make them like products rotting in the shade away from the sun, spiritually and physically sick, rotten inside and out, insecure, poor, semi-paralyzed individuals.

God has given us the devil and the nafs to show us our abilities.

“Patience is not submission, it is struggle,” says the Prophet. Omar (r.a.)

The sooner they go to the field of struggle alone, the stronger the children will grow.

Our children can acquire the necessary self-confidence, mental background and social environment for their lifetime success through their independent actions and experiences.

“What a man needs is not a life without tension, but striving and fighting for a cause worthy of one’s self,” says Viktor Frankl.

The foundation of addiction is laid in the family by the relationships of the parents with their children, it starts and develops there.

Give them what you have to give as soon as possible, feed them and withdraw, let them withdraw, encourage them.

The best parents, the best educators, are the ones who bridge and invalidate themselves as soon as possible.

Yorum 1

  • Fatma Tunç4 Mart 2022 at 07:07

    Teşekkür ederim çok güzel ve ihtiyacımız olan bir yazı. Allah razı olsun, inşallah

  • Yorum Ekle