ÇALIŞMAYA NEREDEN BAŞLAMALI ? KADIN, ÇOCUK, AİLE, EV(hane, konak…)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Teşkilatlanmasının tamamlanması konusunda çalışmalar devam ediyor. Özellikle son günlerde artan kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri dikkatlerin tabii olarak bu alana çekilmesine sebep oldu.

Peki sosyal politikalar konusunda kadının  ön plana çıkarılması ne kadar doğru ?

Ben kadının, çocuğun, yaşlının , özürlünün ya da erkeğin toplum içerisinde en güvenli ve refah için de yaşayacağı tek modelin aile olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu konuya girerken ‘kadın’ başlığı ve önceliğiyle başlamak yerine bakanlığa isim verilirken altı çizildiği üzere ‘aile’ başlığının kullanılması ve öncelenmesi gereğinin altını çizmekte fayda görüyorum.

Sağlık bakanlığı hizmetleri ile sosyal hizmetler birbirine çok benzerler. İkisinde de hizmet kademeleri aynıdır.1.İyileştirici geliştirici hizmetler 2.Koruyucu ve önleyici hizmetler 3. Tedavi ve rehabilite edici hizmetler. Hatta belli bir süre sosyal hizmetler sağlık ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı bir birim olarak faaliyet gösterdi.

Sağlık bakanlığında koruyucu sağlık hizmetlerinden olan güzel bir uygulama vardı. ETF:Ev halkı tespit fişi. Malum pederşahi aileden , ataerkil aileden hızla veledşahi aileye , çekirdek aileye geçiş yapan bir toplumuz. Bir zamanlar bir ev de birden fazla aile yaşardı. Ana kapıdan girilen ‘ev’ de birkaç kuşak ve birkaç aile huzur içerisinde birlikte yaşardı. Onun için ‘aile’ kelimesi ‘ev’ kelimesinin alt şubesiydi. ’Ev’ i önce ‘aile’ yaptık. Şimdi de ‘kadın’ yapıyoruz sanki.

Sosyal bilimlerde değişmez bir kaide olarak şunu söyleyebiliriz. Toplumun temeli birey değil ailedir. Bireyin (çocuk, kadın, erkek, yaşlı, özürlü) sağlıklı bir biçimde yaşayacağı tek ortam ailedir.(‘ev’ yazamıyoruz çünkü çok gerilerde kaldı) O halde daha ideal hizmetler ya da problemlerin çözümü konusunda yaklaşımız ‘aile’ üzerinden olmalıdır.

1520 yılında kurulmuş bir vakıf olan Amsterdam merkezli Spirit Organizasyon ile 3 yıl süren ortak bir çalışmaya imza attık. Çalışmayı bir sistematik haline getirdik. ’Aileye aile içinde yardım’ ismini verdiğimiz uygulamada ; merkeze aldığımız ailenin problemleri olabileceğini , olduğunu ama kendi içinde mevcut olan potansiyeliyle sorunlarını rahatlıkla çözebileceğini ana fikri hakim.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı günübirlik , aktüel gelişmelerin dayatmasıyla kısa vadeli ve pansuman çözümlere değil , derinlikli ve süreye yayılmış kalıcı çözümlere yönelecektir. Bir taraftan aileye merkeze alan hatta aileyi ‘ev’ yapmayı hedefine koymuş iyileştirici-geliştirici çalışmalar yaparken , diğer taraftan ‘aileye aile içinde destek’ uygulaması ile koruyucu-önleyici hizmetleri yerine getirecektir. Bu iki hizmet kademesi sağlıklı olarak uygulandığında İl Özel idarelere devredilmesi düşünülen 3. kademe hizmetlere zaman içerisinde ihtiyaç minimum seviyeye düşecektir.

Yorum Ekle