Bağımlılık Nasıl Gelişir?

İnsan ruhlar âleminden dünyaya imtihan için gönderilirken bir takım bağımlılıklarla muhatap olur.

Önce anne rahminde ruh üflenir ve ilk bağımlılığı “göbek kordonu” ile direkt bağlı olduğu ve içinde hayat bulduğu annesinedir.

Dokuz aylık süreden sonra anne karnına ölen ve dünyaya doğan bebeğin annesine fiziki ve sürekli bağı olan “göbek kordonu” kesilir ve bağımlılık bir derece azalır.

Kordonun kesilmesiyle bir level azalan bağımlılık en az yirmi dört ay boyunca annenin memesinden dünyanın en değerli gıdası olan “ anne sütü” nü belli aralılarla emme ile sürer.

Anne bebeğine yirmi dört ay boyunca sadece dünyanın en değerli gıdasını olan sütünün yanında göz ve ten teması ile bağrına basarak şefkat, merhamet, meveddet, özgüven aktarır.

Anne sütüne bebeğin doyum sağlayıp kendiliğinden bırakarak bu bağımlılığı da sonlandırması gerekiyor.

Anne sütüne/anneye doymaman, yani iki yıl boyunca anne sütü ve anne şefkat ve merhametini alamayan bebeklerde “oral fiksasyon” gelişir.

Bebekte oral fiksasyon gelişmesi ömür boyu bağımlılığın sürmesi demektir.

İnsanın ana vatanı çocukluk döneminde yaşadığı bütün süreçleri doyarak tam anlamıyla tamamlarsa asla bağımlılık oluşmaz.

Dokuz ayı tamamlayan bebekle prematüre/erken doğan bebekler arasındaki gelişim farkı bu tamamlamanın önemine işaret eder.

3-6 Yaşta çocuk anne/baba ve yakın akraba çevresi tarafından ilgi ile sevgi ile bolca sarılarak, öperek, koklayarak, bağra basılarak büyütülerek ilgi, sevgi ve şefkate doyurulur ve dış dünyaya daha güven ve huzurla açılması sağlanır.

7-12 yaş için, en iyi anne/baba/öğretmen kendisini en kısa sürede “geçersiz” hale getirebilendir.

Çocuğa öğrenmeyi/yaşamayı öğretirler ve çekilirler.

“Balık tutmayı” öğretirler, sürekli balık vererek çocuğu kendilerine bağımlı hale getirmezler.

12-18 de gencin anne/baba/öğretmen den tamamen bağımsız bir birey olarak bütün bağımlılıklarından kurtulup, kendi ile ilgili kararlarda kendisine inisiyatif kullandırılarak gireceği ömür köprüsüne tamamen hazır olmasına yardımcı olunmalıdır.

Günümüz evliliklerini tehdit eden en başta gelen sebep kız ve erkek bireylerin ebeveynlerine olan bağımlılıklarıdır.

Aile mahremiyetinin ihlalinin birey ve topluma zararının nükleer sızıntı kadar etkili olduğunu biliyoruz.

Bu mahremiyet ihlali çoğunlukla gelin ve damadın en yakınları tarafından yapılmaktadır.

Bu ihlalin en temel gerekçesi de devam eden çok yönlü bağımlılıklardır.

Ey anne babalar.

Gölgede ürün yetişmez, onlara gölge etmeyin güneş olun.

Onlara gölgeye sığınmak yerine güneşten nasıl istifade edeceklerini öğretin.

Dizlerinin dibinde güvenli limanlarda yaşamaya çalışma konforunun onları çürüteceğini, yüksek dalgalı okyanuslara açılmanın ise onları geliştireceğini söyleyin.

Unutmayın!

Gemi limanda güvendedir ama hiçbir gemi limanda kalmak için yapılmaz.

Anne rahminden on sekiz yaşına kadar çocuğunuzun bütün aşamalarda bizzat özne olarak yaşaması/tecrübe etmesi/öğrenmesi konusunda ona rehberlik yapın ama kendinize bağımlı hale getirmeyin.

Daha sonra madde bağımlılığı/makam-mevki bağımlılığı gibi farklı şekillerde ortaya çıkan olumsuz durumların çekirdeklerinin insanda 0-6 yaşta atıldığını unutmayın.

How Does Addiction Develop?

While being sent from the world of spirits to the world for a test, a person comes into contact with some addictions.
First, the soul is blown in the mother's womb, and its first addiction is to its mother, to which it is directly connected with the "umbilical cord" and in which it comes to life.
After the nine-month period, the umbilical cord, which is the physical and permanent link of the baby who dies in the womb and is born into the world, is cut and the dependency decreases to some extent.
The addiction, which decreases by one level with the cutting of the cord, continues for at least twenty-four months by sucking the world's most valuable food, "breast milk", from the mother's breast at regular intervals.
For twenty-four months, the mother transfers compassion, compassion, happiness and self-confidence to her baby by embracing only her milk, the most valuable food in the world, with eye and skin contact.
The baby needs to end this dependence on breast milk by providing satisfaction and leaving it on its own.
“Oral fixation” develops in babies who are not satisfied with breast milk/mother, that is, babies who cannot receive breast milk and mother's affection and compassion for two years.

The development of oral fixation in the baby means lifelong dependence.

If a person’s homeland completes all the processes he has experienced during his childhood by being satiated, addiction will never occur.

The difference in development between babies who have completed nine months and those born prematurely/prematurely points to the importance of this completion.

At the age of 3-6, the child is brought up by his parents and close relatives by hugging, kissing, smelling and embracing, and is filled with care, love and compassion, and it is ensured that he opens up to the outside world with more confidence and peace.

For 7-12 year olds, the best parent/teacher is the one who can “invalidate” himself as soon as possible.

They teach the child to learn/live and are withdrawn.

They teach “fishing”, they do not make the child dependent on them by constantly giving fish.

At 12-18, the young person should be helped to be completely ready for the bridge of life he will enter by getting rid of all his addictions as an individual completely independent from the mother / father / teacher, and by using the initiative in his own decisions.

The main reason that threatens today’s marriages is the dependence of boys and girls on their parents.

We know that the violation of family privacy is as effective as a nuclear leak.

This privacy violation is mostly made by the closest relatives of the bride and groom.

The main reason for this violation is the ongoing multi-dimensional dependencies.

O parents.

Crops do not grow in the shade, do not shade them, be the sun.

Teach them how to take advantage of the sun instead of sheltering in the shade.

Say that the comfort of trying to live in safe harbors at your knees will rot them, while sailing to high-rough oceans will improve them.

Remember!

A ship is safe in port, but no ship is built to stay in port.

From the womb to the age of eighteen, guide your child to live/experience/learn as a subject at all stages, but do not make him dependent on you.

Do not forget that the nuclei of negative situations that occur in different ways, such as substance addiction / office-position addiction, are laid in people at the age of 0-6.

Yorum Ekle