Bağımlılık konusundaki koruyucu ve önleyici tedbir önerilerimiz.

Bağımlılıkla mücadelede 2020-2023 stratejik planı çalışmalarına Konya Platformu Eğitim, Kültür, Sağlık ve Çevre Derneği adına katıldım.

Bize “bağımlılıkla mücadelede koruyucu önleyici” faaliyetleri planlayan 2. Komisyonun  moderatörlüğü görevi verildi.

Bizde her üyeye en çok önemsediği öneriyi bir cümle ile dile getirmesini talep ettik.

2. önerisi olanlar için 2. Tura döneceğimizi söyleyerek bütün üyelerin aktif katılımının olduğu verimli bir toplantı yaptık.

Sonuçta harika, uygulanabilir öneriler çıktı:

Bağımlılıkla mücadele toplumun tümünü ilgilendirdiği için ben de kamuoyu ile paylaşmak istedim. İşte bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve  önleyici önerilerimiz:

1. Bağımlılıkla mücadelede 0-2 yaşta annenin bebeğini sütüyle beslemesi yanında şefkate, muhabbete doyurması ve oral tatminin tamamlanıp çocuğun kendi bırakması önemli. Aksi halde “oral fiksasyon” gelişiyor ve her tür bağımlılığın altında bu sendrom yatıyor. Bu anlamda anne babalara ve anne baba adaylarına farkındalık eğitimi verilmeli.

2. Okullarda çocuklara derslerin yanında günlük yaşam becerileri kazandırılmalı, her çocuğun en az bir hobisi olmalı, eğitsel kol çalışmalarına aktif destekleri alınmalı.

3. Kredi Yurtlar Kurumu ve Yatılı eğitim kurumlarında gençlerin serbest zamanlarını verimli değerlendirebilecekleri alternatifli programlar sunulmalı.

4. Sertifikalı aile eğitimleri yaygınlaştırılıp, sertifikası olmayanların nikahları kıyılmamalı. Kişiler ailede yaşanan problemler ve çözüm önerileri konusunda yetiştirilmeli, kendilerini aşan konularda hangi kurumlara başvuracakları öğretilmeli.

5. “Uyuma” dedektörü herkesin bileceği ve kullanabileceği düzeyde tanıtılmalı.

6. Her çocuk mutlaka en az bir amatör kulüpte spor yapmalı, resmi kurumlar ve Stk’lar da amatör spor kulübü kurup hareketli ve hedefi olan bir hayata destek vermeli.

7. Medyada iletişim dili bağımlılığı özendirmemeli, Rtük Televizyonu, Btk internet mecrasını bağımlılık ve diğer kötü alışkanlıklar konusunda daha aktif denetlemeli.

8. Çocuklara “sosyal bağışıklık sistemi” kazandırılmalı. Çocuk bağımlılıkla ilgili bir olayı hissettiği anda göstereceği tepkinin bütün aşamalarını bilmeli.

9. Bağımlılık tedavisi görmüş bireyler için istihdamda öncelik ve pozitif ayrımcılık sağlanmalı.

10. Farkındalık ve bilgilendirilme amaçlı kamu spotları yaygınlaştırılsın ve “zorunlu yayın” ibaresi kullanılmasın.

11. “Okul Sosyal Hizmeti” bütün okulları içine alacak şekilde yaygınlaştırılsın.

12. Sınıf öğretmenleri ilave eğitimler ve Yüksek Lisans programı dahil 6 yıllık bir eğitimle çok yönlü yetiştirilsin.

13. Amatem/Umatem’lerin olduğu bütün illerde bağımlılık tedavisi sonrası “Sosyal Uyum, Rehabilitasyon ve İstihdam Merkezleri” kurulsun.

14. “Trafikte Yaya Önceliği” programında olduğu gibi seferberlik tarzı farkındalık ve bilinçlendirme kampanyaları yapılmalı.

15. Her okula mobese kurulmalı ve okul çevreleri ve mahalle takip edilmeli.

16. Meb ve Yüksek Öğretim Mevzuatına bağımlılıkla mücadele ve farkındalık dersleri konulmalı.

17. Tüm il ve ilçelerde “Bağımlılık Risk Haritası” çıkarılmalı ve faaliyetler bu haritadaki öncelikler kapsamında yapılmalı.

18. Meslek Liseleri müfredatı her gencin yaratılışına uygun, kendini gerçekleştireceği bir meslek(altın bilezik) kazandıracak şekilde yaygınlaştırılıp, mesleğin yükseğine geçişte meslek lisesi öğrencilerine pozitif ayrımcılık yapılmalı.

19. Anne babalar 0-3 yaşta çocuklarıyla birebir ilgilenmeli asla kreş ve bakıcı desteği almamalı; 4-12 yaşta ise çocuklarına sevgi ve şefkatlerini koşulsuz sunmalı ve her daim iletişim kanallarını açık tutmalı, asla mesafe koymamalıdır.

Biz komisyon olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık.

Şimdi top yetkili kişi ve kurumlarda…

Gayret bizden, Tevfik Allah’tandır.

Muvaffakiyet, niyet-i halisenin refikidir vesselam.

Yorum Ekle