“Bir Bakış” Nelere Kadir?

Peygamberimiz (s.a.v.), “gülümsemek sadakadır” buyurdular.

Başka bir hadisinde ifade ettiği “din samimiyettir” anlamını da kattığımızda;

“Samimi/içten gülümsemek sadakadır” olur.

Başta anne/baba ve eğitimciler olmak üzere çocuklarımızla ilişkimizde en çok dikkat etmemiz gereken konunun onların gözlerine samimi/içten bir gülümseme ile bakmak olduğunu düşünüyorum.

Bir öğretmen sınıfa girdiğinde, anne/baba eve geldiğinde çocuklara içten bir gülümseme ile bakıp onları selamladıklarında bana göre görevin en az %50 si yerine gelmiş demektir.

Allah Resulü başka bir sözünde bakışın değerine farklı bir açıdan dikkat çeker:

“Nazar haktır, insanı kabre, deveği ibriğe sokar.”    

Bazı nazarlar insanı kabre sokmasa da “kara delik” gibi muhatabının bütün enerjisini bir bakışla yok ederek “yaşayan bir ölü” haline getirebiliyor.

“Bir nazar-ı peygamber birden bire kalb eder bir bedevî câhil, bir ârif-i münevver. 

Eğer mizan istersen: İslâm’dan evvel Ömer, İslâm’dan sonra Ömer.” (Nursi, Lemeat)

Eşya zıddıyla bilinir.

Olaya birden tersinden bakalım.

Anne/baba ve öğretmenden çocuğa yönelen “acı bir tebessüm” ona yönelen atom bombası gibidir.

Zira “acı bir tebessüm” de, “aşağılama, tahkir, küçük düşürme, senden olmaz deme v.b” insanı hayattayken öldüren her zehir vardır.

Bu sebeple çevremize samimi bir gülümseme, iyi bir nazarla bakalım.

Acı bir tebessümün ne yıldızları kaydırdığını unutmayalım.

“Bütün genç insanlar gibi ben de dahi olmak için yola çıktım, ama acı bir tebessüm engelledi.” (Lawrence George Durrell)

(insaniyet.net sitesinde yayımlanan yazımdır.)

Yorum Ekle